prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

I. interná klinika, Lekárska fakulta UK, UNB, Bratislava

Najnovšie články autora

Infekčné ochorenia endokrinných orgánov

Zápalové ochorenia endokrinného systému predstavujú pomerne časté ochorenia, ktoré môžu postihovať všetky endokrinné žľazy v organizme, počínajúc hypofýzou a končiac zápalom periférnych žliaz, akými sú štítna žľaza, nadobličky, gonády, endokrinný pankreas alebo endokrinné štruktúry uložené v tenkom čreve.

Nové vyšetrenia Alpha medical – ich využiteľnosť v ambulancii všeobecného lekára

Úmrtnosť na srdcovo-cievne a mozgovo-cievne ochorenia je na Slovensku stále vysoká, napriek tomu, že poznáme a máme možnosť vyšetrovať mnoho rizikových faktorov týchto ochorení. Väčšina srdcovo-cievnych ochorení je vo veľkej miere spôsobená zlou životosprávou a nesprávnym stravovaním. V ostatnom období sa dokázalo, že niektoré riziká možno odhaliť pomocou stanovenia nových parametrov, ktoré nielenže poukazujú na zvýšené riziko, ale dokážu určiť aj jeho mieru. Poznáme dôležitosť antioxidačného stavu organizmu, nebezpečenstvo zápalu v ateromatóznom pláte, ale aj patofyziologické dôsledky, ktoré vyplývajú z dysfunkcie endotelu. Najdôležitejším faktom však ostáva, že už jestvuje možnosť tieto parametre analyzovať a včas upozorniť na riziko vzniku či už akútnej ischemickej mozgovej alebo koronárnej udalosti. V našej práci sa zameriavame práve na význam a dôležitosť stanovenia týchto nových parametrov, ktoré sú významné v prevencii, ale aj v upresnení diagnózy a predstavujú benefit pre pacienta i lekára. Ide hlavne o ubichinón 10 (koenzým Q10), glutatión, betakarotén, adiponektín, leptín a lipoproteín asociovanú fosfolipázu A2 (LP-PLA2).

Aterogénna vs. neaterogénna dyslipoproteinémia

Ako sa správne orientovať v zložitom „svete” lipoproteínov? Autori článku Stanislav Oravec, Ľudovít Gašpar, Marek Kučera a Peter Sabaka z II. Internej kliniky LFUK – UNB Bratislava nám prezradia viac o jednotlivých výskumných metódach, správnej identifikácií entít a diagnostických fenoménoch.

Chronická lymfoidná tyreoiditída – Morbus Hashimoto

Chronická lymfoidná tyreoiditída (autoimúnna tyreoiditída) je orgánové, autoimúnne ochorenie štítnej žľazy, ktoré postihuje prevažne ženy, a to 4 – 6-krát častejšie (podľa niektorých literárnych odkazov až 10-krát) než mužov. Ochorenie sa nazýva po japonskom lekárovi Hakurovi Hashimotovi, ktorý ho popísal v roku 1912.