Mgr. Jozef Kaščák

Redaktor

Najnovšie články autora

Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou. A pritom im môžeme zachrániť život

Transplantácia pľúc patrí medzi najkomplikovanejšie chirurgické zákroky. Nejde pritom iba o náročnosť samotného výkonu, ktorý trvá priemerne 6 – 8 hodín, ale aj o zložitú indikáciu pacientov, nedostatok darcov a celý rad možných pooperačných komplikácií. Na Slovensku sa tento výkon dokonca vôbec nerobí a v Českej republike realizuje transplantáciu pľúc iba jedno pracovisko – III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol. Dobrá správa je, že ide o špičkovú kliniku, ktorá zvládne vyše 40 transplantácií ročne a slovenskí pacienti tu majú otvorené dvere. Prednosta kliniky, prof. MUDr. Robert Lischke, PhD., by uvítal predovšetkým mladých slovenských pacientov s cystickou fibrózou alebo s emfyzémom pľúc, keď môže transplantácia predĺžiť život o desiatky rokov. Napriek tomu nie je na čakacej listine ani jeden slovenský pacient s týmito diagnózami. A to treba podľa pána profesora zmeniť.

Ročne urobíme okolo 40 kombinovaných transplantácií obličky a pankreasu

Hoci je pravidelné meranie krvného cukru a pichanie inzulínových injekcií niekoľkokrát denne ešte stále nevyhnutnou rutinou mnohých diabetikov, svitá na lepšie časy. Dnes už dokážeme transplantovať nielen poškodené obličky, ale aj celý pankreas či pankreatické bunky produkujúce inzulín a na popredných svetových pracoviskách prebieha rad štúdií skúmajúcich progresívne neinvazívne metódy s potenciálom toto civilizačné ochorenie kompenzovať – a v budúcnosti možno aj vyliečiť. Takýmto pracoviskom je aj pražské Centrum diabetológie IKEM, kde sme sa o súčasných i budúcich trendoch v liečbe diabetu rozprávali s jeho prednostkou, prof. MUDr. Tereziou Pelikánovou, DrSc.

Toxikologické strediská zachraňujú zdravie aj peniaze v zdravotníctve

Máte radi detektívne romány od Agathy Christie? Potom si možno myslíte, že keď požijete kyanid, nepomôže vám už ani svätená voda. Realita je však trochu iná. Ako hovorí doc. MUDr. Sergej Zacharov, PhD., či už požijete kyanid, alebo vypijete metanol, ktorý ešte v roku 2012 v Českej republike zabíjal, ak vám bude poskytnutá včasná a adekvátna pomoc, určite nezomriete. A práve to je poslaním Toxikologického informačného strediska v Prahe, ktoré poskytuje nepretržitú telefonickú lekársku informačnú službu, a to ako odborníkom, tak aj laikom. Tým sa však náročná práca strediska nekončí...

Podozrenie na rakovinu prostaty môžeme vyvrátiť iba biopsiou

Za posledných 20 rokov stúpol výskyt karcinómu prostaty výraznejšie než u iných rakovín a v Českej republike sa za toto obdobie počet pacientov s nádorom na prostate dokonca strojnásobil. Popritom stúpa aj výskyt karcinómu močového mechúra, a tak sa urológovia stretávajú s onkologickými ochoreniami čoraz častejšie. Nárast výskytu onkourologických ochorení a potreba užšej špecializácie urológov vyústili v Českej republike do vzniku nového nadstavbového odboru – onkourológia. O novom odbore, ale aj o novinkách v diagnostike a liečbe onkourologických ochorení sme sa rozprávali s prof. MUDr. Marekom Babjukom, CSc., prednostom Urologickej kliniky 2. LF UK a FN Motol a predsedom Českej urologickej spoločnosti.

Nie sme kardiocentrom pre VIP pacientov – rozhovor s profesorom Janom Pirkom, prednostom Kardiocentra IKEM v Prahe

Keď bol v roku 1958 vo švédskej Solne neďaleko Štokholmu implanto­vaný prvý kardiostimulátor, bol veľký ako chladnička. Dnes je to malá kovová krabička, ktorú si môže pacient nahmatať pod kľúčnou kosťou. Pokrok v medicíne však neustáva a je veľmi pravdepodobné, že už o 10 rokov bude do ľudského tela kompletne všitá aj mechanická srdcová podpora, ktorá do značnej miery nahradí transplantácie srdca. Taká je vízia profesora Jana Pirka, slávneho českého kardiochirurga a prednostu Kardiocentra IKEM v Prahe, ktoré je synonymom pokroku nielen v Českej republike, ale aj vo svete.

Deti narodené v srdci

Návrat je občianske združenie, ktoré opusteným deťom nedáva hračky, ale nachádza domovy. A hoci je nájdenie rodiny a osvojenie dieťaťa formálne a emocionálne náročný proces, tým sa to ani zďaleka nekončí. Náhradné rodiny sa spoločne s osvojenými deťmi musia časom vysporiadať s hromadou špecifických situácií a pocitov, nezriedka potrebujú odborné poradenstvo, a tak sa usádzame v miestnosti plnej hračiek s detským boxovacím mechom; vraj na vybitie hnevu. Zakrátko sa k nám pridáva Soňa Očkášová, ktorá v združení pracuje ako psychologička a jej slová v nás vyvolávajú smútok aj uznanie. Situácia...

