inVitro 2/2014

Gastroenterológia a hepatológia

Prečítajte si letné číslo štvrťročníka inVitro venované gastroenterológii a hepatológii. Pred dovolenkou oceníte informácie v článku profesora Krčméryho, ktorý píše o hnačkách cestovateľov. Ďalší odborníci sa venujú témam ako celiakia, vírusové hepatitídy, idiopatické zápaly, autoimunitné ochorenia pečene a mnohým ďalším. Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Autoimunitné ochorenia pečene

Autoimunitné choroby pečene (ACHP) zastupujú traja predstavitelia – autoimunitné hepatitídy (AIH), primárna biliárna cirhóza (PBC) a primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC). Autoimunitné ochorenia pečene sú chronické zápalové ochorenia, pre ktoré je charakteristický periportálny zápal, zvýšené hladiny imunoglobulínov a cirkulujúcich autoprotilátok (AIH), ako aj chronický zápal s cholestatickou črtou (PBC, PSC). Všetky tri choroby sa vyznačujú nejasnou etiológiou, vyvíjajú sa u geneticky predisponovaných osôb a postihujú častejšie ženy. Ich priebeh je často nepredvídateľný. Na imunopatologických procesoch sa podieľajú najmä celulárne mechanizmy. Až na AIH je u týchto ochorení imunosupresívna liečba neúčinná, chorí sú v terminálnom štádiu často indikovaní na transplantáciu pečene. Inými formami ACHP sú overlap syndrómy alebo prekrývajúce sa formy autoimunitných hepatitíd, pri ktorých sa dve autoimunitné ochorenia pečene prekrývajú v jednej pečeni.

Wilsonova choroba, cystická fibróza, deficit alfa-1-antitrypsínu. Čo ich spája?

Metabolické ochorenia pečene sú skupinou veľmi rôznotvárnych ochorení, ktoré spôsobujú postihnutie pečene ako dôsledok sekundárneho systémového efektu určitého ochorenia. Patria tu aj ochorenia ako napríklad steatóza pečene, steatohepatitída pri obezite, diabetes mellitus, ďalej genetické poruchy ako deficit alfa-1-antitrypsínu, cystická fibróza, Wilsonova choroba, hemochromatóza a pod.

Diagnostika apedincitídy nie je vždy bezproblémová – rozhovor s chirurgom MUDr. Igorom Mihókom

S MUDr. Igorom Mihókom sme sa rozprávali o problematike zápalu slepého čreva. Okrem iného vysvetlil, aké zaujímavé metódy možno pri diagnostike ochorenia použiť, pretože nie sú zriedkavé prípady, keď je problematické stanoviť presnú diagnózu.

Doktorovi groš

„Ale pravdaže prídem,“ zvykla odpovedať moja babička na každé pozvanie a vždy k tomu dodala, „keď ma hnačka nepokazí.“ „Ale babkaaaaa,“ reagovala som vždy ja, „čo to hovoríš za hlúposti!“ Ona sa len usmiala, vedela svoje.

Najčastejšie ochorenia gastrointestinálneho traktu u tehotných

Ochorenia gastrointestinálneho traktu u tehotných môžu výrazne komplikovať priebeh gravidity. V rámci tehotnosti poznáme ochorenia menej závažného charakteru ako je tehotenská nauzea a vracanie, ktoré sa vyskytujú až u 50 – 90 % tehotných žien, ale aj ochorenia závažnejšieho charakteru, ako sú ochorenia pečene, ktoré predstavujú reálnu hrozbu pre zdravie a život tehotnej a jej plodu. Diferenciálna diagnostika, liečba a prognóza týchto stavov sa výrazne zlepšili aj vďaka dostupnosti kvalitnej, rýchlej a presnej laboratórnej diagnostiky, lepšiemu štandardu zdravotnej starostlivosti a pri závažných diagnózach, ako je preeklampsia a HELLP syndróm, aj vďaka včasnému ukončovaniu tehotnosti.

Červené víno obsahuje viac antioxidantov ako biele – rozhovor s doc. Ing. Pavlom Blažíčkom, PhD., vedúcim Laboratória špeciálnych metód

S doc. Ing. Pavlom Blažíčkom, PhD. sme sa rozprávali o tom, či je skutočne pravda, že je striedme pitie červeného vína zdraviu prospešné a boli sme zvedaví aj na to, čím presne nám tento najzdravší a najhygienickejší nápoj – ako sa o víne vyjadril Louis Pasteur – pomáha.

