inVitro 4/2014

Endokrinológia

Prinášame vám piate číslo časopisu inVitro venované endokrinológii. Naši autori sa v odborných článkoch venovali témam ako ako nádory v endokrinológii, endokrinné srdce, diferenciálna diagnostika endokrinných príčin obezity a mnohým iným. Okrem toho, známa herečka Petra Polnišová v rozhovore prezradila, ako prekonala hyperfunkciu štítnej žľazy tak, že dodnes nemusí brať žiadne lieky. Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Stres: od prospešných účinkov po vznik chorôb

Stres sprevádza život na zemi už od jeho prvopočiatkov. Preto sa u organizmov vyvinuli komplexné systémy stresovej reakcie, medzi ktorými má ústredné postavenie neuroendokrinná stresová reakcia. Adekvátna neuroendokrinná reakcia predstavovala a predstavuje jeden zo zásadných faktorov umožňujúcich organizmu prežiť pôsobenie stresorov. Prečo potom ale stresová reakcia, ktorá je z fylogenetického hľadiska tak prospešná, sa v súčasnosti u človeka stáva skôr poškodzujúcou a dáva sa do súvisu so vznikom a progresiou celého spektra chorôb, od kardiovaskulárnych, metabolických, imunitných a...

Problematické aspekty dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín v EÚ. Od Paracelsovho princípu k endokrinným disruptorom

Bezpečnosť potravín patrí oprávnene medzi priority EÚ. Ide ale o koncept, ktorý sa od určitého obdobia vyvíja a riadi nezávisle od „kvality potravín“, hoci je veľmi diskutabilné, či je to správne. Možno súhlasiť s tvrdením, že „nie všetky bezpečné potraviny sú kvalitné, pričom dlhodobá konzumácia potravín posúdených ako bezpečné, ktoré nespĺňajú kvalitatívne kritériá, môže byť riziková“ 1 . Pravdepodobným zámerom zdôrazňovania „bezpečnosti“ – bez ohľadu na kvalitu – je presvedčiť spotrebiteľov o neškodnosti všetkých schválených a predávaných potravín (a ich zložiek), hoci sa nemusia...

Cukrovka alebo vetrovka

Kto už by si želal byť chorý? Choroba znepríjemňuje život, skracuje ho, ak ho nebodaj rovno neberie. Je to pliaga pre každého jednotlivca. Ale pre ľudstvo, pre prežitie druhu môže byť prekvapivou evolučnou výhodou.

Nádory v endokrinológii

Endokrinologické ochorenia sa prejavujú zníženou alebo zvýšenou tvorbou hormónov. Každý hormón v tele má špecifickú funkciu a jeho hladina je nastavená a udržiavaná tak, ako je v danej chvíli potrebné pre optimálne fungovanie organizmu.

Endokrinné srdce. Natriuretické peptidy, ich význam a využitie v diagnostike a liečbe srdcového zlyhania

Celosvetový výskyt srdcového zlyhania v priebehu posledných desaťročí trvale narastá, čiastočne aj vďaka starnutiu populácie a zlepšenému prežívaniu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Preto narastá potreba biochemických markerov, ktoré by včas odhalili preťaženie srdcového svalu, umožnili sledovať účinnosť liečby a zefektívnili starostlivosť o pacientov so srdcovým zlyhaním. Podľa výsledkov niekoľkých klinických štúdií túto úlohu najviac spĺňajú natriuretické peptidy, ktoré sa postupne stávajú súčasťou štandardnej klinickej praxe.

Dynamické testy v endokrinológii

Aj keď mnoho klinických diagnóz v endokrinológii môže byť určených starostlivým anamnestickým a fyzikálnym vyšetrením spolu s nálezom bazálnych hladín hormónov, definitívne potvrdenie niektorých diagnóz by sa bez dynamických testov nezaobišlo.

Hormóny a sekundárna osteoporóza

Sekundárnu osteoporózu možno definovať ako ochorenie, ktoré je spôsobené známym alebo doposiaľ nezisteným ochorením, respektíve liečbou, ktorej vplyv má negatívny účinok na kostný metabolizmus. Medzi časté príčiny vzniku sekundárnej osteoporózy neodmysliteľne patria aj hormóny. Ich nedostatok alebo nadbytok môže spôsobiť úbytok kostnej hmoty, a tým výrazne znížiť kvalitu kosti.

Psychiatrické prejavy endokrinných porúch – rozhovor s MUDr. Viliamom Čičvákom

Pýtame sa MUDr. Viliama Čičváka zo Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Nedokážem len tak sedieť pred televíziou, musím niečo robiť – rozhovor so Štefániou Hojovou

Števka Hojová, ktorá u nás pracuje už od roku 2008, je medzi kolegami v Martine známa hlavne pre svoju šikovnosť. Vyrába šperky, patchworkové gule, veľkonočné vajíčka, vypaľuje do dreva, kamarátke ušila svadobné šaty a to je iba zlomok ručných prác, ktorým sa Števka venuje. V rozhovore pre náš časopis okrem iného prezradila, ako sa k všetkým týmto aktivitám dostala a čomu sa venuje teraz, pred Vianocami.

