MUDr. Miroslava Malejčíková

Klinický onkológ, Národný onkologický ústav, Bratislava

Najnovšie články autora

Telesná teplota a onkologické ochorenia

Máme zaužívanú predstavu, že horúčka vzniká najčastejšie pri infekčných ochoreniach. Je ale sprievodným prejavom aj pri autoimunitných, endokrinologických ochoreniach a pri malígnych nádoroch. Infekčná horúčka pri malígnych ochoreniach môže vzniknúť v situácii, keď je imunitný systém oslabený chemoterapiou a je nevyhnutná okamžitá liečba. Horúčka môže byť aj klinickým prejavom onkologického ochorenia ako symptóm. Dve úplne odlišné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť u jedného pacienta, vyžadujúce si odlišný terapeutický postup.

Hmotnosť u onkologických pacientov

Energeticky a nutrične správne vyvážená strava spolu s fyzickou aktivitou je prevenciou pred kardiovaskulárnymi aj onkologickými ochoreniami. Obezita zvyšuje incidenciu a mortalitu na niektoré nádorové ochorenia hlavne u nádorov pankreasu, pečene, prsníka, endometria a kolorektálneho karcinómu. Na druhej strane, malnutrícia zodpovedá za horší priebeh onkologických ochorení. Je zapríčinená metabolickou aktivitou nádoru, toxicitou liečby a symptómami, ktoré sprevádzajú nádorové ochorenie ako bolesť, porucha motility čreva, vomitus, depresia. Včasná diagnostika a liečba obezity a malnutrície zlepšujú prognózu ochorenia.