MUDr. Marta Dobáková

medicínska riaditeľka Unilabs Slovensko

Najnovšie články autora

Vždy pripravený!

Takto stručne by sa dala opísať pozícia kliešťa v prírode – striehne na svojho hostiteľa, pokojne vyčkávajúc, so zdvihnutými prednými končatinami. Hodiny, ba aj dni. Takýto obraz, obraz číhajúceho kliešťa, zaiste ani len neprebehne mysľou človeka, ktorý sa vybral na potulky prírodou. Zmena teplotných podmienok v dôsledku agresívnej ľudskej činnosti mení správanie a teritoriálne rozšírenie aj iných živočíšnych a rastlinných druhov, nielen kliešťov. Keďže kliešte prenášajú na človeka pôvodcov hneď niekoľkých infekčných ochorení, toto číslo InVitro venujeme práve problematike kliešťov.

Medzi tradíciami, zdravým rozumom a vedou

Bude to chutné alebo iba zdravé? To je asi najčastejšia otázka, ktorá sa v súvislosti s jedlom vynára. Jedlo a varenie na nás vyskakujú z každej strany – naše poštové schránky sú zasypávané letákmi hypermarketov, televízne kanály chrlia jednu reláciu o varení za druhou. Aj v relatívne malej predajni potravín sa dnes môžeme stretnúť s netradičnými a exotickými potravinami a surovinami. Prvotnú eufóriu takmer okamžite strieda prirodzená podozrievavosť – nespustí mi to v tele alergiu? Neobsahuje to prevahu konzervačných a stabilizujúcich látok v porovnaní s tými zdraviu prospešnými? Paradoxom doby je množstvo reštrikcií a pravidiel práve v potravinárskom priemysle, ktoré potom zapríčiňujú – žiaľ s najlepším úmyslom – tony odpadu, ktorý by sa bez týchto obmedzení ešte využil a spracoval. V ostrom kontraste s týmto potom smutne vyznieva fakt, že ešte aj dnes, pri takej enormnej nadprodukcii potravinového odpadu, máme vo svete štáty a lokality, ktorých obyvatelia trpia hladom a nedisponujú prístupom k pitnej vode. Osobitnou témou sú biopotraviny – magická predpona „bio“ je dnes vstupenkou nielen k zdravším a plnohodnotnejším potravinám, ale aj k pokútnym praktikám špekulantov a obchodníkov.

Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu

Priemerný Slovák denne prijme v potrave 380 mg cholesterolu, čo je o 80 mg viac ako odporúčajú odborníci. Niektoré sociálne skupiny skonzumujú dokonca až 600 mg cholesterolu denne, čo je skutočne alarmujúca hodnota. Prebytočný cholesterol pritom spôsobuje vážne kardiovaskulárne ochorenia. Vedci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave preto skúmajú, ako by sa dalo jednoduchým a bezpečným spôsobom množstvo cholesterolu v potravinách znížiť. Ich výsledky sú pozoruhodné. V rozhovore s prof. Ing. Petrom Šimkom, DrSc., sa dozviete, v čom spočíva najväčší prínos tohto výskumu a ako by sa dal potenciálne využiť v súvislosti s faktom, že úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia je v súčasnosti na prvom mieste vo vyspelých krajinách.

2020

Pandémie sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Masívny rozvoj poľnohospodárstva, stieranie prirodzených bariér medzi ľudským a živočíšnym svetom, cestovanie, relativita hygienických štandardov v odlišných kultúrach, neustále rastúca ľudská populácia a s tým súvisiaci trvalý enormný tlak na zabezpečenie dostatku potravín – to všetko podporuje vznik a šírenie infekčných ochorení v pandemickom rozmere. Aktuálne sme svedkami pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Každá pandémia má pre ľudstvo dva zásadné významy: význam edukačný a význam populačný. Edukačný význam spočíva v pripomenutí faktu, že veľkosť nepriateľa nehovorí nič o stupni jeho nebezpečnosti a že život, v dôsledku svojej schopnosti variability, má pre nás nekončiace výzvy. Populačný význam spočíva v znížení počtu populácie v priebehu každej pandémie a sledujúc vývoj za posledné roky sa takmer žiada povedať, že ide možno o samoregulačnú schopnosť planéty – čo azda pochopíme, keď úroveň našich poznatkov dosiahne celistvý rozmer.