Pediatria je pre genetika veľmi nápomocná

Vyštudovaný pediater napokon skončil pri genetike, o ktorej – ako sám tvrdí – „lekári ešte stále veľa nevedia“. V dobe, keď s ňou začínal, o nej nevedel mnoho ani on, dnes je uznávaným odborníkom v cytogenetike. Genetiku vníma ako oblasť, v ktorej je veľmi široký priestor na bádanie, zlepšovanie súčasných legislatívnych nastavení, ale i na hľadanie odpovedí na neľahké otázky z oblasti lekárskej etiky. Predstavujeme vám vedúceho Ambulancie lekárskej genetiky a Laboratória lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi – MUDr. Martina Mistríka.

Máme aj 14-ročné prvorodičky pozitívne na syfilis – rozhovor s MUDr. Otom Szilagyim z Nemocnice Trebišov

Pýtame sa primára MUDr. Ota Szilagyiho z ambulancie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Trebišov.

Ročne vyzbierame okolo 100-tisíc striekačiek – rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou Miriamou Hrehovou z OZ Odyseus

Je nedeľa večer a na bratislavskom sídlisku sa okolo bielej dodávky postupne zhromažďujú užívatelia drog a ženy pracujúce v pouličnom sex-biznise. V rukách držia plastové fľaše plné použitých striekačiek, ktoré im terénni pracovníci z OZ Odyseus vymenia za nové. Niektorí však majú ruky prázdne, prišli sa len vyrozprávať, nechať si poradiť. Jednou z terénnych sociálnych pracovníčok je aj Miriama Hrehová, ktorá v Odyseu pracuje už tretí rok. V rozhovore nám priblížila aktivity občianskeho združenia a zároveň poodhalila svet ľudí, na ktorých sa väčšina z nás díva pomedzi prsty.

Centrálne laboratórium – JUH

Centrálne laboratórium – JUH v Nových Zámkoch má viacero špecifík. Je naším jediným centrálnym laboratóriom v rámci fakultnej nemocnice, nerobí klinickú mikrobiológiu a realizuje viacero špecifických vyšetrení pre celú sieť Alpha medical. Ročne v ňom zrealizujeme vyše 1,5 milióna biochemických vyšetrení. Pre celú sieť tu vyšetrujeme ceruloplazmín a meď v sére, ako aj elektroforézu bielkovín vrátane imunoelektroforézy a voľných reťazcov kappa a lambda.

Centrálne laboratórium – STRED

Centrálne laboratórium – STRED v Likavke je takpovediac matkou všetkých laboratórií Alpha medical. Z pôvodne lokálneho biochemického laboratória sa stalo centrálne laboratórium, ktoré dnes svojím spádom pokrýva celé stredné Slovensko. Denne sa v ňom spracuje okolo 2 400 vzoriek a realizuje takmer 11 000 testov v 4 odboroch laboratórnej diagnostiky: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia. Okrem toho disponuje aj vysoko špecializovanými pracoviskami, ktoré centralizujú vyšetrenia z oblasti mykológie, vyšetrenia elektroforézy, alergénov metódou imunoblot, realizujú konfirmačné testy, identifikujú mikrobiologický genóm a stanovujú postvakcinačné protilátky.

Centrálne laboratórium – VÝCHOD

Centrálne laboratórium – VÝCHOD v Stropkove je vlajkovou loďou laboratórií Alpha medical. Denne v ňom spracujeme takmer 9 000 vzoriek a realizujeme takmer 18 000 testov v 5 odboroch laboratórnej diagnostiky: klinická biochémia a hematológia, mikrobiológia, alergológia a infekčná sérológia. Je tak najväčším a najkomplexnejším laboratóriom v sieti Alpha medical. Okrem toho disponuje niekoľkými vysoko špecifickými pracoviskami, ktoré centralizujú vyšetrenia z oblasti sérológie, imunoalergológie či TBC.

Centrálne laboratórium – ZÁPAD

Centrálne laboratórium – ZÁPAD v Bratislave má modernú tvár, ktorú mu dali nové priestory v budove na Poliankach. Za 8 rokov existencie sa mu priestory vo Vlčom hrdle stali postupne tesnými a celé laboratórium takpovediac lapalo po dychu. Po 5 mesiacoch od presťahovania sa už ľudia i technika zžili s novou lokalitou, vybavením a s procesmi. Dnes atakuje pozíciu druhého najväčšieho centrálneho laboratória v rámci spoločnosti. Každý deň sa v ňom vyšetrí priemerne 2 630 vzoriek v 4 laboratórnych odboroch pre takmer celé územie západného Slovenska. V rámci siete zároveň realizuje aj niekoľko desiatok špecializovaných vyšetrení – od autoprotilátok po vyšetrenia realizované plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC MS), atómovou absorpčnou spektroskopiou (AAS) či kvapalinovou chromatografiou (HPLC).

