doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

vedúci Laboratória špeciálnych metód Alpha medical (exzamestnanec)

Najnovšie články autora

Nové vyšetrenia Alpha medical – ich využiteľnosť v ambulancii všeobecného lekára

Úmrtnosť na srdcovo-cievne a mozgovo-cievne ochorenia je na Slovensku stále vysoká, napriek tomu, že poznáme a máme možnosť vyšetrovať mnoho rizikových faktorov týchto ochorení. Väčšina srdcovo-cievnych ochorení je vo veľkej miere spôsobená zlou životosprávou a nesprávnym stravovaním. V ostatnom období sa dokázalo, že niektoré riziká možno odhaliť pomocou stanovenia nových parametrov, ktoré nielenže poukazujú na zvýšené riziko, ale dokážu určiť aj jeho mieru. Poznáme dôležitosť antioxidačného stavu organizmu, nebezpečenstvo zápalu v ateromatóznom pláte, ale aj patofyziologické dôsledky, ktoré vyplývajú z dysfunkcie endotelu. Najdôležitejším faktom však ostáva, že už jestvuje možnosť tieto parametre analyzovať a včas upozorniť na riziko vzniku či už akútnej ischemickej mozgovej alebo koronárnej udalosti. V našej práci sa zameriavame práve na význam a dôležitosť stanovenia týchto nových parametrov, ktoré sú významné v prevencii, ale aj v upresnení diagnózy a predstavujú benefit pre pacienta i lekára. Ide hlavne o ubichinón 10 (koenzým Q10), glutatión, betakarotén, adiponektín, leptín a lipoproteín asociovanú fosfolipázu A2 (LP-PLA2).

Stres: od prospešných účinkov po vznik chorôb

Stres sprevádza život na zemi už od jeho prvopočiatkov. Preto sa u organizmov vyvinuli komplexné systémy stresovej reakcie, medzi ktorými má ústredné postavenie neuroendokrinná stresová reakcia. Adekvátna neuroendokrinná reakcia predstavovala a predstavuje jeden zo zásadných faktorov umožňujúcich organizmu prežiť pôsobenie stresorov. Prečo potom ale stresová reakcia, ktorá je z fylogenetického hľadiska tak prospešná, sa v súčasnosti u človeka stáva skôr poškodzujúcou a dáva sa do súvisu so vznikom a progresiou celého spektra chorôb, od kardiovaskulárnych, metabolických, imunitných a...

Význam a možnosti stanovenia vitamínu B12, vitamínu B6 a kyseliny listovej pri poruche metabolizmu homocysteínu

Úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia je vysoká. Na Slovensku zomrelo v roku 2004 až 54 % pacientov práve na srdcovo-cievne ochorenia. Mnohým ochoreniam by sa dalo predísť, alebo ich aspoň posunúť do vyššieho veku, keby sa včas zistili a odstránili rizikové faktory. Rizikových faktorov poznáme asi 200. Okrem fajčenia, vysokého krvného tlaku, cukrovky, nadváhy, vysokého cholesterolu, aterogénnych lipidov, dysfunkcie endotelu, zápalu v plaku je jedným zo závažných rizikových faktorov aj hyperhomocysteinémia.

Inzulínová rezistencia v klinickej praxi

Inzulínovú rezistenciu (IR) možno z fyziologického hľadiska definovať ako stav, pri ktorom periférne tkanivá nereagujú na inzulín dostatočne, čo vedie ku kompenzačnej hyperinzulinémii, ktorá je prvým markerom porušenej glukózovej homeostázy. IR postupne vedie k prediabetickému stavu (poruche glukózovej tolerancie – IGT a/alebo k porušenej glykémii nalačno – IFG) a neskôr k rozvoju diabetu mellitus 2. typu (DM2).