Voľné dýchanie – prejav zdravia aj slobody

To, že dýchanie je jednou zo základných životných funkcií, si uvedomíme vo chvíli, keď takým prestane byť. Je veľa faktorov, ktoré prispievajú k problémom s dýchaním: od ochorení rôznych systémov, cez obezitu a fajčenie, až po smog v ovzduší. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že ochorenia dýchacích ciest sa postupne prepracujú na popredné priečky v rebríčku najčastejších ochorení celosvetovo. Rovnako obezita už dnes valcuje ľudskú populáciu bez ohľadu na vek. A problematika zdravého ovzdušia si žiada zapojenie všetkých krajín, Slovensko nevynímajúc.

Niečo navyše nemusí byť vždy chcené

Toto číslo časopisu inVitro venujeme nálezu rezistencie v brušnej dutine. Väčšine ľudí pri podobnom náleze napadne často len jedna diagnóza: rakovina. Obávaná, strašidelná, s predstavou neutíchajúcich bolestí. A samoty v dôsledku vylúčenia zo spoločnosti. Nezriedka sa táto diagnóza naozaj aj potvrdí a začína sa boj: o drahocenné minúty, o čo najdlhšie zachovanie ľudskej dôstojnosti, o čas strávený so svojimi najbližšími. Veda v oblasti onkológie za posledné roky urobila nesmierny kus práce, veľa otáznikov však stále čaká na svoju odpoveď. S hrdosťou treba skonštatovať, že laboratórna diagnostika je štandardný partner lekára pri riešení problémov jeho pacientov, onkologické ochorenia nevynímajúc. Nález rezistencie v brušnej dutine môže mať, našťastie, aj iné diagnózy v pozadí, a toto vydanie sa usiluje o priblíženie niektorých z nich.

Bolesť ako test ľudskosti

Fyzická bolesť predstavuje jeden zo základných prejavov zápalu (rubor, calor, tumor, dolor a functio laesa). Jej význam pre ľudské telo spočíva v informovaní o priebehu nefyziologického procesu v dôsledku zmien lokálnych pomerov – to má význam najmä na miestach neviditeľných ľudskému oku. Vnímanie intenzity bolesti predstavuje výrazne subjektívny faktor. Rozlišujeme niekoľko druhov bolesti. Dôležitým poznatkom je, že každá bolesť, pri dlhom trvaní, stráca na svojom význame ako dôležitého obranného mechanizmu, a začína ovplyvňovať svojho nositeľa aj negatívnym, poškodzujúcim spôsobom.

Unavení alebo stratení?

Únava predstavuje štandardnú súčasť nášho života. Je hranicou, ktorá zabraňuje možnému poškodeniu organizmu (okrem bolesti) a mala by prirodzene nastoľovať proces oddychu. Nie vždy sa tak aj deje a nie vždy je nevyhnutne spôsobená iba fyziologickými procesmi nadmernej intenzity alebo dlhého trvania, vo väčšine prípadov, žiaľ, sprevádza rôzne ochorenia. Je všeobecným symptómom, preto neupozorňuje na seba tak nutkavo ako mnohé iné prejavy ochorení, vyvíja a stupňuje sa dlhodobo, a preto uniká pozornosti, až kým zásadným spôsobom neznemožňuje každodenné fungovanie.