Na druhej strane skúmavky treba vidieť človeka – rozhovor s Mgr. Katarínou Dudovou, manažérkou Centrálneho laboratória – ZÁPAD v Bratislave

Ako mladé dievča síce snívala o tom, že sa stane lekárkou, no verí, že zmysel má aj práca v laboratóriu, pretože ako sama hovorí, „možno práve na základe nášho výsledku zvolí lekár vhodnú terapiu a pacient sa vylieči“. Hoci jej práca v strese vyhovuje, dnes už dokáže aj oddychovať, k čomu ju „núti“ predovšetkým vnučka Viviana. Predstavujeme vám manažérku Centrálneho laboratória – ZÁPAD v Bratislave, Mgr. Katarínu Dudovú.

Začiatkom roka a uprostred leta je krvi málo – rozhovor s MUDr. Klárou Svitekovou z NTS SR

Pýtame sa MUDr. Kláry Svitekovej, vedúcej lekárky Národnej transfúznej služby (NTS) Bratislava-OC Ružinov.

Trh laboratórií je vysoko konkurenčný

Health Policy Institute (Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. V rozhovore s partnerom inštitútu Petrom Pažitným sa rozprávame o štúdii, ktorá sledovala stav a vývoj laboratórnej medicíny na Slovensku.

V infekčnej sérológii sme špičkoví

Rozhovor s Mgr. Stanislavou Vargovou, manažérkou Centrálneho laboratória v Stropkove.

Cenu za medicínu získala nezvyčajná metóda úľavy od svrbenia

Na Harvardovej univerzite sa 22. septembra 2016 konal už 26. ročník odovzdávania Ig Nobelových cien, ktoré sa udeľujú za výskum, ktorý by mal ľudí najskôr rozosmiať a vzápätí prinútiť k zamysleniu. Ceny udeľuje časopis Annals of Improbable Research, pričom v komisii sedia držitelia skutočných Nobeloviek. Tento rok ocenili napríklad výskum vzťahu medzi polyesterom a sexuálnym apetítom potkanov, či kozieho muža, ktorý sa na pohyb a život medzi horskými kozami prispôsobil pripojením špeciálnych protetických protéz na končatiny. Aj tento rok si hrdí výhercovia odniesli desať biliónov dolárov, ktorými môžu podporiť svoj výskum, prípadne si za ne môžu zájsť do kina namalé pukance, keďže suma sa v prepočte rovná asi štyrom americkým dolárom.

O krvi, bosoráctve, liečiteľstve a o medicíne v Uhorsku – rozhovor s historičkou PhDr. Tünde Lengyelovou, CSc.

Krv má v ľudskej histórii od nepamäti osobité postavenie. Pravdepodobne už v praveku si ľudia všimli, že keď človek stráca krv, z jeho tela odchádza život. Krv ako symbol života sa tak stávala súčasťou liečiteľstva, náboženských a okultných obradov. Krv dokázala v minulosti takpovediac pomýliť aj Aristotela, ktorý tvrdil, že ženy majú tmavšiu krv než muži. Na našom území sa ešte aj v ranom novoveku dávala krv pri rôznych zdravotných ťažkostiach vypiť, prípadne sa pridávala do liečiv. O krvi, liečiteľstve a o medicíne v Uhorsku po roku 1500, ale aj o „krvavej grófke“ Báthoryčke, sme sa rozprávali s historičkou PhDr. Tünde Lengyelovou, CSc., z Historického ústavu SAV, ktorá je odborníčkou na raný novovek.

V patológii slovo „možno“ neplatí – rozhovor s doc. MUDr. Františkom Ondriašom, CSc., manažérom Diagnostického centra patológie Bratislava

Keď mal 15 rokov, presťahoval sa s rodinou z Krompách do Bratislavy, a tak sa z nádejného huslistu stal nakoniec bioptický patológ. V druhej polovici 80. rokov vybudoval v Ružinove jednu z najúspešnejších slovenských patológií, ktorá sa v roku 2006 stala súčasťou siete Alpha medical. Teraz, po 10 rokoch, v rámci sťahovania do nových priestorov na Polianky, realizoval svoju predstavu o tom, ako by malo vyzerať moderné pracovisko patológie koncepčne, architektonicky a technologicky. Predstavujeme vám manažéra Diagnostického centra patológie Bratislava, doc. MUDr. Františka Ondriaša, CSc.

Na intímnu hygienu sú vhodné gély s kyslým pH – rozhovor s MUDr. Vierou Andiľovou

Aké mydlá sú vhodné na ženskú hygienu? Aký význam má používanie vlhčených obrúskov či bidetu? Aké riziká sa spájajú s nosením tesných tangových alebo stringových nohavičiek? Na tieto – a mnohé iné – otázky odpovedala MUDr. Viera Andiľová v rozhovore o intímnej hygiene ženy.

Psychiatrické prejavy endokrinných porúch – rozhovor s MUDr. Viliamom Čičvákom

Pýtame sa MUDr. Viliama Čičváka zo Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Nedokážem len tak sedieť pred televíziou, musím niečo robiť – rozhovor so Štefániou Hojovou

Števka Hojová, ktorá u nás pracuje už od roku 2008, je medzi kolegami v Martine známa hlavne pre svoju šikovnosť. Vyrába šperky, patchworkové gule, veľkonočné vajíčka, vypaľuje do dreva, kamarátke ušila svadobné šaty a to je iba zlomok ručných prác, ktorým sa Števka venuje. V rozhovore pre náš časopis okrem iného prezradila, ako sa k všetkým týmto aktivitám dostala a čomu sa venuje teraz, pred Vianocami.