Diagnostika endokrinnej hypertenzie: dôležitosť analýzy hormónov kôry a drene nadobličiek

V Laboratóriu špeciálnych metód máme možnosť analyzovať v krvi aj v moči všetky hormóny a prekurzory kôry i drene nadobličiek, a tak môžeme potvrdiť, alebo vyvrátiť suspektnú diagnózu. Stanovujeme pregnenolón, progesterón, 17-OH-progesterón, androstendión, DHES, kortizol, aldosterón, testosterón, dihydrotestosterón, estradiol, adrenalín, noradrenalín, dopamín, metanefrín, normetanefrín a kyselinu homovanilovú. Analyzujeme aj ACTH a renín. Máme vlastné skúsenosti a v spolupráci s Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom (NEDÚ) a viacerými endokrinológmi máme „vyliečených“ viac než 150 pacientov s ochorením nadobličiek.

Prostate health index PHI – zlepšenie diagnostiky ochorení prostaty

Ochorenie prostaty je jedným z hlavných zdravotných problémov mužskej populácie. Na rakovinu prostaty (CaP) ochorie v Európe až 286 000 ľudí ročne a podobne sú na tom aj Spojené štáty. V USA je to pritom najčastejšie malígne (nádorové) ochorenie u mužov a druhá najčastejšia príčina smrti na rakovinu. Na Slovensku ide o tretí najčastejší zhubný nádor u mužov, pričom rakovina prostaty postihne približne 34 Slovákov ročne (zo 100 000). Mnohí muži si to však neuvedomujú. Spoliehajú sa na šťastie namiesto toho, aby včas navštívili urológa, respektíve ho navštevovali periodicky v rámci preventívnych prehliadok.

Subfrakcie LDL cholesterolu – význam a možnosti stanovenia

Cholesterol je dôležitou a pre život nevyhnutnou súčasťou. Z cholesterolu sa syntetizujú viaceré životne dôležité látky (steroidné hormóny, žlčové kyseliny, vitamín D atď.). Vzhľadom k jeho nerozpustnosti vo vode musí byť v krvi transportovaný pomocou „lodičiek-lipoproteínov“ – HDL cholesterol ( tzv. dobrý ) a LDL cholesterol ( tzv. zlý ).

Ako sa chrániť pred vznikom srdcovo-cievnych ochorení?

V roku 2004 zomrelo na srdcovo-cievne ochorenia až 54,5 % pacientov. Často sa však dalo ochoreniu zabrániť. Ak by boli u pacientov odstránené všetky rizikové faktory, nemuseli zomrieť a ochorenie sa mohlo posunúť do vyššieho veku. Žiaľ, situácia sa za posledné roky zhoršila a zomierajú aj 30 až 35-roční ľudia. Prečo je tomu tak?

Prečo sú pre zdravie nevyhnutné omega-3 mastné kyseliny

Fakty hovoria jasne: väčšina populácie má nedostatok omega-3 mastných kyselín. Pri slove rybí olej sa však ľuďom skriví tvár. Neoprávnene! O ozajstnom pozadí mastných kyselín a tukov v našej potrave a o ich (ne)fungovaní v ľudskom organizme píše vedúci Laboratória špeciálnych metód doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Možnosti diagnostiky a liečby karcinómu prostaty

Prostata je orgán, ktorý je súčasťou reprodukčného systému, konkrétne vnútorného genitálu u muža. Tvarom aj veľkosťou sa podobá gaštanu, hmotnosť zdravej prostaty je okolo 20 gramov.

Osteoporóza – prevencia, diagnostika a účinná terapia

Osteoporóza je definovaná úbytkom kostnej hmoty, poruchami architektúry kostí a tendenciou k zlomeninám (WHO Technical Report 1994). Osteoporózou trpí 7 až 8 % populácie a je to epidemická civilizačná choroba. Dôležitá je presná diagnostika a účinná liečba, aby sa predišlo zlomeninám.

Môže pri srdcovo-cievnych ochoreniach pomôcť resveratrol z červeného vína?

