Anémia: čo o nej treba vedieť a ako ju liečiť

Anémia je celosvetovým zdravotným problémom, ktorý postihuje najmä malé deti a tehotné ženy. Takmer štvrtina svetovej populácie trpí niektorým typom anémie. Svetová zdravotnícka organizácia zistila, že z celkovej populácie trpí anémiou približne 42 % detí mladších ako 5 rokov a 40 % tehotných žien.1

Anémia/málokrvnosť alebo presnejšie anemický syndróm je ľahko zistiteľný klinický stav spojený s typickým poklesom hemoglobínu, prípadne aj červených krviniek (erytrocytov).

Ak chcete docieliť, aby vaše telo produkovalo viac červených krviniek a hemoglobínu, je potrebné zvýšiť príjem železa alebo vitamínu B12, folátov. 1, 2, 3

Existuje niekoľko stupňov a typov anémie.

Stupne anémie

Závažnosť anémie sa klasifikuje do 3 stupňov.
Stupeň sa určuje podľa poklesu hodnoty hemoglobínu pod fyziologickú hranicu pre daný vek a pohlavie.

Ľahká anémia

Hladina hemoglobínu je znížená, ale neklesá pod 100 g/l.

Stredne ťažká anémia

Hladina hemoglobínu sa pohybuje medzi 80 až 100 g/l.

Ťažká anémia

Hladina hemoglobínu je nižšia ako 80 g/l.

Typy anémie

Veľkosť červených krviniek nám pomáha rozlíšiť 3 typy anémie.

Hodnotíme MCV (stredný objem červených krviniek, ktorý nám poskytujú automatizované analyzátory. Výsledok sa uvádza vo femtolitroch − fl (f = femto a znamená mocninu 10-15, t. j. jednu biliardtinu).

Mikrocytová anémia

Červené krvinky sú menšie ako normálne, t. j. < 7 μm, u dospelých MCV < 80 fl.
Hlavnými príčinami tohto typu anémie sú nedostatok železa, talasémia (dedičná porucha pri tvorbe hemoglobínu) a chronické ochorenia.

Makrocytová anémia

Červené krvinky sú väčšie ako normálne, t. j. > 9 μm, u dospelých MCV > 100 fl.
Hlavnými príčinami tohto typu anémie sú nedostatok vitamínu B12, kyseliny listovej, alkoholizmus, ochorenia spojené s krvotvorbou a zlyhaním kostnej drene.

Normocytová anémia

Červené krvinky majú obvyklú veľkosť a MCV.
Hlavnými príčinami tohto typu anémie sú akútne krvácanie, niektoré ochorenia spojené s rozpadom červených krviniek, nádorové ochorenia, chronické zlyhanie obličiek a iné chronické ochorenia.

Príčiny

Príčiny, ktoré prispievajú k rozvoju anémie, sú rôznorodé. Podľa príčiny a vzniku ochorenia (etiopatogenézy) môžeme anémiu rozdeliť do troch oblastí: porucha tvorby červených krviniek v kostnej dreni, ich nadmerná strata a anémia po akútnej strate tretiny objemu krvi.

Tu sú niektoré z ďalších možných príčin. 1, 2, 3

Chronické choroby

Organizmus ľudí trpiacich chorobami, ako sú rakovina, HIV/AIDS, reumatoidná artritída a zlyhanie obličiek, neprodukuje dostatok červených krviniek, čo vedie k vzniku tzv. anémie chronických chorôb (ACHCH).
Zápal bráni telu využívať (metabolizovať) uložené železo, a to vedie k tomu, že kostná dreň prestane produkovať bunky.

Anémia

Nedostatok železa
Nedostatok železa vzniká pri strate krvi (napríklad v dôsledku zvýšeného krvácania počas menštruácie alebo mimo nej, pri vredoch a nádoroch), pri neschopnosti absorbovať železo (napríklad pri celiakii alebo po operácii žalúdka), niekedy sa vyskytne nedostatok železa práve vtedy, keď ho telo najviac potrebuje, napríklad pri zvýšenej spotrebe železa v organizme v období detstva, dospievania či tehotenstva.