Neurologické prejavy endokrinných porúch – rozhovor s MUDr. Františkom Jurčagom, MPH

Pýtame sa primára Neurologickej kliniky SZU, MUDr. Františka Jurčagu.

Obojsmerná elektronická komunikácia priniesla obrovský komfort – rozhovor s Mgr. Mariánom Bérešom, riaditeľom nemocnice v Humennom

Mgr. Marián Béreš, riaditeľ nemocnice v Humennom, prijal svoju súčasnú funkciu ako veľkú výzvu s možnosťou podieľať sa na zlepšení fungovania nemocnice v každom smere. V oblasti laboratórnej diagnostiky videl efektívne riešenie v outsourcingu činnosti na spoločnosť Alpha medical, ktorú v tom čase vnímal ako spoľahlivého partnera s niekoľkoročnými skúsenosťami. V rozhovore okrem iného prezradil, ako dochádzalo k prechodu laboratórií nemocnice pod Alpha medical a ako je s poskytovanými službami spokojný.

Diagnostika apedincitídy nie je vždy bezproblémová – rozhovor s chirurgom MUDr. Igorom Mihókom

S MUDr. Igorom Mihókom sme sa rozprávali o problematike zápalu slepého čreva. Okrem iného vysvetlil, aké zaujímavé metódy možno pri diagnostike ochorenia použiť, pretože nie sú zriedkavé prípady, keď je problematické stanoviť presnú diagnózu.

Červené víno obsahuje viac antioxidantov ako biele – rozhovor s doc. Ing. Pavlom Blažíčkom, PhD., vedúcim Laboratória špeciálnych metód

S doc. Ing. Pavlom Blažíčkom, PhD. sme sa rozprávali o tom, či je skutočne pravda, že je striedme pitie červeného vína zdraviu prospešné a boli sme zvedaví aj na to, čím presne nám tento najzdravší a najhygienickejší nápoj – ako sa o víne vyjadril Louis Pasteur – pomáha.

„Polovica“ Ig Nobelovej ceny za medicínu putovala na Slovensko

Aj tento rok (17. septembra) sa na Harvardovej univerzite odovzdávali žartovné Nobelove ceny, ktoré sa udeľujú za smiešny, výstredný, prípadne úplne zbytočný výskum. Ide sčasti o parodovanie Nobelovej ceny a sčasti o snahu vzbudiť záujem o prírodné vedy, medicínu a technológie. Komisia je zložená z držiteľov skutočných Nobeloviek združených okolo časopisu Annals of Improbable Research, ktorý je oficiálnym vyhlasovateľom víťazov. Tento rok sa konal už 25. ročník a v konkurencii z celého sveta sa nestratili ani Slováci, ktorí si odniesli „polovicu“ ceny za medicínu za skúmanie bozkávania. Okrem diplomu dostali aj prestížnu finančnú odmenu, desať biliónov zimbabwianskych dolárov, čo sa v prepočte rovná približne štyrom americkým dolárom.

V analýzach a technických špecifikáciách som ako ryba vo vode – rozhovor s RNDr. Martinou Toporcerovou, IT špecialistkou spoločnosti Alpha medical

RNDr. Martinu Toporcerovú – ešte donedávna Zelinovú – pozná v našej firme skutočne takmer každý zamestnanec. Už viac ako 10 rokov je jej meno spojené so všetkým, čo sa točí okolo funkcionality nášho laboratórneho systému. Zažila niekoľko dôležitých interných míľnikov vo fungovaní IT, ktoré firmu aj ju osobne vždy posunuli o krok ďalej – odborne aj ľudsky. O tom, čo jej dala a dáva práca v IT, sme sa rozprávali pár dní pred pôrodom na čaji v centre Martina.

Nádej pre HIV pozitívne deti v Ugande prichádza zo Slovenska – rozhovor s dobrovoľníkom Martinom Vittekom zo SKCH a s ugandskou zdravotnou sestrou Catherine Riria

Život na severe Ugandy nie je jednoduchý. Región síce patrí k tým stabilnejším v Afrike, ale od ukončenia vojenských konfliktov v roku 2006 sužuje obyvateľov vírus HIV a chudoba. Ešte ťažšie to majú HIV pozitívne deti, ktorým AIDS zobral jedného alebo oboch rodičov. Od roku 2011 je ich nádejou na lepší život Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (CNSPN) v dedinke Unna, ktoré prevádzkuje Slovenská katolícka charita (SKCH). Priamo v centre pracujú dvaja slovenskí dobrovoľníci Martin a Diana. My sme sa cez Skype spojili s Martinom Vittekom, ktorý nám priblížil prácu centra v Ugande priamo z miesta a zároveň vyrozprával svoj osobný príbeh popretkávaný dobrovoľníckymi skúsenosťami z troch kontinentov.

