Aktuality

Oznam pre pacientov Hematologickej ambulancie v Prešove

22. Október 2020
Vážení pacienti, dovoľumeme si vás informovať, že MUDr. Adriana Kazimírová z Hematologickej ambulancie v Prešove nebude dňa 16. 11. 2020 ordinovať.

Oznam pre pacientov Hematologickej ambulancie v Košiciach

15. Október 2020
Vážení pacienti, dovoľujeme si vás infomovať, že dňa 16. 10. 2020 MUDr. Jaroslava Feketeová z Hematologickej ambulancie v Košiciach neordinuje.

Oznam pre pacientov Ambulancie lekárskej genetiky Humenné a Spišská Nová Ves

12. Október 2020
Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 13. 10. 2020 nebude MUDr. Martin Mistrík ordinovať v Ambulancii lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi.

Žiadosť o kontrolu expirácie špeciálneho odberového materiálu používaného pri TOMORROW teste

25. September 2020
Vážení klienti, vzhľadom na opakované dpručovanie vzoriek na gianostiku NIPT- Tomorrow test v skúmavkách s prekročeným dátumom expirácie, Vás žiadame o kontrolu dátumu expirácie

Oznam pre pacientov Hematologickej ambulancie v Nitre

22. September 2020
Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 24. 9. 2020 nebude Hematologická ambulancia v Nitre ordinovať.

Oznam pre klientov o zmenách v žiadankách

9. September 2020
Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. s účinnosťou od 7. septembra 2020 vykonala zmeny v žiadankách z dôvodu príprav katalógu vyšetrení eHealth

Oznam pre pacientov Ambulancie lekárskej genetiky Banská Bystrica

8. September 2020
Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že MUDr. Marta Kvasnicová z Ambulancie lekárskej genetiky v Banskej Bystrici nebude v dňoch 21. 9.- 24. 9. 2020 ordinvoať.

Oznam pre pacientov Ambulancie lekárskej genetiky Humenné a Prešov

4. September 2020
Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že MUDr. Miroslav Vasil nebude ordinovať v dňoch 9. 9., 10. 9., 17. 9., 22.9 - 24. 9. 2020 v Ambulancii lekárskej genetiky v Humennom,

Oznam pre pacientov Hematologickej ambulancie v Košiciach

25. August 2020
Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 31. 8. 2020 nebude Hematologická ambulancia v Košiciach ordinovať.

Oznam pre pacientov Hematologickej ambulancie v Nitre

25. August 2020
Vážení pacienti, dňa 31. 8. 2020 nebude MUDr. Ladislav Šabo z Hematologickej ambulancie v Nitre ordinovať.