Pomáhať a chrániť

V tomto čísle časopisu inVitro sa venujeme jednému veľmi častému nálezu u pacientov, a to zväčšeným lymfatickým uzlinám. Tie sú súčasťou lymfatického systému, ktorého hlavné funkcie sú pomáhať udržiavať rovnováhu tekutín ľudského tela a bojovať proti poškodeniu organizmu dômyselnou spoluprácou rôznych typov lymfocytov, buniek imunitného systému. Zmena veľkosti lymfatických uzlín sprevádza bežné, ale aj prognosticky závažné ochorenia, čo naznačuje, že diferenciálna diagnostika takéhoto nálezu, obzvlášť pri sprievodnej polymorfnej symptomatológii, nie je vôbec jednoduchou a ani lacnou záležitosťou.

Sladké hry moderného života

Ochorenie diabetes mellitus nie je lacná záležitosť. V roku 2010 predstavovali náklady na túto diagnózu v EÚ 80 biliónov, čo tvorilo 10 % všetkých nákladov v zdravotníctve. Priemerná suma na 1 pacienta bola približne 1500 eur, avšak niektoré krajiny (Rakúsko, Švédsko, Holandsko a Francúzsko) vynaložili až 3000 eur. Sú to vysoké čísla, ale nie neopodstatnené. Je známe, že pacient diabetik vyžaduje častejšie návštevy v ambulanciách, spotrebúva viac liekov a vyžaduje viac liečebných zásahov, má vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie v nemocnici aj potreby urgentnej zdravotnej starostlivosti. Diabetici strávia v zdravotných zariadeniach 2,5-krát viac času než pacienti bez tejto diagnózy. Tento fakt má priamy vplyv na zníženie kvality života nielen samotných pacientov, ale aj ich príbuzných a je previazaný s ich následným sociálnym aj ekonomickým statusom.

Život? Na nezaplatenie

Máme za sebou dovolenkové obdobie. Je to časť v roku, ktorá je typická spomalením pracovného tempa, ale aj akumuláciou adrenalínových zážitkov počas našich výletov doma či v zahraničí. Práve túžba v nás zažiť niečo originálne a netradičné často ide ruka v ruke so znížením opatrnosti, s nedostatočným odhadom vlastných schopností či s úplnou absenciou zdravého rozumu. Podporená je aj účinkami letných horúčav a výdatnou konzumáciou alkoholu. Každoročne sú výsledkom zbytočné tragédie, ku ktorým vôbec nemuselo dôjsť. Aktuálne číslo inVitra preto venujeme všetkým lekárom urgentnej medicíny, ktorí so zanietením a s láskou vykonávajú svoje medicínske povolanie vždy vtedy a tam, kde ich najviac potrebujeme – pri záchrane ľudského života.

Na konci evolúcie nie je krása

Hovorí sa, že ľudská reč a jednotlivé slová sú základnými komunikačnými nástrojmi človeka. Je tu však ešte koža – jeden z mnohých dôležitých orgánov ľudského tela, s imunitou ako tichým spoločníkom v pozadí. Dávno predtým, než sú ústa otvorené a slovo vypovedané, je to práve schopnosť kože prijímať podnety z okolia, vyhodnocovať ich a poskytovať spätnú väzbu. Koža vlastným spôsobom komunikuje, ochraňuje a dáva výstrahu – v podobe husej kože, začervenania, stresového mramorovania a intenzívneho potenia ako viditeľných prejavov, ktoré však na molekulovej úrovni majú ekvivalent v rušnom svete prebiehajúcich biochemických reakcií. To všetko sa deje v zlomku stotín sekundy, ovplyvňované periférnym a centrálnym nervovým systémom, emočným stavom organizmu, spomienkami, myšlienkami či výchovou. Koža plní v živote človeka množstvo dôležitých funkcií, ktoré si však pri ich bezchybnom fungovaní zdravý jedinec neuvedomuje. Jeho jediné uvedomenie si prítomnosti kože nastáva pri rannej a večernej hygiene. Zložitosť procesov a viaceré úrovne regulácií však vytvárajú priestor aj na vznik porúch (lokálnych alebo celkových) a ochorení, ktorými sa v tomto prípade zaoberá dermatovenerológia.