Emócie sú pri cvičení veľmi dôležité – rozhovor s reumatologičkou Evou Dúbravovou

Pýtame sa rehabilitačnej lekárky a neurologičky MUDr. Evy Dúbravovej zo súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates.

Ušné infekcie u detí a správna hygiena – odpovedá MUDr. Alena Staníková, PhD.

Pýtame sa detskej otorinolaryngologičky MUDr. Aleny Staníkovej, PhD., z ORL ambulancie v Poliklinike Mlynská Dolina v Bratislave. Pani doktorka, v súvislosti s ušnými infekciami a správnou hygienou sa veľa píše o vatových tyčinkách. Niektorí sú za, iní proti. Aký je váš názor na čistenie uší detí vatovými tyčinkami? U detí vatové tyčinky rozhodne nie, pretože priemer tyčinky je väčšinou väčší než lúmen vonkajšieho zvukovodu dieťaťa, a tak dochádza k zatláčaniu ušného mazu k blane bubienka. Tým bránime prirodzenej samočistiacej schopnosti zvukovodu, ktorý pohybom kože vonkajšieho zvukovodu pri...

„Liečim“ vínom – rozhovor s enologičkou a degustátorkou Ingrid Vajczikovou

Ingrid Vajcziková mala byť lekárkou, ale v poslednom ročníku na medicíne si to rozmyslela, aby sa nakoniec stala enologičkou a degustátorkou. Dnes je „jazykom a nosom“ spoločnosti Hubert J. E., Sereď a vo vlastnom rodinnom vinárstve Rosenthal vyrába vysokokvalitné a prívlastkové vína. Stretli sme sa priamo v Seredi, aby sme sa porozprávali o jej životnom príbehu, o práci enologičky a chuti, ale hlavne o víne a jeho kúzle.

Narodilo sa vám dieťa s poruchou sluchu? Nestrácajte čas – rozhovor s manželmi Letkovičovcami

Keď sa manželom Letkovičovcom pred vyše troma rokmi narodili jednovaječné dvojičky Linda a Eliška, zdalo sa, že je všetko v poriadku. Popôrodné vyšetrenie sluchu síce naznačovalo možnú poruchu, ale lekári i rodičia verili, že nejde o nič vážne a za zlé výsledky je zodpovedná plodová voda v uchu. Aj napriek obrovskému nasadeniu a vytrvalosti rodičov padla konečná diagnóza až po neuveriteľnom 2,5 roku. Po kolotoči lekárskych návštev a nespočetnom množstve vyšetrení však dievčatá konečne dostali kochleárne implantáty, vďaka ktorým dnes počujú ako zdravé deti. Príbeh so šťastným koncom? Zdá sa, že áno, hoci Letkovičovci by dnes veľa vecí riešili inak...

Aj psoriatická artritída je sčasti o hlave – rozhovor s horolezcom Janom Trávníčkom

Jan „Tráva“ Trávníček je ešte iba piatym Čechom, ktorý zdolal K2, druhú najvyššiu horu sveta. Okrem toho má za sebou ďalšie tri zdolané osem­tisícovky, expedície v peruánskych a čilských Andách a nespočetné množstvo horolezeckých akcií v Alpách i doma v Českej republike. Ťažko uveriť, že žije so psoriatickou artritídou a pred rokmi nemohol ani zovrieť ruku v päsť. Stretli sme sa v Prahe a spoza piva nám s úsmevom a sympatickou skromnosťou, ktorú si vraj priviezol z hôr, porozprával o svojom ochorení a o živote s ním.

Nevieme a nechceme podať prvú pomoc

S pánom docentom Dobiášom, ktorého si väčšina pamätá ako charizmatického záchranára s bielou bradou z kultovej relácie 112, sme sa stretli v jeho kabinete na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Popri záchranárstve totiž na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti učí budúcich lekárov i záchranárov. Bavili sme sa hlavne o záchranárstve a o Slovenskom Červenom kríži, keďže v októbri 2013 sa stal jeho prezidentom.

Niekto lúšti krížovky, ja si sadnem nad konsolidáciu – rozhovor s RNDr. Vierou Zboňákovou, MSc., manažérkou pre dane a účtovníctvo

Vzťah k číslam má odmalička. Po štúdiách na Matfyze a 8-ročnej materskej sa chcela venovať matematike, ale ako sama hovorí, v tej dobe si človek nemohol veľmi vyberať, a tak nakoniec zakotvila v spoločnosti Alpha medical. A neľutuje. Rýchlo sa stala hlavnou účtovníčkou a dnes má ako manažérka pre dane a účtovníctvo pod palcom všetky čísla spoločnosti. RNDr. Viera Zboňáková, MSc.

V nemocnici nemali ani pitnú vodu – rozhovor s MUDr. Veronikou Polcovou z Lekárov bez hraníc

Na Papue Novej Guinei je jedna z najväčších prevalencií tuberkulózy na svete. Jednou z najhorších oblastí je provincia Gulf Province s koncovou nemocnicou v Kereme. Niet sa čo diviť. Keď tam v roku 2014 prišli Lekári bez hraníc, v nemocnici nefungovalo skoro nič. Prvým krokom bolo teda založiť fungujúcu TBC kliniku s riadnou infekčnou kontrolou a evidenciou pacientov. Práve tu pôsobila odvážna mladá lekárka Veronika Polcová, ktorá pohodlnú prácu na pľúcnom oddelení vymenila za pomoc ľuďom v rozvojových krajinách.