Postavenie a význam mikroskopickej (biopsie) a imunologickej diagnostiky v oblasti gastroenterológie

Mikroskopické vyšetrenie predstavuje v súčasnosti nevyhnutnú a neodmysliteľnú súčasť diagnostiky pre správnu terapiu ochorení zažívacieho traktu. V mikroskopickej analýze sú spracované a hodnotené rôzne materiály: tkanivá, stery, punktáty, odtlačky či voľné tekutiny. Pracoviská Alpha medical poskytujú komplexnú bioptickú a cytologickú diagnostiku, ktorá je v prípade potreby doplnená o vyšetrenie autoprotilátok.

Ošúp, prevar, ugriluj, alebo to nejedz! – rozhovor s cestovateľom Ľubošom Fellnerom

V afrických kmeňoch ho poznajú ako šamana z Európy. Keď sa niekde nalodí, jeho prvá návšteva je kapitán a doktor. Vyše dvadsať rokov cestuje po svete a aj keď už v zdravotníctve nepracuje, robí často expedičného lekára. Dúfa, že tomuto povolaniu sa raz vráti jeho zaslúžená úcta ako za čias Martina Kukučína. Ľuboš Fellner.

Gastroenterológia, hepatológia – spôsob života jedinca v zrkadle trávenia a vylučovania

Pre špecialistov v odbore gastroenterológia a hepatológia má spoločnosť Alpha medical v ponuke laboratórne vyšetrenia zo všetkých dostupných biologických materiálov (krv, stolica, moč, sliny, punktáty, pot, žalúdočná šťava či materiál získaný biopsiou). Maximum výsledkov vyšetrení získava lekár v papierovej podobe do 24 hodín. V prípade, že je svojím ambulantným alebo nemocničným informačným systémom prepojený s informačným systémom nášho reťazca, výsledky má k dispozícii už do niekoľkých hodín po odbere. Vzhľadom na kompletné zastúpenie všetkých odborov laboratórnej diagnostiky v spoločnosti Alpha medical (biochémia, hematológia, imunoalergológia, mikrobiológia, patológia, molekulárna biológia a genetika) tak v rámci diferenciálnej diagnostiky získava možnosť pristúpiť k riešeniu problémov svojich pacientov komplexne.

V analýzach a technických špecifikáciách som ako ryba vo vode – rozhovor s RNDr. Martinou Toporcerovou, IT špecialistkou spoločnosti Alpha medical

RNDr. Martinu Toporcerovú – ešte donedávna Zelinovú – pozná v našej firme skutočne takmer každý zamestnanec. Už viac ako 10 rokov je jej meno spojené so všetkým, čo sa točí okolo funkcionality nášho laboratórneho systému. Zažila niekoľko dôležitých interných míľnikov vo fungovaní IT, ktoré firmu aj ju osobne vždy posunuli o krok ďalej – odborne aj ľudsky. O tom, čo jej dala a dáva práca v IT, sme sa rozprávali pár dní pred pôrodom na čaji v centre Martina.

Vírusové hepatitídy

Vírusové hepatitídy tvoria skupinu ochorení vyvolaných primárne hepatotropnými vírusmi, ako aj ďalšími vírusmi s afinitou k pečeni, ktoré spôsobujú v pečeňovom parenchýme zápalové až nekrotické zmeny, čo sa v typických prípadoch prejaví akútnym ochorením veľakrát spojeným s ikterom.

Alkoholizmus je jednou z najčastejších príčin chronickej pankreatitídy – rozhovor s gastroenterologičkou MUDr. Alicou Sekanovou

Gastroenterologička MUDr. Alica Sekanová hovorí, že hoci je syndróm závislosti na alkohole podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb považovaný za duševné ochorenie, stretávajú sa s ním nielen psychiatri, ale aj gastroenterológovia. V rozhovore okrem iného prezradila, kde končia hranice príležitostného popíjania a začína závislosť.
Obrázok č. 1: Podľa epidemiologických štúdií je možné za rizikový faktor vzniku KRCA označiť aj diétu s vysokým obsahom červeného mäsa (bravčové, hovädzie) a nasýtených tukov.

Kolorektálny karcinóm

V Slovenskej republike je KRCA vôbec najčastejším karcinómom. Ročne je diagnostikovaný takmer u 4 000 osôb a ročne naň zomiera takmer 1 800 ľudí. KRCA preto nesporne patrí medzi najzávažnejšie zdravotné problémy Slovenskej republiky. Prečo vzniká, ako sa nás týka a aké sú možnosti, aby sme sa mu vyhli?