Urológia

„ V mládí erotik, v stáří prostatik. “ Touto vetou nás v časoch minulých počas štúdia medicíny uvádzal do tajov ochorení prostaty jeden nemenovaný pán profesor. Výstižná veta s hlbokým poznaním praxe... Ale spravodlivo treba poznamenať, že urológia ako jeden z dôležitých odborov humánnej medicíny nie je výsostnou doménou mužov – urológov a nerieši iba mužské zdravotné problémy. Hoci téma karcinómu prostaty je dominujúca, v súvislosti so starnutím populácie sa do popredia dostávajú aj iné druhy urologických malignít, inkontinencia moču u žien a mužská infertilita. Predovšetkým však ide o chirurgický odbor, ktorý aj na Slovensku vďaka používaniu novej techniky a moderných operačných postupov dokáže posúvať kvalitu života svojich pacientov na prijateľnú úroveň.

Zhlboka sa nadýchnuť

To, že bezproblémové dýchanie je základným predpokladom na život, si väčšina z nás uvedomí vo chvíli, keď takým prestane byť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojich oficiálnych materiáloch uvádza, že v roku 2015 na celom svete vo všetkých vekových kategóriách tvorili ochorenia dýchacích ciest 7,4 % zo všetkých príčin úmrtí, vďaka čomu sa zaradili na 3. miesto (po srdcovo-cievnych a onkologických ochoreniach). Predpokladá sa, že do roku 2020 si svoju pozíciu v príčinách úmrtí udržia, s percentuálnym zastúpením na úrovni približne 8,5 %.

Srdce na dlani

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera celosvetovo každý rok približne 17 miliónov ľudí na srdcovocievne ochorenia, čo predstavuje 31 % všetkých úmrtí. Z nich až 80 % zahŕňa akútny koronárny syndróm a náhlu cievnu mozgovú príhodu. Srdcové zlyhanie (HF) postihuje ročne celosvetovo viac ako 25 miliónov ľudí a incidencia stúpa, keďže populácia starne. Navyše, 1-ročná mortalita pacienta s diagnózou srdcového zlyhania po prepustení z nemocnice je 30 %, 5-ročná mortalita je viac než 50 % (porovnateľná s mortalitou kolorektálneho karcinómu), viac než 50 % pacientov s anamnézou srdcového zlyhania vyžaduje rehospitalizácie. V Európe postihuje akútny infarkt myokardu ročne 6 – 8 miliónov ľudí... Takto by sme mohli pokračovať – a jedným dychom konštatovať, že sú to všetko alarmujúce čísla. Preto nie je prekvapujúce, že srdcovo-cievne ochorenia (CVD) sú oprávnene v centre záujmu lekárov, a nielen kardiológov.

Laboratórne vyšetrenie a diagnóza

Od roku 2011, keď uzreli svetlo sveta prvé indikačné a frekvenčné obmedzenia na laboratórne vyšetrenia z dielne zdravotných poisťovní, uplynulo už 6 rokov. Lastovičkou v týchto aktivitách bola Všeobecná zdravotná poisťovňa. Čoskoro sa pridali aj ďalšie dve zdravotné poisťovne – Union a Dôvera, zistiac, že je to významný nástroj šetrenia ich finančných prostriedkov. Približne v tom istom čase sa začal v súvislosti so zamietnutými laboratórnymi vyšetreniami objavovať aj ďalší fenomén, a to „nesprávna“, „nepovolená“ alebo „nevhodná“ diagnóza k danému laboratórnemu vyšetreniu. Dnes chceme tento jav rozobrať z viacerých hľadísk.