Otvor sa životu a život sa o teba postará – rozhovor s riaditeľkou mobilného detského hospicu Plamienok, MUDr. Máriou Jasenkovou

S riaditeľkou Plamienka, doktorkou Máriou Jasenkovou, sme sa stretli v ich Poradenskom centre v Bratislave. Tesne pred sviatkami bolo v centre cítiť ťažobu zo straty dievčatka, ktoré odišlo noc pred naším príchodom. Nikto nepredstiera, že sa nič nestalo a všetci prežívajú smútok. Vedia, že keď smútok prijmú, časom sa dostanú inam a príde niečo radostné, vysvetľuje Mária Jasenková.

V práci staviam na otvorenej a slušnej komunikácii – rozhovor s Janou Bodnárovou

Podnikanie manžela ju naštartovalo k novej kariére. Rekvalifikovala sa z hygieničky na účtovníčku a neskôr prevzala riadenie celej prevádzky prvej súkromnej patologickej anatómie na Slovensku. Hoci zmeny v zabehnutej prevádzke nebolo jednoduché presadiť, jej zásluhou nakoniec došlo k systematizácii práce, vďaka čomu získalo pracovisko patologickej anatómie v Košiciach certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 a v súčasnosti sa pripravuje na akreditáciu. Jana Bodnárová.

Dôležité je správne vybrať spektrum vyšetrení – rozhovor s imunoalergologičkou MUDr. Oľgou Olexovou

Skúsenosti s imunoalergologickými vyšetreniami z pohľadu klinického imunoalergológa.

Veľký krok vpred – rozhovor s doc. Ing. Pavlom Blažíčkom, PhD.

Niektoré špeciálne vyšetrenia nie je možné realizovať na vysokokapacitných analyzátoroch, pretože si vyžadujú osobitné technické vybavenie, mimoriadne znalosti a skúsenosti s niektorými špičkovými laboratórnymi vyšetrovacími postupmi. Preto vzniklo v rámci centrálneho laboratória v bratislavskom Vlčom hrdle nové špičkové pracovisko – Laboratórium špeciálnych metód. Vedúci laboratória je skúsený odborník, ktorý má za sebou niekoľko desiatok publikácii v časopisoch ako aj knižné publikácie – Akú šancu máme prežiť a Sprievodca správnou výživou . Fungovanie laboratória a niektoré diagnostické možnosti podrobnejšie vysvetlí vedúci Laboratória špeciálnych metód, doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Riadim srdcom – rozhovor s Mgr. Bibianou Strakovou, manažérkou Centrálneho laboratória – JUH v Nových Zámkoch

Do Alphy prišla v roku 2007 ako vedúca nového laboratória v Žiari nad Hronom. Zanedlho sa stala aj manažérkou Centrálneho laboratória – JUH v Nových Zámkoch. Ako sama hovorí, v riadení dáva prednosť srdcu a kamarátstvu pred direktívnosťou. A hoci sa jej to veľmi dobre osvedčilo, rada sadne aj za počítač. Možno aj preto dnes vo firme spravuje laboratórny informačný systém Analytix. Mgr. Bibiana Straková.

Endokrinológia placenty – rozhovor s gynekológom MUDr. Marošom Suchánkom, PhD.

Pýtame sa MUDr. Maroša Suchánka, PhD., z gynekologickej ambulancie v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Nemocnica Ružinov.

Podstatou NaProTechnology je hľadať príčinu neplodnosti – rozhovor s gynekológom MUDr. Ivanom Wallenfelsom

S MUDr. Ivanom Wallenfelsom sme sa rozprávali o naprotechnológii, teda o reprodukčnej metóde, ktorá zatiaľ na Slovensku nie je veľmi známa, hoci jej miera úspešnosti dosahuje až 50 %. MUDr. Wallenfels v rozhovore okrem iného vysvetlil, ako táto metóda funguje a aké sú jej výhody v porovnaní s fertilizáciou in vitro (IVF).

Alkoholizmus je jednou z najčastejších príčin chronickej pankreatitídy – rozhovor s gastroenterologičkou MUDr. Alicou Sekanovou

Gastroenterologička MUDr. Alica Sekanová hovorí, že hoci je syndróm závislosti na alkohole podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb považovaný za duševné ochorenie, stretávajú sa s ním nielen psychiatri, ale aj gastroenterológovia. V rozhovore okrem iného prezradila, kde končia hranice príležitostného popíjania a začína závislosť.

V laboratóriu sme  ako  jedna  rodina – rozhovor s MUDr. Ildikó Kochanovou, vedúcou laboratória v Komárne

Hoci sa po ukončení zdravotníckej školy rozhodla študovať pediatriu na lekárskej fakulte, nakoniec aj tak zakotvila v laboratóriu. Jej kolegyne a podriadené laborantky ju uznávajú nielen ako vynikajúcu odborníčku, ale aj ako chápavého človeka, na ktorého sa môžu vždy obrátiť. Veď ako sama hovorí, človek musí byť aj ľudský. Odborná garantka a vedúca Laboratória klinickej biochémie a hematológie v Komárne, MUDr. Ildikó Kochanová.

