Aktuality

KD Ružoberok 14. júna

5. Máj 2013
Pozývame vás na XII. klinický deň laboratórnej medicíny Alpha medical, ktorý je organizovaný pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu diagnostiku.

Novinka - stanovenie PHI, diagnostika p2PSA

11. Apríl 2013
Vyšetrenie parametru p2PSA má momentálne najvyššiu špecificitu na karcinóm prostaty (až 33%) a realizuje sa z bežného odberu krvi a ponúkame ho v rámci komplexu stanovenia Indexu zdravej prostaty (PHI). Keďže takéto vyšetrenie nie je preplácané zdravotnými poisťovňami, pacient si ho hradí v plnej výške, ktorá je v uvádzacej sume 60 eur. V rámci tejto ceny bude stanovený PHI, ktorý vychádza z analýzy p2PSA, PSA a free PSA.

Pozvánka na Martinské imunologické dni

10. Apríl 2013
Dovoľujeme si vás pozvať do nášho stánku č. 15 na XI. ročník Martinských dní imunológie. Naši medicínski reprezentanti sú pripravení predstaviť vám ponuku našich služieb špeciálne pre potreby imuno-alergológov, oboznámiť vás s novo zavedenými vyšetreniami či poskytnúť vám obraz o prednostiach spolupráce s Alpha medical. Počas odborného programu vystúpi v piatok 12. apríl 2013 v bloku Autoimunita v čase 8:30 – 11:00 aj náš odborník z oblasti patológie doc. Rajčáni s prednáškou na tému J. Autoprotilátky proti spermiám a poruchy plodnosti. Kongres sa uskutoční 10. - 12. apríl 2013 v Martine ,...

Pozvánka na Kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS, Levice

10. Apríl 2013
Srdečne vás pozývame na šálku dobrej kávy do nášho stánku počas XIV. kongresu Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS, ktorý sa uskutoční 11 – 12.4. v Leviciach. Naši zástupcovia vám radi poskytnú informácie o ponuke vyšetrení, ktoré realizujeme aj so špecifickým dôrazom pre potreby gynekológov.

Pozvánka KD Nové Zámky 12. 4. 2013

28. Marec 2013
Pozývame vás na III. klinický deň laboratórnej medicíny Alpha medical do Nových Zámkov, ktorý sa uskutoční 12. apríla 2013 od 10h v reštaurácii Berek na Tatranskej ul. 177. Seminár je organizovaný pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu diagnostiku a účasť na ňom je hodnotená 4 bodmi SACCME. Ponúkame vám možnosť získať informácie cenné pre vašu klinickú prax a zárove§ si radi vypočujeme váš názor či problémy, ktoré vás trápia. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať mailom na marketing@unilabs.sk alebo telefonicky +421 2 3211 22 22.

Zmeny referenčných hodnôt

14. Marec 2013
Na základe podnetov klinických lekárov ako aj v snahe neustále skvalitňovať laboratórne služby poskytované našou spoločnosťou, rozhodli sme sa zrealizovať s platnosťou od 18. marca 2013 niekoľko zmien a to ako referenčných hodnôt tak aj v názvosloví či uvádzaní vybraných hodnôt a komentárov. Viac informácii nájdete v prílohe. V prípade nejasností, alebo potreby detailnejšej interpretácie, prosím, kontaktujte MUDr. Martu Dobákovú , zástupkyňu medicínskeho riaditeľa. Ďakujeme.

Indikačné obmedzenia v gynekológii

22. Február 2013
Na základe nových „Pravidiel uznávania laboratórnych výkonov“ VšZP sme pre lekárov so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pripravili stručný výpis najčastejšie indikovaných vyšetrení a ich obmedzení (odbornosť indikujúceho lekára vo vzťahu k diagnóze, vyšetrovaným parametrom, frekvencii vyšetrení či pohlaviu a veku pacienta). Viac informácií nájdete v príloženom Informačnom liste. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností, kontaktujte prosím, vášho medicínskeho reprezentanta. Ďakujeme.

Oznam: Komentáre v Analytixe

25. Január 2013
Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor, v poslednom čase sa stretávame so zvýšeným tlakom zdravotných poisťovní na racionálnu diagnostiku a liečbu ochorení, ako aj striktné dodržiavanie platných vestníkov MZ SR či usmernení odborných spoločností. V súlade s týmito aktivitami zdravotných poisťovní preto neprekvapil materiál Všeobecnej zdravotnej poisťovne ohľadom laboratórnych vyšetrení nazvaný ako „pravidlá uznávania“, ktorý v prvotnej etape svojej existencie vstúpil do platnosti od 01.09.2012.