Oznam pre pacientov o podmienkach vstupu do našich ambulancií

9. September 2021

Vážení pacienti,                                                                                   

na základe Usmernenia MZ SR vydaného 24.08.2021 si vás dovoľujeme informovať o podmienkach vstupu do našej odberovej miestnosti platných od 25.08.2021 - do odvolania:

      Pred vstupom do odberovej miestnosti,  prosím vopred informujte a vydokladujte  odberovej sestre, či ste :

  • Očkovaní plnohodnotne bez príznakov/s príznakmi Covid. ochorenia
  • Očkovaní neplnohodnotne ( do 14 dní po podaní poslednej dávky) bez príznakov/s príznakmi Covid. ochorenia
  • Nezaočkovaní s príznakmi/bez príznakov
  • Osoba v epidemiologickom riziku – kontakt s chorým/pozitívnym pac. na Covid v okolí, rodine, po návrate zo zahraničia do 10 dní, po absolvovaní účasti na hromadnej akcii

UPOZORNENIE: vami poskytnuté údaje budú zaznačené v našom informačnom systéme z dôvodu následného epidemiologického šetrenia v prípade nahlásenej pozitivity pacienta, ktorý už odberovú miestnosť navštívil.

Antigénny test alebo PCR test sa vyžaduje u:

  • Pacientov s  klinickými príznakmi Covid ochorenia
  • Pacientov s  pozitívnou epidemiologickou anamnézou
  • ak sa naša odberová miestnosť nachádza na území kraja, ktorý je podľa platného Covid automatu  v čase termínu vyšetrenia v červenej/čiernej farbe

Platnosť testov:

  • Ag test: má platnosť 48 hodín od času realizacie.
  • PCR test: má platnosť 72 hodín od času odberu, hodiny sa počítajú od hodiny odberu, nie obdržania výsledku vyšetrenia
  • U pacientov po prekonaní Covid ochorenia:  ak sa pacient preukáže Potvrdením o prekonaní Covidoveho ochorenia - buď výsledkom Ag alebo PCR testu alebo potvrdením opečiatkovaným a podpísaným ošetrujúcim lekárom alebo Green passom , alebo pozitívnymi protilátkami zo séra v IgG triede - do 180 dní po prekonaní ochorenia.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.