Keď ma hodia do vody, tak plávam – rozhovor s MUDr. Janou Koporcovou, manažérkou Centrálneho laboratória – STRED v Ružomberku

Rozhovor s pani doktorkou Koporcovou, ktorá je manažérkou Centrálneho laboratória – STRED v Ružomberku, začal už cestou zo Šalkovej pri Banskej Bystrici, odkiaľ sme ju viezli do laboratória v Ružomberku. Prednedávnom totiž nešťastne zakopla a noha musela ísť do sadry. Nedá sa však povedať, že by jej to ubralo na typickej dobrej nálade. Už cestou do laboratória vtipkovala o výbere svojho terajšieho povolania a v Ružomberku nám prezradila čo-to zo zákulisia každodenného chodu labáku. Cestou späť sme sa ešte porozprávali o tom, čo pre ňu znamenajú Vianoce.

Gynekológia mi pomohla vyrovnať sa s nepriaznivými diagnózami v genetike – rozhovor s doc. MUDr. RNDr. Jurajom Šimkom, manažérom Diagnostického centra lekárskej genetiky a odborným zástupcom

Ako gynekológ a genetik v jednej osobe sa zaslúžil o masívne rozšírenie mnohých genetických vyšetrení na Slovensku. Založil a viedol laboratóriá Gendiagnostica v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Tie v minulom roku predal spoločnosti Alpha medical, kde dnes pracuje ako manažér Diagnostického centra lekárskej genetiky a odborný zástupca. Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.

V mikroskope som uvidel človeka v inom svete – rozhovor s doc. MUDr. Mariánom Benčatom, PhD., mim. prof., riaditeľom, odborným garantom a konateľom Patológie, s. r. o.

Na patológii začal pracovať už počas štúdia medicíny. Fascinoval ho svet, ktorý videl v mikroskope a udivuje ho dodnes. Keď v roku 2003 prišiel do Alpha medical, aby založil pracovisko patologickej anatómie, sny sa začali meniť na realitu. Aj o tom sme sa rozprávali s riaditeľom, odborným garantom a konateľom Patológie, s. r. o., v Martine, ktorá je súčasťou reťazca laboratórií Alpha medical, doc. MUDr. Mariánom Benčatom, PhD., mim. prof.

Miesto, kde obyčajný penicilín zachraňuje ľudský život – rozhovor s doc. MUDr. Mariánom Bartkovjakom, PhD. a MUDr. Alexandrou Mamovou

Na svete sú aj také krajiny, kde je zázračným liekom penicilín či infúzia. Ľudia tam dennodenne bojujú o život, a tak sú na smrť viac-menej zvyknutí, doslova s ňou žijú. Jednou z takýchto krajín je aj Južný Sudán, kde už niekoľko rokov pôsobia lekári vyslaní Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce (VŠZaSP) sv. Alžbety v Bratislave. O tom, ako slovenský lekár vedie humanitárnu misiu v Afrike, ako vyzerá bežný deň lekára v nemocnici v Južnom Sudáne, ale aj o zmenách v pohľade na to, čo je v živote skutočne dôležité, sme sa rozprávali s docentom Bartkovjakom (DB) a doktorkou Mamovou (DM).

Závislosť je choroba celej rodiny – rozhovor s manželmi Gábrišovcami z resocializačného strediska Poloma

Drogovo závislé deti sú iné ako ostatné. Mnohé z nich sa musia vyrovnať s ťažkou minulosťou, okolie sa na ne pozerá pomedzi prsty a rodičia od nich očakávajú, že sa zo závislosti rýchlo dostanú. Sú pod tlakom zo všetkých strán, a tak by ste si mohli myslieť, že sú plné vzdoru a chladu. Keď sa však s nimi stretnete osobne a pozriete sa im do očí, prekvapí vás ich citlivosť a hlavne pokora... Presvedčili sme sa o tom v resocializačnom stredisku v Polome, kde sme sa rozprávali s manželmi Gábrišovcami, o ktorých môžeme pokojne povedať, že patria k priekopníkom v liečbe závislostí na Slovensku.

Lekár musí v misii rátať s obrovským chaosom a multitaskingom – rozhovor s Martinom Bandžákom

V apríli a v máji zabili dve zemetrasenia v Nepále viac než 8 000 ľudí a zasiahli do životov miliónov ďalších. Priamo na mieste nešťastia pôsobí slovenská humanitárna organizácia Magna Deti v Núdzi. Organizáciu založil a vedie fotograf a humanitárny pracovník v jednej osobe, Martin Bandžák, s ktorým sme sa rozprávali nielen o situácii v Nepále, ale aj o humanitárnej práci ako takej.

