Aktuality

Presun vyšetrení molekulárnej biológie a genetiky

11. Marec 2015
Od 11. 3. 2015 sme pristúpili k interným organizačným zmenám procesov v spoločnosti Alpha medical, s. r. o., a v jej dcérskych spoločnostiach Histopatologia, a. s., a na pracoviskách spoločnosti Gendiagnostica. V súvislosti s tým si Vás dovoľujeme informovať, že vyšetrenia molekulárnej biológie a genetiky, EGFR, BRAF, NRAS, KRAS, ktoré doposiaľ realizovalo pracovisko Histopatologia, sú postupne presúvané na pracovisko Gendiagnostica Košice a od 1. apríla budú v plnom rozsahu realizované už iba na tomto pracovisku. V prípade akýchkoľvek odborných otázok kontaktujte, prosíme, vedúceho...

Zmena vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“

2. Marec 2015
Candida albicans je za normálnych podmienok súčasťou mikrobiálnej flóry tela, avšak u vybraných skupín pacientov sa môže okrem slizničnej, kožnej či lokalizovanej viscerálnej formy rozvinúť do generalizovanej infekcie. Štatisticky predstavujú kandidózy štvrtú najčastejšiu príčinu sepsí nozokomiálneho pôvodu a závažnosť ochorenia stúpa. Z dôvodu skvalitnenia diagnostických služieb dochádza v reťazci Alpha medical k zmene vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“(platnosť do 16. 3. 2015) na jednotlivé triedy protilátok Candida albicans IgM, IgA, IgG s platnosťou od 16...

Aplikujeme indikačné obmedzenia ZP

16. Február 2015
Vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich vymáhania musíme v ambulantnom sektore – s platnosťou od 16. 2. 2015 – pristúpiť k dôslednému uplatňovaniu indikačných obmedzení pre laboratórne vyšetrenia na „špecializáciu lekára“, pričom vychádzame z aktuálne platných materiálov zverejnených jednotlivými zdravotnými poisťovňami. V praxi to znamená, že pokiaľ z pozície svojej odbornosti nemôžete niektoré laboratórne vyšetrenie indikovať, toto vyšetrenie už pre vás v laboratóriu nebude realizované a na výtlačku výsledkov...

Zmena metodiky vyšetrovania HPV

12. Február 2015
Radi by sme vás informovali, že od 2. februára 2015 meníme metodiku vyšetrovania HPV na konfirmačnom pracovisku Laboratória klinickej mikrobiológie v Likavke-Ružomberku, tak ako bolo avizované v našom časopise inVitro 4/2014. Pôvodnú metódu Hybrid Capture 2 sme nahradili PCR metódou na analyzátore cobas 4800.

Aplikujeme indikačné obmedzenia ZP

10. Február 2015
Vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich vymáhania musíme v ambulantnom sektore – s platnosťou od 16. 2. 2015 – pristúpiť k dôslednému uplatňovaniu indikačných obmedzení pre laboratórne vyšetrenia na „špecializáciu lekára“, pričom vychá- dzame z aktuálne platných materiálov zverejnených jednotlivými zdravotnými poisťovňami. Zatiaľ ide o súbor vybraných vyšetrení uvedený na rube tohto listu, je však predpoklad, že po odskúšaní systé- mu a jeho bezproblémovom fungovaní, resp. pri zmenách pravidiel zo strany...

Zmeny v rutinnom vyšetrovaní

9. Február 2015
S platnosťou od 2. 2. 2015 sme v rutinnom vyšetrovaní zaviedli nasledujúce zmeny: u dospelých rušíme výpočet GF rovnicou MDRD a nahrádzame ho rovnicou CKD EPI, pre detskú populáciu aktualizujeme faktory vo Schwartzovom výpočte GF , pre populáciu staršiu než 2 roky (do 2 rokov nie je klasifikácia použiteľná) budeme namiesto populačných referenčných intervalov uvádzať štádiá poškodenia obličiek – toto platí pre všetky postupy odhadu GF (Cocroft, CKD EPI, Schwartz s výnimkou detí do 2 rokov). Informačný list k tejto zmene nájdete v prílohe.

Zmena metodiky vyšetrovania HPV

2. Február 2015
Radi by sme Vás informovali, že od 2. februára 2015 meníme metodiku vyšetrovania HPV na konfirmačnom pracovisku Laboratória klinickej mikrobiológie v Likavke-Ružomberku, tak ako bolo avizované v našom časopise inVitro 4/2014. Pôvodnú metódu Hybrid Capture 2 sme nahradili PCR metódou na analyzátore cobas 4800.

Zmena právnej formy Alpha medical

19. December 2014
S platnosťou od dnešného dňa, t. j. 19. 12. 2014, došlo k zmene právnej formy Alpha medical z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Dôvodom sú podmienky vyžadované novým financovaním, ktoré musia rešpektovať legislatívny – právny aj daňový – rámec Slovenska, respektíve Európskej únie. Všetky právne vzťahy a záväzky spoločnosti Alpha medical však zostávajú nezmenené.

Prečítajte si 5. číslo časopisu inVitro

15. December 2014
Prinášame vám piate číslo nášho – a vášho – časopisu inVitro, v ktorom nájdete nielen odborné informácie, ale aj pútavé zaujímavosti a novinky zo sveta medicíny. Hlavnou témou čísla je Endokrinológia.

Nové vyšetrenia pre PZS a samoplatcov

1. December 2014
V rámci rozšírenia ponuky špeciálnych vyšetrení pre samoplatcov a pracovné zdravotné služby ponúkame od 1. decembra 2014 novú paletu vyšetrení v spolupráci so spoločnosťou Vita-Test. Novozavedené vyšetrenia pomôžu identifikovať problémy, ktoré sú spojené so vznikom a rozvojom ochorení myokardu, mozgovej porážky, rakoviny, diabetu mellitus, poškodenia zraku či Alzheimerovej choroby, a to ešte v období, keď nie sú viditeľné žiadne príznaky týchto ochorení. Ide napríklad o vyšetrenia: lipoproteín asociovanej fosfolipázy A2 (Lp-PLA2), adiponektín, lep-tín, profil mastných kyselín v krvi, výpočet...

Stránky