Zanechať kúsok seba

„Príroda si cestu nájde.“ Veta, ktorá je najčastejšie používaná biológmi pre akýkoľvek proces týkajúci sa živých organizmov (vrátane človeka). Žiaľ, v oblasti ľudskej reprodukcie sme v posledných rokoch svedkami, že interval hľadania je príliš dlhý, a preto len ťažko kompatibilný s vopred predurčenými biologickými hodinami ženy. Ako však ukazujú najnovšie práce, kvalita fertilizačného potenciálu sa vekom (a určite aj v súvislosti s pribúdajúcimi ochoreniami) znižuje aj u mužov, napriek tomu, že horný vekový limit pre reprodukciu u nich nie je určený.

Potrebujú nás, potrebujeme ich. O neviditeľnom svete mikroorganizmov

Predstava, že v našom svete živých elementov existuje okrem ľudí, zvierat a rastlín ešte aj celkom komplikovaný svet mikróbov, je pomerne znepokojujúca. Tieto mikroorganizmy medzi sebou buď bojujú, navzájom sa požierajú, alebo naopak spolupracujú, uznanlivo sa rešpektujú a vzájomne zo seba profitujú, no v každom prípade sa neustále množia a rovnako neustále reagujú na meniace sa okolité prostredie, najmä pod vplyvom zásahov človeka či meniacich sa klimatických podmienok. V histórii ľudstva (epidémie, pandémie) aj individuálnych jedincov (objavy princípov fungovania mikróbov, efekt očkovania) zohrali mikroorganizmy kľúčovú úlohu vrátane zmien na molekulovej úrovni ľudských buniek, ku ktorým priamo alebo nepriamo prispeli.

Hematológia a transfúziológia – tajomstvo ukryté v krvi

Život, krv, sila – 3 slová, ktoré sú od nepamäti spájané dohromady. Preto neprekvapuje, že krv (a nielen ľudská) mala v minulosti v mnohých rituálnych obradoch významné postavenie, pretože sa jej pripisovala nadprirodzená sila. Hoci v praktikách čiernej mágie pretrvala dodnes, nazeranie na krv, krvné bunky, proces zrážania krvi či význam krvných skupín odráža úroveň neustále pribúdajúcich poznatkov, ktoré rúcajú mnohé doterajšie mýty a mylné domnienky.

Dôverný strážca zdravia – medicína je o rešpekte, skromnosti, úcte a pokore

Sledujúc posledné minúty hokeja vnímam, ako cinkne mobil a svetlo displeja neodvratne prenáša moju pozornosť od televízora. „Dobrý večer, pani doktorka. Pred chvíľou som zvracal a mám silné kŕčovité bolesti v bruchu. Čo mám robiť?“ svietia na mňa písmenká SMS-ky od môjho dlhoročného pacienta. Stišujem nabudený hlas komentátora oslavujúceho prichádzajúce víťazstvo a volám pacientovi. Po pár otázkach dávam inštrukcie a končím hovor s tým, že zajtra sa vidíme v ambulancii, ak sa stav neupraví. Je po pol jedenástej, hádam, že do rána už bude pokoj... Vitajte vo svete všeobecného lekára pre dospelých.

Endokrinológia

Od čias, keď prof. MUDr. Josef Charvát veľmi prezieravo kreoval dovtedy neexistujúcu endokrinologickú spoločnosť v bývalom Československu, uplynulo 8. decembra presne 77 rokov. Bol to práve pán profesor Charvát, kto neskôr v ťažkých ideologických časoch 50. rokov minulého storočia obhájil postavenie endokrinológie vytvorením neurohumorálnej koncepcie. V tých časoch taktiež neochvejne tvrdil, že aj veda ako imunológia má úzke prepojenie s endokrinológiou – prílev súčasných nových poznatkov o metabolickom syndróme, ateroskleróze či endokrinnej autoimunite mu dnes dáva za pravdu. Nehovoriac o tom, že svoje endokrinologické pozadie má aj problematika popálenín či polytraumatizmu. (1)