Ani tá najlepšia 
mašina sa nezaobíde bez dobrého mikrobiológa – rozhovor s RNDr. Annou Zasadovou, vedúcou Laboratória klinickej mikrobiológie CL – VÝCHOD

Keď v roku 2007 prišla do Alpha medical, aby sa spolupodieľala na založení laboratória klinickej mikrobiológie v Stropkove, mala už takmer 30-ročné skúsenosti z oblasti laboratórnej mikrobiológie. Súčasne s rozhodnutím otvoriť mikrobiológiu v Stropkove sa stala v roku 2008 vedúcou prevádzky. Vždy sa zasadzovala o automatizáciu a zavádzanie nových vyšetrení. Dnes je jedným z pilierov Centrálneho laboratória – VÝCHOD. RNDr. Anna Zasadová.

Patológ dáva pacientovi cestovný lístok na liečbu – rozhovor s MUDr. Jozefom Bodnárom, riaditeľom a odborným zástupcom Diagnostického centra patológie v Košiciach

Riaditeľ a odborný zástupca diagnostického centra patológie v Košiciach, MUDr. Jozef Bodnár spolupracoval pri formovaní legislatívy pre oblasť gynekologickej cytológie. Ako priekopník slovenskej patológie sa podieľal na zavádzaní niektorých diagnostických postupov, ktoré sú dnes štandardom.

Laboratórium môže byť iba také dobré, aký dobrý je spolupracujúci lekár – rozhovor s MUDr. Martou Dobákovou, medicínskou riaditeľkou Alpha medical

Odjakživa milovala biológiu a už ako malé dievča manažovala vlastné laboratórium v detskej izbe. Do Alpha medical prišla ako mladá lekárka, aby v laboratóriu klinickej biochémie a hematológie v Ružomberku začala svoju profesionálnu dráhu v oblasti laboratórnej diagnostiky. Nová medicínska riaditeľka Alpha medical, MUDr. Marta Dobáková.

Z mnohých malých úspechov spravidla vznikne veľký – rozhovor s Ing. Pavlom Handzušom, obchodným riaditeľom Alpha medical

Už odmalička mal vzťah k číslam a štatistikám, ktorý vyvrcholil štúdiom na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Keď prišiel do spoločnosti Alpha medical, mal už dlhoročné skúsenosti ako ekonomický aj finančný riaditeľ. Dnes má na starosti obchod s logistikou vrátane 8 medicínskych reprezentantov a viac než 60 vodičov. K jeho najdôležitejším úlohám patrí komunikácia s poisťovňami či získavanie nových akvizícií. Napriek zodpovednej úlohe, ktorú vo firme má, nestráca ľudskú tvár ani chuť do jedla, o ktorom hovorí s jeho typickým humorom. Ing Pavol Handzuš.

Nemám rád slová nedá sa to – rozhovor s RNDr. Jozefom Marčišinom, prevádzkovým riaditeľom Alpha medical

V roku 2006 prešlo jeho súkromné laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Stropkove pod Alpha medical a o štyri roky na to sa stal prevádzkovým riaditeľom s úlohou reštrukturalizovať a skonsolidovať celú laboratórnu sieť. Dnes je rád, že svojou prácou prispieva k špičkovej laboratórnej diagnostike na celom Slovensku, čo vníma ako svoje životné poslanie. Prevádzkový riaditeľ Alpha medical, RNDr. Jozef Marčišin, MSc.

Poznáme nositeľov Ig Nobelových cien za rok 2013

Ig Nobelova cena je americké ocenenie, ktoré ľudí najskôr rozosmeje a vzápätí ich prinúti sa zamyslieť. Nejde pritom iba o parodovanie tradičnej Nobelovej ceny, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale aj o skutočné ocenenie originálnych – hoci neraz bizarných – výskumov a vynálezov. Časopisu Annals of Improbable Research, ktorý cenu udeľuje, sa tak každoročne darí vzbudiť záujem o prírodné vedy, medicínu a technológie nielen u odborníkov, ale aj v radoch laickej verejnosti. Vážnosť ceny zvyšuje fakt, že jej odovzdávanie prebieha na renomovanej Harvardovej univerzite a komisia, ktorá ceny udeľuje, je zložená z nositeľov skutočných Nobelových cien.

Keď má práca hlbší zmysel – rozhovor s Ing. Katkou Rumanovou, riaditeľkou projektovej kancelárie Alpha medical

Spoločnosť Alpha medical nedávno otvorila pracovisko molekulárnej patológie. „Je to unikátny projekt, v rámci ktorého je na genetickej úrovni možné určovať farmakoterapiu, ktorá bude účinná pre konkrétneho jednotlivca – pacienta,“ hovorí k tejto novinke Ing. Katarína Rumanová, riaditeľka projektovej kancelárie spoločnosti Alpha medical. Viac o službách na trhu laboratórnej diagnostiky, o plánoch spoločnosti, ako aj o svojej práci prezradila v nasledujúcom rozhovore.

Zmena je najväčšou istotou – rozhovor s Ing. Jozefom Karlíkom, finančným riaditeľom Alpha medical

Začínal v telekomunikáciách, aby zakotvil v laboratórnej medicíne. Zmeny hrali v jeho živote podstatnú rolu. Svoju súčasnú prácu by však nemenil. Finančný riaditeľ Alpha medical, Ing. Jozef Karlík.