inVitro 2/2021

Choroby z kliešťa

Práve sa pozeráte na letné číslo magazínu venované téme Chorôb z kliešťa. Leto je synonymom slobody, každý si ho chce užiť po svojom. Aj ono má však pár nástrah a práve s letným obdobím je spätý zvýšený výskyt kliešťov, ktoré vedia znepríjemniť život ľuďom aj zvieratám. Naše rubriky opäť prinášajú pohľad na tému čísla z rôznych perspektív – od tej odbornej až po odľahčenú.

V aktuálnom čísle sa dozviete od odborníkov z rôznych oblastí jednak viac o ťažkostiach spojených s infekčnými ochoreniami a chorobami z kliešťa, ale aj o nových zaujímavých faktoch na poli výskumu kliešťov. Komplexne sa pozrieme na dve najčastejšie choroby z kliešťa – kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu. Oprášime tému očkovania, teraz skloňovaného hlavne v súvislosti s Covid-19, lebo jeho význam netreba podceniť ani v súvislosti s kliešťovou encefalitídou. Ako kliešte môžu potrápiť domácich miláčikov? Aj na túto otázku prináša odpoveď jeden z článkov. Poodhalíme možné následky infekčných ochorení – dozviete sa, že najčastejšie si to „odnesie“ srdce. Priblížime aj, ako sa s infekčnými ochoreniami vysporadúva organizmus seniorov a čo je pre nich špecifické. Vedeli ste, že novou stratégiou ochrany pred kliešťami sú protikliešťové textílie? Vzťah kliešťov a 4G sietí zas popíše zaujímavý experiment skúmajúci potenciálny vplyv elektromagnetického smogu na ich správanie.

Odbornú časť dopĺňajú rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ale aj obľúbené blogy či komentár. O tom, ako látky zo slín kliešťov môžu už čoskoro poslúžiť pri liečbe mnohých ochorení, porozprávala doktorka Mária Kazimírová z Ústavu zoológie SAV. Profesorka mikrobiológie Katarína Horáková sa zas podelila o vedecké poznatky, ako vedia byť v liečbe lymskej boreliózy nápomocné aj bylinky, ak sa správne použijú. Z našich radov sme tentokrát vyspovedali nového manažéra logistiky Tibora Majera. Herec Braňo Bystriansky prezradí okrem iného aj to, ako sa vyrovnáva s prípadnými neúspechmi a prečo sa mu opláca brať život s nadhľadom.  

Prajeme vám príjemné čítanie!


PDF
Články

Pacient v bezvedomí – systematický prístup

Pacienti v bezvedomí si vyžadujú včasný a správny manažment, často v podobe multiodborového prístupu obsahujúceho stabilizáciu vitálnych funkcií a stanovenie príčiny vzniku bezvedomia a jej cielenú liečbu.

Následky infekčných ochorení

Nie sme nesmrteľní, čoho je terajšia „covidová“ éra, keď zomierajú aj mladí, relatívne zdraví ľudia, priamym dôkazom. Nie nadarmo sa hovorí, že aj obyčajnú chrípku treba vyležať. Mnohí tieto len zdanlivo banálne ochorenia podceňujú a potom sú prekvapení, keď s odstupom krátkeho času začínajú mať ťažkosti v zmysle orgánových komplikácií. Najčastejšie postihnutým vnútorným orgánom je srdce, keďže ťažkosti vyplývajúce z postihnutia tohto životne dôležitého orgánu si človek všimne asi najskôr. Pacient sa od praktického lekára dostane spravidla k internistovi alebo k inému špecialistovi.

Nová stratégia ochrany pred kliešťami – protikliešťové textílie

V súčasnosti sa ako najčastejší ochranný prostriedok proti kliešťom používajú rôzne repelenty vo forme sprejov, krémov alebo šampónov. Predložená štúdia prináša inováciu v prevencii pred napadnutím kliešťom vo forme polypropylénového vlákna s trvalou protikliešťovou úpravou PROLEN® TICKFREE s pevne ukotvenými repelentnými látkami vo vlákne, ktoré sa pomaly a dlhodobo uvoľňujú na povrch.

Aby herec vedel pochopiť, čo je hlúpe, musí byť trošku múdry

Hoci hneď po škole začal hrať rovno na doskách Slovenského národného divadla, ktoré sú métou mnohých hercov, do povedomia širšej verejnosti sa dostal až vďaka účinkovaniu v seriáloch a v reklame. Hoci vyrastal v bratislavskom paneláku, najlepšie sa cíti v prírode a na vidieku. Nemá problém spať pod hviezdnym nebom, len nesmie byť príliš zima. Ak na neho zaútočí kliešť, volá na pomoc manželku. Herec Branislav Bystriansky.

Kliešť – prítulné zvieratko

Prítulnosť je pozitívna vlastnosť. Tolerujeme ju mačke aj domácemu psíkovi, deti ocenia prítulnosť morčaťa aj iných domácich zvieratiek. Najmä ak ide o mláďatká, mačiatko či šteniatko, majú ich lásku kúpenú dopredu, keď sa dajú čo len pohladkať. Nemáme nič proti tomu, keď nás prítulnosťou poteší partnerka alebo manželka, aj keď nám niekedy dokážu piť krv. Keď to ale s prítulnosťou preháňa kliešť obyčajný, tak mu to pitie krvi odpustiť nevieme. Aj keď on za to chudák nemôže, že ho pánbožko takto stvoril.

Drakulov hrozný kliešť

Kto už by bol šťastný z toho, že našiel kliešťa? O jednom by som vedela. Volá sa Ricardo Pérez-de la Fuente. A je paleontológ.

Špecifiká infekčných ochorení u seniorov

Infekčné ochorenia stále patria medzi dominantné príčiny morbidity a mortality humánnej populácie, a to aj napriek tomu, že infektológia je medicínsky odbor s najdynamickejším rozvojom. Vyvolávatelia infekčných chorôb – vírusy, baktérie vrátane mykoplaziem, chlamýdií a riketsií, kvasinky, protozoá a parazity – postihujú všetky vekové kategórie a zostávajú jednou z najfrekventovanejších príčin ochorení s rôznou závažnosťou dopadu na populáciu. Infekčný chorobný stav je výsledkom interakcie patogénu (vyvolávateľa) a hostiteľa. Vzniká v momente preniknutia patogénu do organizmu a súčasnej reakcie organizmu v závislosti od faktorov životného prostredia. Zmeny zo strany hostiteľa sú charakterizované zvyšovaním počtu pacientov s alterovaným obranným systémom (compromised host), kde významnú skupinu predstavujú pacienti vyšších vekových skupín – seniori. Typom nákazy, priebehom ochorenia, možnými komplikáciami i terapiou sa infekčné ochorenia u seniorov líšia od ochorení ostatných vekových skupín. V predkladanom článku charakterizujeme obdobie starnutia a fyziologické zmeny v organizme seniorov vo vzťahu k vnímavosti infekcií a uvádzame najčastejšie infekčné ochorenia u seniorov, s ktorými sa v praxi stretávame. V závere sme sa venovali aj aktuálnej infekcii SARS-CoV-2 so zameraním na rizikové faktory Covid-19 infekcie v seniu.

Kliešť a zvieratá – čo o tom vieme?

Poznáte to. Psík sedí večer s vami na gauči pred televízorom, hladkáte ho a zrazu v srsti naďabíte na čosi tvrdé, okrúhle, čo trčí z kože… Na kliešťa. Pôjdete pokojne pre pinzetu a po správnosti kliešťa vytiahnete, alebo vás zachváti panika, pretože si predstavíte, že sa domáci miláčik nakazil chorobou, ktorú mu kliešť vpravil do tela svojimi výlučkami? Dôvod na chaos nie je na mieste, aj keď sa odporúča sledovať domáceho miláčika, či sa mu nezhoršuje zdravotný stav alebo nemá nejaké klinické prejavy. Kliešťa stretnete nielen vo voľnej prírode, v lese, ale aj na miestach priamo v meste, kde sa mu darí rozmnožovať, prežiť a striehnuť na svoju „obeť“. Tak sa môže stať, že si aj z obyčajnej prechádzky zvieratko prinesie neželaný darček, ktorý nájdete na jeho tele, prichytený na koži alebo sa už bude kotúľať u vás doma po podlahe alebo koberci. Aby sme to upresnili – pes je najčastejším domácim miláčikom. No v určitom nebezpečí sú aj mačky či iné chované zvieratá, ktoré sa pohybujú v okolí našich príbytkov, na pasienkoch, lúkach a podobne. Pes a mačka sú z hľadiska ochorení najviac postihnutou skupinou. Na druhej strane, hospodárske zvieratá ako kravy, ovce, kozy – teda tie, ktorých produkty ako potraviny využívame – slúžia ako medzihostitelia a prenášači ochorení na ľudí, prípadne aj na psa či mačku.

Lymská borelióza

Napriek tomu, že poznáme vyvolávateľa, hlavného vektora prenosu nákazy, čiastočne patogenézu a veľkú časť klinických prejavov ochorenia, pri stanovovaní diagnózy lymskej boreliózy stojí lekár často pred zložitým problémom. Lymská borelióza (LB) je infekcia, ktorá môže prebiehať subakútne až chronicky, s prejavmi rozvíjajúcimi sa od lokálnych zmien až po generalizované formy s pestrými príznakmi zo strany rôznych orgánov. Vzhľadom na rôznorodosť príznakov a často nesprávnu interpretáciu laboratórnych výsledkov chceme toto ochorenie priblížiť v článku.

Vedia bylinky vyliečiť lymskú boreliózu?

Naši predkovia poznali liečivé účinky bylín na rôzne choroby, hoci nato nemali žiadne vedecké zdôvodnenie. Vedeli len, že to funguje. Ako, to sa snaží zistiť súčasná veda. Zorientovať sa v rôznych vedeckých poznatkoch a správne ich používať pomáha laikom profesorka mikrobiológie Katarína Horáková.

Očkovanie

Slovo vakcinácia pochádza z latinského slova vacca – krava, podľa Edwarda Jennera, ktorý v roku 1796 zámerne naočkoval 8-ročného chlapca vírusom kiahní. Ešte v 11. storočí sa prvýkrát v Číne nechával deťom vdychovať prach z chrást pravých kiahní.

Kliešťová encefalitída

V ostatnom období sa do pozornosti nielen odborníkov dostávajú vírusové antropozoonózy. Jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich antropozoonóz na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe, je kliešťová encefalitída (KE). Kliešťová encefalitída (jarno-letná, stredoeurópska encefalitída) je ochorenie s typickým sezónnym výskytom a prírodnou ohniskovosťou. Najčastejším prenášačom vírusu je kliešť, v našich geografických podmienkach hlavne druh Ixodes ricinus . Účinnou a bezpečnou ochranou je očkovanie.

Aj ty si dôležitý!

Práca každého z nás je súčasťou jedného veľkého a užitočného celku. V Unilabs Slovensko máme stovky šikovných ľudí, bez ktorých by to skrátka nefungovalo. Aj vy ste zvedaví, ako vyzerá deň bežného smrteľníka z našej firmy, ktorého možno poznáte z telefónu, cez e-maily, spoza volantu či dokonca osobne, ale nič o ňom vlastne neviete? Aké radosti a strasti denne riešia naši kolegovia pracujúci na rôznych úsekoch spoločnosti? To sa dozviete práve v rubrike, prostredníctvom ktorej vám postupne predstavujeme bežný pracovný deň zástupcu každej jednej dôležitej pozície (napr. obchodného reprezentanta, človeka z call-centra či centrálneho príjmu, administratívnej sily na zadávanie žiadaniek, šoféra na zvozovej trase, laboranta a mnohých iných), bez ktorých by Unilabs Slovensko nebol tým, čím je.

Čo by sme mali vedieť o kliešťoch alebo nie je kliešť ako kliešť

Globálna klimatická zmena už dlhodobo vplýva na zmenu rozšírenia kliešťov v Európe, najmä nárastom populácií v horských oblastiach, s čím súvisí aj zvýšený počet chorôb prenášaných kliešťami v týchto oblastiach. Návštevnosť prírody v súčasnosti narastá aj v súvislosti s fyzickou relaxáciou i psychickou hygienou počas pandémie Covid-19, čím stúpa riziko napadnutia kliešťom s možnými následnými zdravotnými problémami. Je preto namieste pripomenúť si základné informácie o kliešťoch a ako sa pred prenášanými chorobami chrániť.

Robia z nás kliešte vegetariánov?

Aby názov zaujal, trochu preháňa. Ak sa kliešťom darí vyvolať alergiu na mäso, tak len sporadicky. Nejde tiež o dielo kliešťov, ale len o ich asistenciu, pričom alergiu si následne privodí naše telo samo. Nejde ani o typické vegetariánstvo, pretože hydiny a rýb sa to netýka. Na správe, ktorá aj po spresnení vyzerá ako vtip Rádia Jerevan, niečo byť môže. Už dva tímy na dvoch svetadieloch nezávisle upozorňujú, že od kliešťov nám nehrozí len obrna, chronické bolesti hlavy, znížená výkonnosť a depresie striedajúce sa so zlou náladou. Po novom by sme do tohto oznamu mali zaradiť aj polovičné vegetariánstvo.

Vždy pripravený!

Takto stručne by sa dala opísať pozícia kliešťa v prírode – striehne na svojho hostiteľa, pokojne vyčkávajúc, so zdvihnutými prednými končatinami. Hodiny, ba aj dni. Takýto obraz, obraz číhajúceho kliešťa, zaiste ani len neprebehne mysľou človeka, ktorý sa vybral na potulky prírodou. Zmena teplotných podmienok v dôsledku agresívnej ľudskej činnosti mení správanie a teritoriálne rozšírenie aj iných živočíšnych a rastlinných druhov, nielen kliešťov. Keďže kliešte prenášajú na človeka pôvodcov hneď niekoľkých infekčných ochorení, toto číslo InVitro venujeme práve problematike kliešťov.

Som naučený nevypínať telefón

Zamestnanec, ktorý si prešiel v jednej firme cestu už od jej začiatku a zažil jej vývoj dokonca pod rôznymi značkami, je v dnešných časoch už pomerne vzácny. My vám jedného takého chceme predstaviť – zoznámte sa s Tiborom Majerom, senior manažérom logistiky v Unilabs Slovensko. Napriek dlhým rokom v tejto spoločnosti tvrdí, že na jeho pozícii žiaden stereotyp nehrozí a každý jeho pracovný deň je iný. Aj tým si ho práca v logistike získala. Dnes si už nevie ani predstaviť, že by robil niečo iné. Porozprával nám aj o tom, ako pandémia koronavírusu ovplyvnila jeden rok v logistike a aké vyhliadky má do budúcna.

Kliešť a 4G siete

Kliešte sú obligátne, krv cicajúce parazity domácich, voľne žijúcich zvierat a človeka, vektormi pôvodcov vírusových, bakteriálnych a parazitárnych ochorení. Kliešť obyčajný ( Ixodes ricinus ) je najrozšírenejším a epidemiologicky najvýznamnejším druhom kliešťa v Európe. Výskum kliešťov bol doteraz zameraný prevažne na štúdium ich ekológie, spektra hostiteľov, na prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia ľudí a zvierat. V ostatnom období sa pozornosť venuje aj potenciálnemu vplyvu elektromagnetického smogu na jeho správanie.

Látky zo slín kliešťov môžu poslúžiť pri liečbe mnohých ochorení

Výskum kliešťov prináša poznatky nielen na poli boja s týmito všadeprítomnými parazitmi, ale prekvapujúco aj v oblasti ich využitia vo forme liečiv pri rôznych ochoreniach. Kliešť, ktorý je všeobecne považovaný za nebezpečného parazita, môže v blízkej budúcnosti človeku poslúžiť aj ako zdroj látok účinných v liečbe ochorení zrážanlivosti krvi, pri imunitných poruchách či dokonca pri onkologických ochoreniach. O kliešťoch, ich druhoch, výskyte, o nebezpečenstvách plynúcich z kontaktu kliešťa s človekom, ale aj o výskume vedúcom k potenciálnemu využitiu kliešťov v medicíne a k vývinu protikliešťových vakcín, sme sa rozprávali s doktorkou Máriou Kazimírovou z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.