Gynekológia a pôrodníctvo: „Tretia žena“ – odtlačok nového spoločenského modelu ženstva v medicíne

Pre špecialistov v odbore gynekológia a pôrodníctvo má spoločnosť Alpha medical v ponuke laboratórne vyšetrenia zo všetkých dostupných biologických materiálov (krv, moč, sliny, punktáty či materiál získaný biopsiou). Maximum výsledkov vyšetrení získava lekár v papierovej podobe do 24 hodín. V prípade, že je svojím ambulantným alebo nemocničným informačným systémom prepojený s našim laboratórnym informačným systémom, výsledky má k dispozícii už do niekoľkých hodín po odbere. Vzhľadom na kompletné zastúpenie všetkých odborov laboratórnej diagnostiky v spoločnosti Alpha medical (biochémia, hematológia, imunoalergológia, mikrobiológia, patológia, molekulárna biológia a genetika) tak v rámci diferenciálnej diagnostiky získava možnosť pristúpiť k riešeniu problémov svojich pacientov komplexne.

Gastroenterológia, hepatológia – spôsob života jedinca v zrkadle trávenia a vylučovania

Pre špecialistov v odbore gastroenterológia a hepatológia má spoločnosť Alpha medical v ponuke laboratórne vyšetrenia zo všetkých dostupných biologických materiálov (krv, stolica, moč, sliny, punktáty, pot, žalúdočná šťava či materiál získaný biopsiou). Maximum výsledkov vyšetrení získava lekár v papierovej podobe do 24 hodín. V prípade, že je svojím ambulantným alebo nemocničným informačným systémom prepojený s informačným systémom nášho reťazca, výsledky má k dispozícii už do niekoľkých hodín po odbere. Vzhľadom na kompletné zastúpenie všetkých odborov laboratórnej diagnostiky v spoločnosti Alpha medical (biochémia, hematológia, imunoalergológia, mikrobiológia, patológia, molekulárna biológia a genetika) tak v rámci diferenciálnej diagnostiky získava možnosť pristúpiť k riešeniu problémov svojich pacientov komplexne.

Detstvo a dospievanie – piano predohra k forte životu

Úloha pediatrie je jednou z najťažších v medicíne – vziať od matky jej choré dieťa a vrátiť ho v čo najkratšom čase, ideálne zdravé. Dnešná organizácia pediatrickej zdravotnej starostlivosti na Slovensku prešla procesom vývoja. Zabudovaný systém primárnej (ambulantnej) starostlivosti a následnej nemocničnej starostlivosti sa ukazuje ako logický a správny, hoci populačné tendencie pravdepodobne spôsobia zmeny aj v tomto dlhoročne nastavenom systéme.

Reumatické choroby – zlodej aktívneho života

Reumatické ochorenia predstavujú súbor viac než 200 samostatných ochorení s výskytom rôznych foriem artritídy a osteoporózy v klinickom obraze. Prevalencia reumatických ochorení v jednotlivých krajinách kolíše: v Kanade je okolo 17 %, v USA 22 %, v Austrálii a na Novom Zélande 15 – 24 %, 15 % vo Veľkej Británii, a 24 – 56 % v Južnej Amerike a v krajinách Karibiku. V Európe je v každej rodine najmenej 1 člen (dieťa, dospelý), ktorý je postihnutý reumatickým ochorením. Faktory, ktoré napomáhajú rozvoju reumatických ochorení, sú najmä genetické, ďalej fajčenie, nadváha a obezita (preto ten nepomer v ich prevalencii v Kanade a USA), typ zamestnania (zvýšené zaťažovanie kĺbov až poškodenie), vyšší vek a pohlavie (zvýšený výskyt u žien). Ich výskyt nie je viazaný na špecifické podnebné pásmo, priamy vplyv stravy je diskutabilný, hoci niektoré zložky (alkohol) môžu prispieť k akútnym atakom reumatických ochorení.

