Oznam pre klientov

30. Apríl 2020

Vážení klienti,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu, v dôsledku ktorej nastala minimalizácia poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti, by sme vás chceli informovať o dočasnom zatvorení prevádzok laboratórií klinickej biochémie spol. Alpha medical, s. r. o. v Seredi, v Šali a v Bytči. 

Ubezpečujeme vás, že napriek aktuálnej situácii bude zachovaný štandard poskytovania laboratórnej diagnostiky na úrovni, na ktorú ste boli zvyknutí aj doteraz. Bližšie informácie nájdete v priložených informačných listoch.

Ďakujeme za pochopenie.

Informačný list

Prechodné uzavretie lokálnych laboratórií_Sereď
Prechodné uzavretie lokálnych laboratórií_Bytča
Prechodné uzavretie lokálnych laboratórií_Šaľa