Aktuality

Zmena parametrov od 10. 4. 2012

10. Apríl 2012
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 10. 4. 2012 vstupujú do platnosti nové referenčné hodnoty pre tieto vybrané parametre: Lipáza Kreatinín v moči Hemoglobín AST Kalcium v moči Hematokrit ALT Horčík v moči Erytrocyty GMT Fosfor v moči MCV ALP Natrium v moči MCH Amyláza Kálium v moči RDW Celkové bielkoviny Chloridy v moči MPV Albumín Urea v moči PDW Kyselinová močová Kyselina močová v moči Retikulocyty Androstendión Frakčná exkrécia fosforu Monocyty Frakčná exkrécia horčíku Frakčná exkrécia kyseliny močovej Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 14. 3. 2012 vstupujú do...

Nádorové markery – indikačné obmedzenia

24. August 2011
Nádorové markery – indikačné obmedzenia