inVitro 1/2017

Infektológia

Témou štrnásteho čísla časopisu inVitro je infektológia, ktorá dnes naberá na dôležitosti aj v súvislosti so stále väčším prepájaním rôznych kútov sveta. Aj tentokrát tu nájdete množstvo praktických odborných článkov zameraných na diagnostiku infekčných ochorení, ale aj rôzne rozhovory, blogy a iné zaujímavosti zo sveta medicíny.

V odborných článkoch nájdete zaujímavé a užitočné informácie o dôvodoch na odber kultivácií pri diagnostike vulvovaginálnych infekcií, o Helicobacter pylori, chrípke, o lymskej borelióze, o legionelových infekciách a o mnohých ďalších infekčných ochoreniach a novinkách v laboratórnej diagnostike.

Okrem odborných lekárskych článkov tú nájdete aj zaujímavé rozhovory, napríklad s našou manažérkou Centrálneho laboratória – ZÁPAD v Bratislave, Katkou Dudovou, so známou speváčkou a herečkou Dorotou Nvotovou či s profesorom Krčmérym, ktorý ako odborník na tropické choroby porozprával o svojich skúsenostiach z Afriky i o práci s utečencami na maďarsko-rakúskych hraniciach.
Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Legionelová infekcia, diagnostika a environmentálne riziko expozície

Legionelové ochorenia – závažnejšia až život ohrozujúca pneumonická forma (tzv. legionárska choroba), ako aj ľahšia nepneumonická forma (tzv. pontiacka horúčka) – súvisia s expozíciou človeka vode v prírodných, ale najmä v človekom vytváraných ekosystémoch (vodovodné systémy, klimatizačné jednotky, hydroterapeutické zariadenia, vlhké kompostoviská a pod.). Legionely prežívajú v symbiotických vodných spoločenstvách s inými baktériami, riasami a amébami v biofilmoch pri teplotách 25 – 45 °C (optimum 32 – 42 °C) a pri pH 2,7 – 8,3. Pri nedodržaní preventívnych opatrení prevádzky zariadení využívajúcich vodu na hygienické, terapeutické, wellness a priemyselné účely sú inhaláciou alebo aspiráciou ohrozené osoby s rizikovými faktormi, ako aj pacienti v nemocniciach.

HIV infekcia v súčasnosti

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV – human immunodeficiency virus) patrí medzi retrovírusy. Finálnym štádiom infekcie vírusom HIV je syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS – acquired immunodeficiency virus). AIDS bol prvýkrát popísaný v roku 1981 v San Franciscu, a to Gottliebom. Vírus HIV ako pôvodca AIDS bol identifikovaný v roku 1983 a 1984 nezávisle od seba Montagnierom v Paríži a Gallom v Bethesde. Za jedného zo spoluobjaviteľov vírusu HIV je považovaný aj Slovák Mikuláš Popovič, ktorý pracoval v tíme v Bethesde a v minulosti v Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave.

Infekčné ochorenia endokrinných orgánov

Zápalové ochorenia endokrinného systému predstavujú pomerne časté ochorenia, ktoré môžu postihovať všetky endokrinné žľazy v organizme, počínajúc hypofýzou a končiac zápalom periférnych žliaz, akými sú štítna žľaza, nadobličky, gonády, endokrinný pankreas alebo endokrinné štruktúry uložené v tenkom čreve.

Uretritídy

Uretritídy predstavujú zápalové ochorenia močovej trubice. Vo väčšine prípadov ide o sexuálne prenosné ochorenia, len v minimálnej miere ide o idiopatické zápalové ochorenie. Etiologicky môžeme toto ochorenie rozdeliť do 2 základných skupín. Prvú skupinu tvoria takzvané negonokokové uretritídy – najčastejším pôvodcom je Chlamydia trachomatis, ktorá je zodpovedná za 20 – 50 % a Mycoplasma genitalium zodpovedná za 10 – 30 % z celkového počtu infekcií. (1) Zvyšok prípadov je spôsobených infekciou Trichomonas vaginalis a Ureaplasma urealyticum, vírusmi (vírus herpes simplex, adenovírusy) alebo anaeróbnymi patogénmi. Druhá skupina sú takzvané gonokokové infekcie spôsobené Neisseria gonorrhoeae. Typickými príznakmi sú výtok z močovej trubice, dyzurické ťažkosti a pocit svrbenia, iritácie uretry a ústia močovej trubice. (2)

Zlé, zlé poľnohospodárstvo!

Zdá sa, že najstrašnejším vynálezom ľudstva nebola atómová bomba, ale poľnohospodárstvo. To nás z idylického lovecko-zberačského raja uvrhlo do marazmu politikárčenia a vojen, súkromného vlastníctva, nerovnosti a dedičných hriechov, do patriarchátu a monogamie. Zmenilo naše stravovacie návyky, predĺžilo a zúmornilo prácu, skrátilo dĺžku aj tak zlého života. Prinieslo hladomory a infekčné choroby. Som odchovancom socialistického školstva a to nás učilo, že ľudstvo speje k svetlejším zajtrajškom, vyššie a lepšie, až ku hviezdam. Nepamätám si, žeby sme sa učili niečo o tom, že vývoj môže ísť aj...

