Aktuality

Nové pravidlá vykazovania laboratórnych výkonov VšZP

23. Január 2013
Pravidlá vykazovania laboratórnych výkonov V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bude poisťovňa pri revíznych kontrolách postupovať podľa pravidiel uznávania laboratórnych výkonov uvedených v tabuľke pod názvom „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“. Poskytovateľ bude doteraz vykazované „podobné vyšetrenia“ vykazovať pod novými kódmi podľa tabuľky uvedenej v tabuľke uvedené pod názvom „Pravidlá uznávania podobných vyšetrení“. Informácia k uznávaniu...

Nové pravidlá VšZP

23. Január 2013
V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bude poisťovňa pri revíznych kontrolách postupovať podľa pravidiel uznávania laboratórnych výkonov uvedených v tabuľke pod názvom „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“. Poskytovateľ bude doteraz vykazované „podobné vyšetrenia“ vykazovať pod novými kódmi podľa tabuľky uvedenej v tabuľke uvedené pod názvom „Pravidlá uznávania podobných vyšetrení“.

Oznam – komentáre v Analytixe

23. December 2012
V poslednom čase ste akiste aj Vy zaznamenali zvýšený tlak zdravotných poisťovní na racionálnu diagnostiku a liečbu ochorení, ako aj striktné dodržiavanie platných vestníkov MZ SR či usmernení odborných spoločností. V súlade s týmito aktivitami zdravotných poisťovní preto neprekvapil materiál Všeobecnej zdravotnej poisťovne ohľadom laboratórnych vyšetrení nazvaný ako „nové pravidlá“, ktorý je už niekoľko mesiacov k dispozícii na ich webovej stránke. Hoci oficiálne nové pravidlá ešte nevstúpili do platnosti (t.j. v chybových protokoloch zdravotných poisťovní by sa ešte nemali objaviť dôvody...

Zmena akcionára

20. December 2012
Vážení klienti, milí obchodní partneri, vstupujeme do nového roku 2013 a spoločnosť Alpha Medical po zmene majiteľa aj do svojej novej etapy.

Preventívne prehliadky – Pediatria

22. November 2012
V posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem zdravotných poisťovní o dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok. Tento záujem zdravotných poisťovní znamená v podstate prísnejšiu kontrolu: samotnej časovej realizácie preventívnej prehliadky (dodržanie správnej frekvencie) obsahovej náplne preventívnej prehliadky (či spektrum vykonaných vyšetrení rešpektuje aktuálne povolený zoznam pre danú odbornosť) či nedochádza k duplicite vykonaných vyšetrení (napr. ak sa má v jeden rok vykonať preventívna prehliadka u viacerých odborných lekárov, tak sa nesmú duplikovať vyšetrenia spoločné ((ak...

Preventívne prehliadky – Všeobecné lekárstvo

22. November 2012
V posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem zdravotných poisťovní o dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok. Tento záujem zdravotných poisťovní znamená v podstate prísnejšiu kontrolu: samotnej časovej realizácie preventívnej prehliadky (dodržanie správnej frekvencie) obsahovej náplne preventívnej prehliadky (či spektrum vykonaných vyšetrení rešpektuje aktuálne povolený zoznam pre danú odbornosť) či nedochádza k duplicite vykonaných vyšetrení (napr. ak sa má v jeden rok vykonať preventívna prehliadka u viacerých odborných lekárov, tak sa nesmú duplikovať vyšetrenia spoločné ((ak...

Preventívne prehliadky – Gynekológia a pôrodníctvo

22. November 2012
V posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem zdravotných poisťovní o dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok. Tento záujem zdravotných poisťovní znamená v podstate prísnejšiu kontrolu: samotnej časovej realizácie preventívnej prehliadky (dodržanie správnej frekvencie) obsahovej náplne preventívnej prehliadky (či spektrum vykonaných vyšetrení rešpektuje aktuálne povolený zoznam pre danú odbornosť) či nedochádza k duplicite vykonaných vyšetrení (napr. ak sa má v jeden rok vykonať preventívna prehliadka u viacerých odborných lekárov, tak sa nesmú duplikovať vyšetrenia spoločné ((ak...

Oznamy – Preventívne prehliadky od 22.11.2012 - Urológia

22. November 2012
V posledných týždňoch sme zaznamenali zvýšený záujem zdravotných poisťovní o dôsledné vykonávanie preventívnych prehliadok. Tento záujem zdravotných poisťovní znamená v podstate prísnejšiu kontrolu: samotnej časovej realizácie preventívnej prehliadky (dodržanie správnej frekvencie) obsahovej náplne preventívnej prehliadky (či spektrum vykonaných vyšetrení rešpektuje aktuálne povolený zoznam pre danú odbornosť) či nedochádza k duplicite vykonaných vyšetrení (napr. ak sa má v jeden rok vykonať preventívna prehliadka u viacerých odborných lekárov, tak sa nesmú duplikovať vyšetrenia spoločné ((ak...

Zmena parametrov od 10. 4. 2012

10. Apríl 2012
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 10. 4. 2012 vstupujú do platnosti nové referenčné hodnoty pre tieto vybrané parametre: Lipáza Kreatinín v moči Hemoglobín AST Kalcium v moči Hematokrit ALT Horčík v moči Erytrocyty GMT Fosfor v moči MCV ALP Natrium v moči MCH Amyláza Kálium v moči RDW Celkové bielkoviny Chloridy v moči MPV Albumín Urea v moči PDW Kyselinová močová Kyselina močová v moči Retikulocyty Androstendión Frakčná exkrécia fosforu Monocyty Frakčná exkrécia horčíku Frakčná exkrécia kyseliny močovej Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 14. 3. 2012 vstupujú do...

Nádorové markery – indikačné obmedzenia

24. August 2011
Nádorové markery – indikačné obmedzenia