Autoimunita v stredobode pozornosti

V zastúpení spoločnosti Patológia, s. r. o., v Martine sme sa zúčastnili na 9. medzinárodnom kongrese o autoimunite, ktorý sa konal v meste Nice vo Francúzsku v dňoch 26. – 30. marca. Tohtoročná konferencia nadväzovala na podobné podujatia v Granade (8th International Congress on Autoimmunity, 9. – 13. máj 2012) a v Budapešti (CORA, Controversies in Rheumatology and Allergology, 4. – 6. apríl 2013).

Ako som sa stal vyberačom jedla z kontajnerov

„Nieže raz takto dopadneš,“ dohovárala mi moja mama, keď sme niekedy na začiatku 90-tych rokov míňali ženu, ktorá sa hrabala na našej ulici v odpadkovom koši. „Nie, to sa nestane,“ odpovedal som s detským presvedčením. O dve desaťročia neskôr sa môj jedálniček odvíjal z prevažnej časti od toho, čo som našiel v kontajneri. A celkom som si to užíval.

Načo ísť k lekárovi, ak si Boh želá, aby som žil, budem žiť...

... alebo ako sa žije v krajine, kde nie je zdravotné poistenie, za lekára sa platí v hotovosti a spravidla sa k nemu ide až keď je stav kritický...

Idiopatické črevné zápaly

Nešpeci cké zápalové ochorenia čreva patria medzi ochorenia s chronickým priebehom a s tendenciou k vzniku komplikácií, ktorých riešenie je často chirurgické a svojím priebehom, symptómami, ako aj komplikáciami znižujú u postihnutých pacientov pracovnú schopnosť a kvalitu života. Keďže patria medzi ochorenia, ktoré postihujú najmä osoby v produktívnom veku, táto téma patrí k jednej z najviac skúmaných a diskutovaných oblastí v gastroenterológii.

Hnačky cestovateľov – infekcia alebo adaptácia organizmu na nové prostredie?

Cestovanie sa spája nielen so stresom, ale aj s rôznymi zmenami v zložení konzumovanej stravy a prostredia, čo môže ovplyvniť funkcie črevného traktu. Vznikajú ochorenia čreva, ktorých príčinou môže byť výmena typicky sa vyskytujúcich črevných mikroorganizmov u daného človeka za miestnu netypickú flóru. Naruší sa vyvážený stav a stabilita mikróbneho komplexu v čreve, a tým sa následne poškodia mnohé procesy.

Celiakia

Celiakia je multigénne chronické zápalové ochorenie, ktoré sa vyskytuje u geneticky predisponovaných jedincov po príjme gluténu a je charakterizované chronickým zápalom tenkého čreva, ktoré vedie k vilóznej atrofii. Ochorenie postihuje dvakrát častejšie ženy ako mužov, je vzácne u africkej, japonskej a čínskej populácie.

Akupunktúra v súčasnom systéme zdravotnej starostlivosti

Akupunktúra je súčasťou tradičnej čínskej medicíny (TČM), ktorej začiatky možno nájsť v zdrojoch z obdobia 3 000 rokov pred Kristom. Jej v súčasnosti aplikovaná podoba predstavuje vyvážené skĺbenie poznatkov tradičnej východnej a modernej západnej medicíny. Že je liečebným, ale aj preventívnym postupom, ktorý naozaj účinne pôsobí na ľudský organizmus, dosvedčuje aj fakt, že sa ňou dnes lieči viac ako tretina ľudstva na celej zemeguli.

Sklamanie zo selénu

Nové poznatky zo štúdie SELECT nepotešia nikoho. Lekárnikov pripravia o kšefty, my pacienti stratíme dôveru v medicínu a lekári prídu o ilúzie, že svojim blížnym pomáhali, keď sa ich snažili pred rakovinou chrániť zvýšenými dávkami vitamínov a selénu. Tento článok je určený mužom, pretože sa týka prostaty a tú ženy zvyčajne nemajú.

Z mnohých malých úspechov spravidla vznikne veľký – rozhovor s Ing. Pavlom Handzušom, obchodným riaditeľom Alpha medical

Už odmalička mal vzťah k číslam a štatistikám, ktorý vyvrcholil štúdiom na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Keď prišiel do spoločnosti Alpha medical, mal už dlhoročné skúsenosti ako ekonomický aj finančný riaditeľ. Dnes má na starosti obchod s logistikou vrátane 8 medicínskych reprezentantov a viac než 60 vodičov. K jeho najdôležitejším úlohám patrí komunikácia s poisťovňami či získavanie nových akvizícií. Napriek zodpovednej úlohe, ktorú vo firme má, nestráca ľudskú tvár ani chuť do jedla, o ktorom hovorí s jeho typickým humorom. Ing Pavol Handzuš.