Na Slovensku zomiera každoročne viacej ako 50% ľudí na srdcovo-cievne ochorenia. Spôsobuje to ateroskleróza. Poznáme rizikové faktory aterosklerózy (fajčenie, vysoký krvný tlak, cukrovka, hyperlipoproteínémia, obezita, metabolický syndróm, hyperhomocysteinémia, málo pohybu, málo antioxidantov v krvi, rôzne zápalové procesy atď.). Súvisí to s naším nesprávnym životným štýlom a nesprávnym stravovaním a pritom odstránením rizikových faktorov môžeme aterosklerózu spomaliť resp. posunúť do vyššieho veku.

Vitamín B12: význam v organizme, denná potreba a jeho zdroje

Vitamín B12 je vitamín zo skupiny B vitamínov a je tiež známy pod menom cobalamín. Bol objavený viac ako pred 100 rokmi. Vtedy sa zistilo, že ak sa pacientom s pernicióznou anémiou podával extrakt z pečene, toto ťažké ochorenie sa dalo vyliečiť. Z tohoto extraktu bola potom izolovaná, kryštalizáciou prečistená a v r.1956 presne charakterizovaná látka, ktorá dostala meno vitamín B 12.

Ste budúcou mamičkou? Ponúkame Vám tieto vyšetrenia

Najnovšie výskumy a nové lekárske odbory poukazujú na to, aký dôležitý je pre vývoj dieťaťa dôležitý jeho vnútromaternicový vývoj a zdravý spôsob života matky. Je napríklad dokázané, že základné predpoklady pre vznik artériosklerózy sa nevytvárajú medzi 30. a 40. rokom života, ale omnoho skôr, už počas vnútromaternicového vývoja a potom v prvých rokoch po narodení.

Rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení a prínos nutričných doplnkov

V roku 2004 zomrelo na srdcovo-cievne ochorenia až 54,5 % slovenských pacientov. Tieto ochorenia nevznikajú náhodne bez príčiny, ale spolupôsobením rôznych rizikových faktorov aterosklerózy. Preventívna medicína už dávnejšie zistila, že odstránením rizikových faktorov sa dá určitým ochoreniam predchádzať, alebo ich posunúť do vyššieho veku, preto je pre nás dôležité vedieť tieto rizikové faktory rozoznať a obmedziť ich negatívne pôsobenie Niektoré príznaky už dopredu signalizujú ochorenie. Sú to časté srdcové ťažkosti a poruchy prekrvenia, slabá pamäť a koncentrácia, podráždenosť a únava či...

Rybí olej: zdroj omega-3 mastných kyselín a vitamínu D

Mastné kyseliny (hlavné zložky tukov) sa zaraďujú do dvoch hlavných skupín. Do prvej skupiny patria tie, ktoré si môže telo ľahko vyrobiť (tzv. non-esenciálne mastné kyseliny) a do druhej tie, ktoré si telo vyrobiť nevie (tzv. esenciálne mastné kyseliny – EFA). Keďže telo nedokáže EFA vyrobiť, musíme ich prijímať v strave. V tomto článku sa teda budem zaoberať omega-3 mastnými kyselinami, ktorých má väčšina z nás nedostatok.

Ako predísť ochoreniu prostaty a ako ju liečiť?

Problémy s ochorením prostaty má až 50 percent starších mužov. Môže ísť o nezhubné ochorenie (tzv. benígna hyperplázia prostaty), ale často aj o rakovinu prostaty. Tá je u mužov po rakovine pľúc druhým najbežnejším malígnym (zhubným) ochorením a treťou najčastejšou príčinou úmrtia zapríčinenou zhubnými nádormi.

Nádory semenníkov sú vyliečiteľné, ak sa včas diagnostikujú

Skorá diagnostika je dôležitá pri všetkých typoch rakoviny. Platí to aj pri nádoroch testis, pretože po včasnej diagnostike môže nasledovať chirurgická liečba, rádioterapia, prípadne chemoterapia. Nárast nádorov testis – najmä germinatívnych – v mladom veku nezodpovedá všeobecnej teórii onkogenézy, podľa ktorej sa výskyt zhubných nádorov zvyšuje so so stúpajúcim vekom človeka a s kumuláciou rizikových faktorov pôsobiacich na človeka počas jeho života.