Neurologické prejavy endokrinných porúch – rozhovor s MUDr. Františkom Jurčagom, MPH

Pýtame sa primára Neurologickej kliniky SZU, MUDr. Františka Jurčagu.

Vyšetrenie hormónov v slinách – včera, dnes a zajtra

Sliny ako doplnkové vyšetrovacie médium sú endokrinológom známe už vyše 40 rokov. Vyšetrenie slín umožňuje vyhnúť sa odberu krvi zo žily a s ním spojeným stresom, bolesťou v mieste venepunkcie, návšteve pacienta na klinickom pracovisku alebo vice versa klinického personálu v domácom prostredí pacienta.

Referenčné intervaly

Referenčné intervaly (RI) sú jedným z najdôležitejších aspektov v laboratórnej diagnostike a zasluhujú veľkú pozornosť. Dnes sa na medicínske laboratóriá kladú čoraz väčšie nároky na dosahovanie vysokej metrologickej kvality laboratórnych analýz, čo je bez debaty správne, avšak musíme si uvedomiť, že bez správnej interpretácie sú tieto kvantitatívne ukazovatele bezcenné, nech sú akokoľvek presné. Výsledky laboratórnych analýz musia byť vztiahnuté k nejakej referencii a túto referenciu predstavujú RI, prípadne rozhodovacie limity.

Zdravo obézneho možno spoznať podľa „HO“

Obezita kedysi bývala výhodou, dnes je svojim nositeľom na ťarchu, navyše sa rada drží za ruku s cukrovkou. Štatistici vyrátali, že postihnutých je už vyše pol miliardy a že každý rok je to horšie. Lenže! Necelá štvrtina tučkov sa ukazuje byť metabolicky v poriadku a napriek zlým prognózam cukrovku nie a nie dostať. Rakúski a nemeckí vedci im začali hovoriť „zdravo“ obézni a zrejme prišli na to prečo.

Postavenie a význam pracovísk patológie Alpha medical v oblasti endokrinológie

Endokrinná patológia je špeciálnou časťou bioptickej patológie, ktorá sa zaoberá diagnostikou a charakterizovaním nádorových a nenádorových ochorení orgánov endokrinného systému vrátane štítnej žľazy, prištítnych teliesok, endokrinného pankreasu a nadobličiek. Od týchto karcinómov je potrebné odlíšiť skupinu nádorov neendokrinných orgánov, ktoré vykazujú tzv. neuroendokrinnú diferenciáciu a v konečnom dôsledku sa môžu „správať“ ako endokrinná žľaza (napríklad malobunkový karcinóm pľúc).

Endokrinológia

Od čias, keď prof. MUDr. Josef Charvát veľmi prezieravo kreoval dovtedy neexistujúcu endokrinologickú spoločnosť v bývalom Československu, uplynulo 8. decembra presne 77 rokov. Bol to práve pán profesor Charvát, kto neskôr v ťažkých ideologických časoch 50. rokov minulého storočia obhájil postavenie endokrinológie vytvorením neurohumorálnej koncepcie. V tých časoch taktiež neochvejne tvrdil, že aj veda ako imunológia má úzke prepojenie s endokrinológiou – prílev súčasných nových poznatkov o metabolickom syndróme, ateroskleróze či endokrinnej autoimunite mu dnes dáva za pravdu. Nehovoriac o tom, že svoje endokrinologické pozadie má aj problematika popálenín či polytraumatizmu. (1)

Endokrinológia placenty – rozhovor s gynekológom MUDr. Marošom Suchánkom, PhD.

Pýtame sa MUDr. Maroša Suchánka, PhD., z gynekologickej ambulancie v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Nemocnica Ružinov.

Kožné príznaky endokrinných ochorení

Žľazy s vnútornou sekréciou pôsobením svojich hormónov významne ovplyvňujú biologické procesy v celom organizme, a teda aj na koži a v jej adnexách. Dôkazom toho sú fyziologické zmeny kože v puberte, tehotenstve i počas starnutia. V klinickej medicíne boli zmeny vlastností kože oddávna dôležitým prvkom diagnostického procesu. Keďže je koža vyšetreniam ľahko dostupná, ani v dnešnej dobe nestrácajú na význame sofistikované laboratórne metódy ako aspexia a palpácia kože.

