actuality image

DOVOLENKY V AMBULANCIÁCH V MESIACI DECEMBER 2022 A JANUÁR 2023

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať o čerpaní dovoleniek v našich odborných ambulanciách počas mesiaca December 2022 a Január 2023.* 

DECEMBER 2022

Meno lekára Prevádzka Neambulujeme
MUDr. Viera Kováčová Ambulancia lekárskej genetiky v Bratislave 28.12. - 30.12.2022
MUDr. Zuzana Mažeriková Ambulancia lekárskej genetiky v Humennom 27.12. - 30.12.2022
MUDr. Mária Giertlová Ambulancia lekárskej genetiky v Košiciach 23.12. - 31.12.2022
MUDr. Martin MistríkAmbulancia lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi23.12.;27.12.;28.12.;30.12.2022
MUDr. Marta Kvasnicová, CSc.Ambulancia lekárskej genetiky v Banskej Bystrici27.12. - 29.12.2022 **
MUDr. Zdena Ondrejkovičová Centrum hemostázy a trombózy v Bratislave 27.12. - 28.12.2022
MUDr. Adriana Kazimírová Centrum hemostázy a trombózy v Prešove 2.12. ***;23.12.;29.12 - 30.12.2022
Doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc.Centrum hemostázy a trombózy v Košiciach22.12. - 30.12.2022
MUDr. Zuzana JedinákováCentrum hemostázy a trombózy v Martine27.12. - 28.12.2022
MUDr. Viera Ksiažeková Ambulancia hematológie a transfúziológie v Kežmarku 27.12. - 30.12.2022
MUDr. Ľubica MetrenováCentrum hemostázy a trombózy v Prešove28.12.2022


JANUÁR 2023


Meno lekáraPrevádzkaNeambulujeme
MUDr. Mária GiertlováAmbulancia lekárskej genetiky v Košiciach2.1. - 5.1.2023
MUDr. Marta Kvasnicová, CSc.Ambulancia lekárskej genetiky v Banskej Bystrici3.1;5.1.2023**
MUDr. Zdena OndrejkovičováCentrum hemostázy a trombózy v Bratislave2.1 - 4.1.2023
MUDr. Adriana KazimírováCentrum hemostázy a trombózy v Prešove2.1. 2023
MUDr. Zuzana JedinákováCentrum hemostázy a trombózy v Martine2.1. - 5.1.2023

* V dňoch 26.12.2022 a 6.1.2023 sú štátne sviatky - neambulujeme. Ďakujeme za pochopenie

**Zástup: MUDr. Miroslav Vasil - Ambulancia lekárskej genetiky v Humennom

***Zástup: MUDr.Janka Hulíková - Ambulancie hematológie a transfúziológie v Košiciach