K anemickému stavu prispieva aj strava s nedostatkom potravín bohatých na železo (napríklad nutričný deficit, vegetariánstvo, vegánstvo).

Rovnako môže k nedostatku železa viesť aj nadmerné cvičenie, pretože športovci, ktorí trénujú vo vysokointervalových tréningoch, vylučujú železo potom, močom a dýchaním.

Nedostatok vitamínov

Anémia z nedostatku vitamínov sa môže vyskytnúť vtedy, ak strava neobsahuje dostatočné množstvo vitamínu B12 a kyseliny listovej a/alebo máte poruchu tráviaceho traktu.

Genetika

Dedičnosť stojí za niektorými typmi anémie, ako sú napr. kosáčikovitá anémia, talasémia.

Iné možné príčiny

Ďalšie okolnosti, ktoré môžu podporiť rozvoj anémie, sú:
● lieky:
chloramfenikol, chlórpromazín, kotrimoxazol, streptomycín, cimetidín, amfotericín B, zlato, indometacín, sulfonamidy, ATB, antiepileptiká, cytostatiká;
● chemické látky:
benzén, toluén, rozpúšťadlá, lepidlá, farby na vlasy, insekticídy, striebro;
● vírusy:
hepatitída A, hepatitída B, EBV, HIV, parvovírus;
● fyzikálne príčiny:
žiarenie.

Anémia


Symptómy

Vo väčšine prípadov sú prvými príznakmi anémie vyčerpanosť alebo únava. Postupne sa však začnú objavovať ďalšie príznaky, ako napríklad: 1, 2, 3

● znížená pracovná výkonnosť,
● ťažkosti so sústredením, poruchy koncentrácie,
● malátnosť, slabosť,
● poruchy spánku,
● nechutenstvo,
● bolesti hlavy,
● palpitácie,
● hučanie v ušiach,
● závraty,
● depresia,
● nízky krvný tlak,
● zrýchlená srdcová frekvencia a dýchanie,
● zvýšená citlivosť na chlad, studené končatiny,
● slabé nechty,
● bledosť,
● podráždenosť,
● letargia,
● mdloby až strata vedomia.

Anémia


Liečba

Liečba anémie ako aj doplnková/podporná liečba závisí od faktora, ktorý ju vyvoláva.

Pred užívaním doplnkov výživy je vhodné určiť príčinu anémie.
Stredne závažné/závažné prípady, ako aj liečba starších pacientov patria do rúk odborníkov, keďže je nevyhnutné identifikovať správnu príčinu.

V tomto prípade môžu byť predpísané lieky, ktoré sa užívajú perorálne/ústami alebo aplikujú intravenózne/vnútrožilovo. Zároveň je veľmi dôležitá zdravá pestrá strava s dostatkom minerálov.

V závažných prípadoch môže byť potrebná transfúzia krvi. 1, 2, 3

Anémia


Prevencia

Aby ste predišli anémii, je dôležité uprednostňovať jedlá bohaté na živiny a minerály.
Hémové železo
dokáže telo rýchlo využiť a nachádza sa najmä v mäse, rybách a ďalších druhoch živočíšnych bielkovín.
Nehémové železo
spracováva telo dlhšie, nachádza sa najmä v rastlinnej strave, ako sú obilniny, fazuľa, brokolica a listová zelená zelenina, citrusy a kivi, orechy a semená.
V určitých obdobiach života je obzvlášť potrebné užívať doplnky železa. Pred začatím akejkoľvek liečby sa však poraďte s lekárom.

Zdroje

1. World Health Organization. Anaemia. Available at: https://www.who.int/health-topics/anaemia#tab=tab_3
2. NHS. (2021). Iron deficiency anaemia. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/iron-deficiency-anaemia/
3. WebMD. (2020). Anemia. Available at: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/understanding-anemia-basics
4. Anémie - diagnostika a liečba, Adriana Kafková in Via pract., 2005, roč. 2 (3): 141–144