Aj ty si dôležitý!

Práca každého z nás je súčasťou jedného veľkého a užitočného celku. V Unilabs Slovensko máme stovky šikovných ľudí, bez ktorých by to skrátka nefungovalo. Aj vy ste zvedaví, ako vyzerá deň bežného smrteľníka z našej firmy, ktorého možno poznáte z telefónu, cez e-maily, spoza volantu či dokonca osobne, ale nič o ňom vlastne neviete? Aké radosti a strasti denne riešia naši kolegovia pracujúci na rôznych úsekoch spoločnosti? To sa dozviete práve v rubrike, prostredníctvom ktorej vám postupne predstavujeme bežný pracovný deň zástupcu každej jednej dôležitej pozície (napr. obchodného reprezentanta, človeka z call-centra či centrálneho príjmu, administratívnej sily na zadávanie žiadaniek, šoféra na zvozovej trase, laboranta a mnohých iných), bez ktorých by Unilabs Slovensko nebol tým, čím je. 

Týmto počinom chceme zviditeľniť každú vykonávanú prácu, každý dielik skladačky, ktorá už celé roky vytvára obraz Unilabs Slovensko. A zároveň tiež chceme povedať, že o vás vieme, potrebujeme vás a ďakujeme vám. V druhej časti predstavujeme energického pána v zrelom veku, Pavla Darilu, ktorý v Unilabs Slovensko pracuje na pozícii servisného technika v Centrálnom laboratóriu – STRED v Likavke.

6:00

Do práce prichádzam o 5:45 a začínam o 6:00 hod. V prvom rade si prejdem všetky laboratóriá humánnej laboratórnej diagnostiky a tiež veterinárne laboratórium. Prekontrolujem súčasný stav prístrojov, v prípade hlásenia poruchy ihneď zahájim postup na jej odstránenie. K rutinne vykonávaným úkonom patria výmeny roztokov analyzátorov a ich doplnenie. Pri bežnej bezporuchovej prevádzke ešte pred príchodom obsluhujúceho personálu spustím na analyzátoroch predpísanú mesačnú údržbu a vykonám potrebné zápisy do dokumentácie.

Skúsenosti

V prípade závažnejšej poruchy analyzátora okamžite začínam so servisom. Veľmi veľa servisného „kumštu“ som odpozoroval od špecializovaných technikov. Čas strávený spoluprácou a rozhovormi s nimi sa mi vracia v podobe získania nenahraditeľných skúseností. Mnohokrát sa stane, že poruchu diagnostikujem, ale nedisponujem všetkými náhradnými dielmi – tie potom buď priamo objednávam, alebo sa kontaktujem so servisným technikom danej firmy, ak ide o špeciálnu súčiastku alebo vybavenie. Technické zariadenia sú čoraz komplikovanejšie, takže táto práca ma neustále posúva odborne dopredu.

Najdôležitejšie analyzátory v našich laboratóriách majú servisné firmy pripojené online na servisný mód, takže sa v prípade potreby a urgentnosti vedia softvérovo pripojiť „na diaľku“, odborne poradiť a ja vykonávam mechanické servisné úkony presne podľa ich odporúčania.

Spolupráca

Za roky práce v laboratóriách mám veľmi dobrú spoluprácu so všetkými servisnými technikmi – spolupráca je rýchla a prebieha všemožnými cestami: telefonicky, elektronicky – cez e-mail, sms, mms, čo jednoznačne zjednodušuje riešenie problémov.

K mojim ďalším povinnostiam patrí kontrola stavu teplôt systémom TESTO, o čom sa vedie automaticky dokumentácia.

Časť mojich povinností súvisí aj s ročným obdobím: v zime odpratávam sneh z parkovísk a prístupových chodníkov a robím protišmykové opatrenia, na jeseň zasa odhrabávam lístie.

Komunikácia

Mojím priamym nadriadeným je projektový manažér Ing. Róbert Lámoš. I keď má v rámci Unilabs Slovensko veľa práce, obraciam sa na neho vo všetkých dôležitejších technických a finančných záležitostiach technického smeru. Aj keď je ideálny osobný kontakt, veľa komunikujeme telefonicky alebo elektronicky. V rámci CL – STRED v Likavke som v úzkom kontakte s manažérkou laboratória MUDr. Koporcovou, s ktorou som sa priamo kontaktujem prakticky denne. Jednotlivé operatívne úlohy riešime skôr osobne, súrne veci aj telefonicky alebo formou SMS. Technické záležitosti menšieho rozsahu konzultujem priamo s vedúcimi laboratórií. Nemenej dôležitá je i spolupráca a komunikácia priamo s obsluhujúcim personálom analyzátorov - laborantmi, ktorí vedia najlepšie špecifikovať požiadavky a problémy na svojom úseku – zariadení.

Zodpovednosť

Svoj diel zodpovednosti mám aj v oblasti akreditácie laboratórií: som zodpovedný za aktuálnosť a správnosť všetkých technických dokumentov, ktoré sa týkajú prevádzky laboratória CL – STRED v Likavke. V predstihu preto aktualizujem dokumenty, ako sú validačné dokumenty, inštalácie prístrojov, teplotné tabuľky pre chladničky a mrazničky a pod.

Samozrejme, mám na starosti aj iné laboratóriá. Priebežne preto kontrolujem aj e-maily a riešim odpovede na problémy na iných prevádzkach podľa potreby a urgentnosti. V prípade, že mi nahlásia poruchu v laboratóriu, ktoré je mimo Likavky, požiadam o pridelenie služobného vozidla a vycestujem na servis podľa požiadaviek. Ide o laboratóriá od Spišskej Novej Vsi až po Bytču a na južnej strane po Žiar nad Hronom. Na výjazdy chodím väčšinou sám a podľa potreby sa kontaktujem s IT technikom našej firmy. V niektorých prípadoch zájde so mnou do príslušného laboratória aj IT technik – vždy je to individuálne. Najčastejším dôvodom na výjazd je servis prístrojov, ktoré nie sú zmluvne zabezpečené technikom externých firiem.

Rodina

Po ukončení mojich pracovných povinností, čo býva obvykle o 15. hod, sa teším domov, kde sa venujem hlavne záhradke. Keďže som už aj dedkom, vždy sa teším na návštevu vnučky a vnuka. Vtedy idú všetky povinnosti bokom a môj čas patrí len mojej rodine.

AUTOR: redakcia

 

 

Hodnotenie článku

inVitro 2/2021

Choroby z kliešťa

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 2/2021 Choroby z kliešťa. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro