inVitro 4/2018

Diabetológia

Posledné tohtoročné vydanie časopisu inVitro prináša aktuálne informácie z oblasti diabetológie. Odbor, ktorý v posledných rokoch závratne naberá na význame, zastrešuje témy zaoberajúce sa rôznymi typmi diabetu, prediabetickými stavmi, prevenciou, či faktormi, ktoré súvisia s týmto ochorením. Okrem odborných textov v tomto čísle nájdete množstvo zaujímavostí a noviniek. Nevynechali sme ani pútavé blogy či rozhovory.

Autori v aktuálnom vydaní objasňujú príčinu vzniku, priebeh, diagnostiku a možnosti liečby pacientov, ktorých postihuje diabetes a s ním spojené ochorenia. Lekári zdôrazňujú obrovský význam prevencie, ktorá v tomto smere hrá nezastupiteľnú úlohu. Okrem toho nás oboznámia so súčasnými poznatkami o diabete, tukovom tkanive či súvisiacich civilizačných ochoreniach.

V zimnom čísle sme sa porozprávali s Martinom Schlatterom, ktorý pôsobí ako regionálny riaditeľ skupiny Unilabs pre región Stred. Má na starosti aj Slovensko a teda Alphu a podelil sa s nami o vízie skupiny do budúcnosti, skúsenosti s riadením medzinárodných tímov, aj o vlastný pohľad na to, čo je z ľudského hľadiska dôležité pre zamestnanca. Vyspovedali sme Mariána Labudu mladšieho, herca, ktorému cukrovka zasiahla najbližšiu rodinu. V Prahe sme sa rozprávali s profesorkou Tereziou Pelikánovou o možnostiach transplantácie obličiek a pankreasu.

Reprezentujúc druhú stranu, čiže pacientov, sa s nami porozprával Jozef Borovka, prezident Zväzu diabetikov Slovenska. Náš prevádzkový riaditeľ, doktor Jozef Marčišin, objasnil, aká pozitívna zmena čaká naše laboratóriá a aký bude mať vplyv na ich každodenný chod. S inžinierom Petrom Kelčíkom, HR manažérom Alpha medical, sme sa porozrávali o tom, čo motivuje zamestnancov, aj jeho samotného, o výzvach, ktoré prináša súčasný pracovný trh a o mnohých ďalších témach. O nebezpečenstve čoraz častejšej obezity, o jej liečbe, prevencii a rizikách, ktoré sú spojené s nesprávnou výživou, sme sa v rubrike Progresívne zdravotníctvo rozprávali s doktorkou Adelou Penesovou z Ústavu klinického a translačného výskumu v Biomedicínskom centre SAV. 

Prajeme vám príjemné čítanie!


PDF
Články

Sorry, Gwyneth Paltrowová!

Chcem sa stravovať správne. Tak, aby som nepriberala a aby mi to jedlo nepoškodzovalo zdravie. Lenže, kto sa má vyznať vo všetkých tých protichodných radách? Komu veriť, keď aj univerzitní profesori klamú?

Diabetes mellitus v štatistikách mikrobiológie 2017

Zo štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2017 vyplýva, že na diabetes mellitus (DM) trpí 6,78 % populácie, teda takmer každý 15. Slovák (1). Je všeobecne známe, že infekčné ochorenia sú u diabetikov častejšie. Z toho logicky vyplýva, že v mikrobiologických laboratóriách by malo byť vyšetrenie biologického materiálu od pacientov s diagnózou diabetes mellitus bežnou záležitosťou. Je to naozaj tak? Tento fakt sme zisťovali v našej štúdii, v ktorej sme sledovali aj rôzne iné ukazovatele spojené s vyšetrovanými biologickými vzorkami od pacientov s diagnózou diabetes mellitus.

Využitie lariev pri liečbe diabetickej nohy

Syndróm diabetickej nohy sa považuje za jednu z najzávažnejších komplikácií diabetes mellitus. Ak sa táto komplikácia nelieči, môže dospieť do štádia, v ktorom pacient musí podstúpiť amputáciu končatiny. V rozvinutých krajinách je takmer 15 % pacientov s diabetes mellitus hospitalizovaných kvôli diabetickej nohe. Pričom u 15 – 25 % pacientov ich zdravotný stav vyžaduje amputáciu. Podľa viacerých autorov môže larválna terapia, založená na moderných technológiách, zlepšiť výsledky liečby chronických rán vrátane diabetických ulcerácií. Táto terapia sa na Slovensku postupne zavádzala do klinickej praxe od roku 2004.

Sladké hry moderného života

Ochorenie diabetes mellitus nie je lacná záležitosť. V roku 2010 predstavovali náklady na túto diagnózu v EÚ 80 biliónov, čo tvorilo 10 % všetkých nákladov v zdravotníctve. Priemerná suma na 1 pacienta bola približne 1500 eur, avšak niektoré krajiny (Rakúsko, Švédsko, Holandsko a Francúzsko) vynaložili až 3000 eur. Sú to vysoké čísla, ale nie neopodstatnené. Je známe, že pacient diabetik vyžaduje častejšie návštevy v ambulanciách, spotrebúva viac liekov a vyžaduje viac liečebných zásahov, má vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie v nemocnici aj potreby urgentnej zdravotnej starostlivosti. Diabetici strávia v zdravotných zariadeniach 2,5-krát viac času než pacienti bez tejto diagnózy. Tento fakt má priamy vplyv na zníženie kvality života nielen samotných pacientov, ale aj ich príbuzných a je previazaný s ich následným sociálnym aj ekonomickým statusom.

Diéta

Chcete získať úhlavného nepriateľa? Ak áno, povedzte Rakúšanovi, aby držal diétu. Pokúsil som sa o to už niekoľkokrát a niekoľkokrát som sa poriadne popálil. Napriek tomu v Rakúsku existuje povolanie diétnej sestry – a hovoríme pravdepodobne o najfrustrovanejšej zamestnankyni v celej krajine.

Slovenská diabetologická spoločnosť

Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) bola založená v roku 1968. Hlavnú zásluhu na tom mal prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. V tomto roku si pripomíname 50. výročie jej vzniku. SDS, ktorá je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), má významné poslanie a ciele. Zastupuje svojich takmer 500 členov navonok, s cieľom ochraňovať ich oprávnené požiadavky a záujmy vo vzťahu k štátnym orgánom a k iným subjektom.

Cukrovku som ignoroval

Svoje ochorenie spočiatku, ako väčšina diabetikov, bral na ľahkú váhu. Neliečil sa, nedodržiaval zásady stravovania, nesnažil sa schudnúť. ,,Keby cukrovka bolela tak ako zuby, viac by sme sa o seba starali,“ hovorí Jozef Borovka, prezident Zväzu diabetikov Slovenska a dodáva, že najdôležitejšie sú osveta a vzdelávanie. Nielen diabetikov, ale aj širokej verejnosti.

Diabetes mellitus a následné civilizačné ochorenia

Ako civilizačné ochorenia označujeme ochorenia, ktoré sa v ľudskej populácii veľmi rozšírili a stávajú sa častou príčinou smrti. Medzi tieto choroby zaraďujeme metabolické ochorenia – diabetes mellitus (DM), poruchu glukózovej tolerancie, obezitu, ochorenia srdca a ciev, nádorové ochorenia, nervové a psychické ochorenia, poruchy plodnosti a sterilitu.

Prekvapujem celý život

Herec Marián Labuda ml. nerád poskytuje rozhovory, zvlášť, ak majú byť o ňom a nie o jeho práci a postavách. O cukrovke, ktorá mu v januári tohto roka zobrala otca, však hovoriť chce, dokonca sa stal tvárou programu, ktorý pomáha s osvetou o cukrovke druhého typu. Videl totiž, čo táto choroba dokáže urobiť s človekom a myslí si, že by o nej ľudia mali vedieť oveľa viac.

Gestačný diabetes mellitus

Gestačný diabetes mellitus (GDM) predstavuje 1 zo 4 hlavných typov cukrovky. Tento patologický stav vzniká typicky v 2. – 3. trimestri gravidity a pri nedostatočnej kompenzácii predstavuje zvýšené riziko pre matku aj dieťa. V klinickej praxi na Slovensku máme značné rezervy v celoplošnom diagnostikovaní tejto poruchy podľa aktualizovaných štandardov.

Digitalizáciu využívame ako kľúčový nástroj rozvoja

Aj po takmer tridsiatich rokoch v brandži sa každý deň naučí niečo nové. Za svoj úspech vďačí princípom, ktorými sa riadi. Prvým je skutočne sa zaujímať o ľudí, keďže ťahúňmi podnikania sú predovšetkým ľudia. Je dôležité, aby zamestnanci cítili, že majú dôveru, rešpekt a uznanie. Ďalej vraví: „Musíte si byť vždy istí, že robíte to, čo je dobré pre ľudí, pre spoločnosť aj pre vás samých – vždy v súlade s vašimi etickými normami a morálnymi hodnotami. Okrem toho v sebe živte zvedavosť a neprestajne sa vzdelávajte.“ Ako komunikovať s medzinárodnými tímami? Aké výzvy sa črtajú pred segmentom diagnostiky? O týchto i o ďalších témach sme sa rozprávali s Martinom Schlatterom, ktorý v Unilabs pôsobí vo funkcii Regionálny riaditeľ skupiny pre región Stred.

Tukové tkanivo človeka

Tukové tkanivo (TK) človeka z histologického i z morfologického hľadiska patrí medzi spojivové tkanivá. Vzniká nahromadením tuku aktívne vytvoreného zo sacharidov a mastných kyselín v bunkách – tzv. adipocytoch. Akonáhle sa raz TK vytvorí v detstve alebo v puberte, celkový počet adipocytov ostáva konštantný aj v dospelosti – u obéznych jedincov aj pri výraznom úbytku hmotnosti. Ročne sa obnoví asi 10 % adipocytov. Tukové tkanivo je dynamické, reaguje na homeostatické a vonkajšie podnety a je schopné 15-násobne sa zväčšiť.

Ročne urobíme okolo 40 kombinovaných transplantácií obličky a pankreasu

Hoci je pravidelné meranie krvného cukru a pichanie inzulínových injekcií niekoľkokrát denne ešte stále nevyhnutnou rutinou mnohých diabetikov, svitá na lepšie časy. Dnes už dokážeme transplantovať nielen poškodené obličky, ale aj celý pankreas či pankreatické bunky produkujúce inzulín a na popredných svetových pracoviskách prebieha rad štúdií skúmajúcich progresívne neinvazívne metódy s potenciálom toto civilizačné ochorenie kompenzovať – a v budúcnosti možno aj vyliečiť. Takýmto pracoviskom je aj pražské Centrum diabetológie IKEM, kde sme sa o súčasných i budúcich trendoch v liečbe diabetu rozprávali s jeho prednostkou, prof. MUDr. Tereziou Pelikánovou, DrSc.

Diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu patrí medzi civilizačné ochorenia, ktorých výskyt dosiahol v súčasnosti pandemický charakter. Z celej populácie na zemeguli trpí touto chorobou 246 miliónov ľudí, pričom ďalších 50 % z tohto počtu o chorobe nevie. Ochorenie má celosvetovo narastajúci trend a pozorujeme ho aj v našej krajine. Na Slovensku evidujeme takmer 300-tisíc diabetikov, pričom odhadom 70- až 100-tisíc ľudí už diabetes mellitus má, ale nevie o ňom. Ročne pribudne asi 6- až 8-tisíc nových pacientov. Ide o chronické ochorenie, ktoré sa manifestuje takmer výlučne v dospelom veku. V poslednom čase však výskyt narastá aj medzi deťmi a mladými ľuďmi.

Do nového roka s novou technikou

Laboratóriá Alpha medical v súčasnosti podstupujú modernizáciu prístrojového zariadenia, ktorá sa rozsahom zaraďuje k najväčším v histórii našej spoločnosti. O priebehu tohto procesu sme sa porozprávali s prevádzkovým riaditeľom RNDr. Jozefom Marčišinom, MSc.

Diabetes mellitus 1. typu

Diabetes mellitus zaznamenáva v posledných desaťročiach nepretržitý systematický nárast a v tejto súvislosti sa čoraz častejšie skloňuje termín pandémia. Ide o ochorenie, ktoré je sprevádzané mnohými zdravotnými komplikáciami. Medzi najzávažnejšie, a bohužiaľ smrteľné ochorenia, patria kardiovaskulárne, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtia pacientov s diabetom.

Sľubná liečba cukrovky lepidlom alebo Chirurgia v tabletke

Obezita už vykazuje znaky globálnej epidémie a v anglicky hovoriacich krajinách sa začala označovať výrazom globezita. Podľa odhadov je zhruba polovica ľudí na svete obéznych alebo trpí nadváhou, pričom v rozvinutých krajinách je to ešte horšie, tam už ich je okolo dvoch tretín. České a slovenské zdravotné štatistiky nás nenechávajú na pochybách, že podľa tohto parametra aj my patríme k tým ekonomicky najrozvinutejším.

Možnosti ovplyvnenia prediabetu do diabetes mellitus 2. typu

Prevencia v diabetológii na všetkých úrovniach je jedinou sľubnou perspektívou do budúcnosti, ktorá nie je doteraz naplno využitá. Aktívne opatrenia môžu podstatne ovplyvniť „diabetické kontinuum“. Na základe súčasného stupňa poznania sa dajú určiť očakávania vyplývajúce z jednotlivých možností intervencií na zabránenie prechodu z prediabetu do rozvoja diabetes mellitus 2. typu. Je výzvou doby, aby sa počas nasledujúceho obdobia uplatňoval prístup, ktorý je preventívnou diabetológiou.

Jedlo významne ovplyvňuje kvalitu nášho života

Nominácia v ankete Slovenka roka 2018 ju prekvapila aj potešila. Priznáva, že svoj dôsledný prístup k pracovným povinnostiam prenáša aj do domácnosti a, rovnako ako na seba, je prísna aj na synov. Počas praxe v Amerike sa naučila postupy, ktoré dnes v záujme pacientov uplatňuje aj na Slovensku. Spolu s kolegami bojuje proti šíreniu obezity a s ňou súvisiacich ochorení. Rozprávali sme sa s MUDr. Adelou Penesovou, PhD. z Ústavu klinického a translačného výskumu v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied.

Diabetická ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza je stále závažnou akútnou komplikáciou diabetes mellitus 1. typu v detskom veku a v adolescencii. Približne 0,5 – 0,9 % detí s diabetickou ketoacidózou sa môže komplikovať edémom mozgu, pričom štvrtina pacientov s edémom mozgu pri diabetickej ketoacidóze končí úmrtím. Ďalšia štvrtina môže mať trvalé neurologické následky. Správny manažment a liečba detí s diabetickou ketoacidózou znižuje závažné následky na minimum. V prípade závažnejšej ketoacidózy sa po úvodnej objemovej terapii a začatí inzulinoterapie v rámci spádových oddelení odporúča bezpečný transport pacienta na oddelenia schopné zabezpečiť komplexnú intenzívnu starostlivosť. Výhodou je aj možnosť priamej kooperácie s diabetologickými centrami. Cieľom práce je opísať správny manažment diabetickej ketoacidózy a poukázať na možnosti prevencie.

Rád prijímam výzvy

Je presvedčený, že vľúdna atmosféra na pracovisku je základom stabilného tímu. Imponuje mu, ak ľudia robia svoju prácu preto, lebo ju majú radi, nie len kvôli financiám. Náš rozhovor sa uskutočnil v priestoroch Správy v Martine, kde zamestnanci už od skorého rána sršali energiou a dobrou náladou. Nad šálkou kávy sme sa porozprávali o tom, čo motivuje zamestnancov, aj jeho samotného, o výzvach, ktoré prináša súčasný pracovný trh a o mnohých iných zaujímavých témach. Predstavujeme vám inžiniera Petra Kelčíka, HR manažéra našej spoločnosti.