Diagnostika endokrinnej hypertenzie: dôležitosť analýzy hormónov kôry a drene nadobličiek

V Laboratóriu špeciálnych metód máme možnosť analyzovať v krvi aj v moči všetky hormóny a prekurzory kôry i drene nadobličiek, a tak môžeme potvrdiť, alebo vyvrátiť suspektnú diagnózu. Stanovujeme pregnenolón, progesterón, 17-OH-progesterón, androstendión, DHES, kortizol, aldosterón, testosterón, dihydrotestosterón, estradiol, adrenalín, noradrenalín, dopamín, metanefrín, normetanefrín a kyselinu homovanilovú. Analyzujeme aj ACTH a renín. Máme vlastné skúsenosti a v spolupráci s Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom (NEDÚ) a viacerými endokrinológmi máme „vyliečených“ viac než 150 pacientov s ochorením nadobličiek.

Telesné anomálie sa dajú vnímať aj ako jedinečnosť

Keď som o svojich cestovateľských zážitkoch premýšľal v kontexte tohto čísla, ktoré je venované endokrinológii, ako prví mi zišli na um pygmejovia. Asi preto, lebo jeden z problémov, ktorý môžu poruchy endokrinného systému zapríčiniť, je buď nízky, alebo naopak príliš vysoký vzrast. A práve nízky vzrast je azda najcharakteristickejším – a na celom svete známym – znakom pygmejov.

Umelé sladidlá škodia, vyvolávajú prvé štádium cukrovky

Sladkosti sú silným lákadlom a krivky našich predtým ladných tiel sú toho častým dôkazom. „Veľké telá“, ako tomu hovoria Američania, sú okrem gurmánskych zážitkov sprevádzané i problémom zvaným cukrovka. Oba problémy sa šíria svetom ako lavína a experti hovoria o epidémii. Tí, čo to s nami myslia dobre, nám odporúčajú sladidlá umelé. Zastrihať ušami nad novými poznatkami by sme mali všetci. Rovnako ľahko, možno dokonca ľahšie než cukrom, si totiž diabetes môžeme privodiť aj sacharínom, aspartámom...

Diagnostický význam ASLO a anti DNázy B pri závažných streptokokových infekciách a ich neskorých následkoch

Streptococcus pyogenes je grampozitívny, fakultatívne anaeróbny, beta-hemolytický streptokok, ktorý rastie vo dvojiciach, alebo tvorí retiazky. Patrí do skupiny A. Je primárne patogénny pre človeka a človek je jediným prirozeným zdrojom infekcie.

Poruchy menštruačného cyklu súvisiace s endokrinnými chorobami

Odborné fakty svedčia o veľkom význame fyziologicky fungujúceho genitálneho cyklu, ktorého porucha môže spôsobiť zásadné zmeny v rôznych metabolických dejoch organizmu ženy. Tieto zmeny môžu byť spôsobené viacerými vplyvmi.

Diferenciálna diagnostika endokrinných príčin obezity

Obezita sa stala na prelome tisícročí epidémiou, ktorá dnes postihuje rozvinuté, ako aj rozvojové krajiny. Prináša nielen závažné zdravotné dopady, a to v dôsledku asociácie s kardiometabolickými a nádorovými ochoreniami, ale následne predstavuje aj podstatnú socioekonomickú záťaž pre spoločnosť.

Chronická lymfoidná tyreoiditída – Morbus Hashimoto

Chronická lymfoidná tyreoiditída (autoimúnna tyreoiditída) je orgánové, autoimúnne ochorenie štítnej žľazy, ktoré postihuje prevažne ženy, a to 4 – 6-krát častejšie (podľa niektorých literárnych odkazov až 10-krát) než mužov. Ochorenie sa nazýva po japonskom lekárovi Hakurovi Hashimotovi, ktorý ho popísal v roku 1912.

Je to časovaná bomba na celý život – rozhovor s herečkou Petrou Polnišovou

Hovorí o sebe, že je workoholik z donútenia a keby nemusela nič robiť, preležala by celé dni na gauči s knižkami, ktoré nemá čas dočítať. Svoj čas má rozplánovaný na hodiny v precíznej tabuľke v smartfóne. Snaží sa však neprepínať sily, doslova na vlastnej koži už totiž pocítila, že svoju prácu môže naplno robiť len vtedy, keď je zdravá. Petra Polnišová.

Nežiaduce chĺpky trápia ženy aj mužov

Laserová epilácia je efektívnym a najmä trvalým riešením. Ochlpenie je pre človeka prirodzené. Genetika niekomu nadelila tmavé a hrubé chlpy, inému zas miniatúrne blond chĺpky. Ak však máme na tele ochlpenia priveľa a je výrazné, vie nás poriadne potrápiť. A to platí u žien aj mužov.

Snažím sa byť trpezlivý – rozhovor s Ing. Petrom Lednickým, generálnym riaditeľom Alpha medical

Celý jeho profesný život je úzko prepojený so spoločnosťou Alpha medical. Svojím nastavením je analytický typ, najradšej by sedel za počítačom, ale vie, že každá hodina, ktorú nestrávi medzi ľuďmi, je premárnená. Inšpirujú ho ľudia s „päťkilovým“ srdcom, takí, čo idú za ideou, ktorej veria a dôverujú si, že sú schopní ju realizovať. Peter Lednický.