Otorinolaryngológia a súčasná medicína

Kto z nás sa aspoň raz v živote nestretol s hrozivo vyzerajúcou epistaxou, ktorá predchádzala alebo nasledovala bežné vírusové ochorenie? Orgány ucha, nosa a hrdla sú malé, schované viac v hĺbke, no človeku zabezpečujú nevyhnutný kontakt jednak s vonkajším prostredím a na druhej strane plnia množstvo čiastkových úloh vrátane imunologickej, zmyslovej, kontrolnej. Ochorenia a poškodenia spomínaných orgánov sú náplňou oto- (ucho), rino- (nos), laryng- (hrdlo) ológie (skrátene ORL), rozsiahleho chirurgického odboru, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v hierarchii lekárskych špecializácií.

Onkológia: súčasnosť, budúcnosť

V súčasnosti patrí úmrtnosť na onkologické diagnózy na prvé miesto 10 najčastejších príčin úmrtí na celom svete a vyhliadky do roku 2030 – bude pribúdať 20 miliónov nových prípadov ročne – nepredpokladajú zmenu. Rakovina postihuje celé ľudstvo, výskyt niektorých konkrétnych typov nádorov sa však líši lokálne, regionálne. Najaktuálnejší odhad distribúcie jednotlivých typov nádorov dnes predstavuje Globocan 2012, ktorého údaje zohľadnila aj WHO vo svojom pravidelnom reporte World Cancer Report 2014.

Internista 21. storočia: Integrujúci a diferenciálne diagnostický guru

„Polovica toho, čo zjeme, udržuje nažive nás, druhá polovica lekárov.“ Toto tvrdí jeden staroegyptský text a treba uznať, že má pravdu. Dobre známe sú aj Hippokratove spisy, v ktorých sa píše: „Človek nosí lekára v sebe, len mu v jeho práci treba pomôcť. Ak telo nie je pravidelne očisťované, čím viac ho budeme kŕmiť, tým viac mu budeme škodiť. Pokiaľ kŕmime chorého príliš dobre, kŕmime aj jeho chorobu.“

Imunológia a alergológia – stabilné miesto v modernej medicíne

Spoločnosť Alpha medical ponúka v odbore klinickej imunológie a alergológie komplexnú paletu viac ako 600 vyšetrení, ktorých väčšina je realizovaná na dennej báze. Vyšetrenia pokrývajú mapovanie humorálnej aj bunkovej imunity v oblastiach základných imunologických vyšetrení a špecifických vyšetrení, ako sú autoprotilátky, alergény a CD znaky. Tieto vyšetrenia sú s výnimkou základných imunologických sústredené v našich centrálnych laboratóriách a lekári majú výsledky k dispozícii vo väčšine prípadov do 24 hodín.

Oslobodiť sa od vlastných obmedzení

Dňa 24. januára 2014 sa v Olomouci stretlo niekoľko odborníkov z oblasti zdravotníctva, aby si vzájomne odovzdali najnovšie poznatky a výsledky svojich dlhoročných výskumov. Dojmy z lekárskej konferencie s názvom Genetické poradenství zaměřené na rodiny – společná cesta pretavila do slov MUDr. Marta Dobáková.

Akupunktúra v súčasnom systéme zdravotnej starostlivosti

Akupunktúra je súčasťou tradičnej čínskej medicíny (TČM), ktorej začiatky možno nájsť v zdrojoch z obdobia 3 000 rokov pred Kristom. Jej v súčasnosti aplikovaná podoba predstavuje vyvážené skĺbenie poznatkov tradičnej východnej a modernej západnej medicíny. Že je liečebným, ale aj preventívnym postupom, ktorý naozaj účinne pôsobí na ľudský organizmus, dosvedčuje aj fakt, že sa ňou dnes lieči viac ako tretina ľudstva na celej zemeguli.