Chrípka

Chrípka je závažné infekčné ochorenie, ktoré zapríčiňuje vysokú chorobnosť a práceneschopnosť. Každý rok postihne 10 – 15 % svetovej populácie a je príčinou 250 000 – 500 000 úmrtí na celom svete. V závislosti od rozsahu epidemického výskytu zomrie len v krajinách Európskej únie na chrípku od 40 000 do 220 000 osôb ročne. Žiadne iné akútne respiračné ochorenie sa tak rýchlo v ľudskej populácii nešíri. Význam chrípky spočíva v jej závažných zdravotných, ekonomických a sociálnych následkoch. Chrípka je však v laickej populácii – a neraz aj v odborných kruhoch – veľmi podceňovaná choroba. Často je zamieňaná za ochorenie spôsobené inými respiračnými vírusmi.

Infekcie spôsobené rodom Candida

Rod Candida patrí medzi kvasinky. V mikrobiologických laboratóriách sa ako klinický materiál vyskytuje veľmi často. Candida albicans býva izolovaná najčastejšie.

Máme aj 14-ročné prvorodičky pozitívne na syfilis – rozhovor s MUDr. Otom Szilagyim z Nemocnice Trebišov

Pýtame sa primára MUDr. Ota Szilagyiho z ambulancie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Trebišov.

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár

A viete prečo? To neuhádnete. S tvorbou vitamínu D to nemá nič spoločné. Pred niekoľkými dňami výskumníci z Georgetown University Medical Center zverejnili výsledky štúdie, z ktorej vyplýva, že z jedného typu zaháľajúcich bielych krviniek robí svetlo terminátorov bažiacich po krvi. Našťastie, po tej mikrobiálnej.

Infekcie v novorodeneckom veku

Infekcie v novorodeneckom veku predstavujú závažnú súčasť patologických stavov, ktoré postihujú dieťa po narodení a môžu znamenať rôzny stupeň poruchy psychomotorického vývinu, v najzávažnejších stavoch môžu mať až fatálne následky. Tejto problematike treba stále venovať mimoriadnu pozornosť, jednak klinickým príznakom, diagnostickým možnostiam a následne adekvátnej liečbe.

Lymská borelióza

Napriek tomu, že poznáme vyvolávateľa, hlavného vektora prenosu nákazy, čiastočne patogenézu a veľkú časť klinických prejavov ochorenia, pri stanovovaní diagnózy lymskej boreliózy lekár často stojí pred zložitým problémom. Lymská borelióza (LB) je infekcia, ktorá môže prebiehať subakútne až chronicky s prejavmi rozvíjajúcimi sa od lokálnych zmien, k formám generalizovaným, s pestrými príznakmi zo strany rôznych orgánov. Vzhľadom na rôznorodosť príznakov a často nesprávnu interpretáciu laboratórnych výsledkov chceme toto ochorenie priblížiť v článku.

Zlatý stafylokok mi záhadne zmizol – rozhovor so speváčkou, herečkou a cestovateľkou Dorotou Nvotovou

Hoci jej život je plný dramatických zvratov, chaosu a dobrodružstva, je to zdatná organizátorka a nikto, kto s ňou cestuje, sa nemusí báť, že ho zabudne na Evereste alebo že zmešká lietadlo. Hoci miluje kameru a pódiá, nič nehrá a je úprimná až na dreň. Otvorene hovorí o svojich láskach aj o týfuse. Dorota Nvotová. Keď sme pred piatimi rokmi spolu naposledy hovorili, bola si čerstvo vydatá. Koľkýkrát? Druhý. Už som tretíkrát. Hej, a to si ešte stihla odísť do Moskvy, porodiť tam syna a vrátiť sa sem. Ako ti dieťa zmenilo život? Chce to lepší time management. Všetko musím mať viac logicky...

Špecifiká infekčných ochorení u seniorov

Infekčné ochorenia stále patria medzi dominantné príčiny morbidity a mortality humánnej populácie, a to aj napriek tomu, že infektológia je medicínsky odbor s najdynamickejším rozvojom. Vyvolávatelia infekčných chorôb – vírusy, baktérie vrátane mykoplaziem, chlamýdií a riketsií, kvasinky, protozoá a parazity – postihujú všetky vekové kategórie a zostávajú jednou z najfrekventovanejších príčin ochorení s rôznou závažnosťou dopadu na populáciu. Infekčný chorobný stav je výsledkom interakcie patogéna (vyvolávateľa) a hostiteľa. Vzniká v momente preniknutia patogéna do organizmu a súčasnej reakcie organizmu v závislosti od faktorov životného prostredia. Zmeny zo strany hostiteľa sú charakterizované zvyšovaním počtu pacientov s alterovaným obranným systémom (compromised host), kde významnú skupinu predstavujú pacienti vyšších vekových skupín – seniori. Typom nákazy, priebehom ochorenia, možnými komplikáciami i terapiou sa infekčné ochorenia u seniorov líšia od ochorení ostatných vekových skupín. V predkladanom článku charakterizujeme obdobie starnutia a fyziologické zmeny v organizme seniorov vo vzťahu k vnímavosti infekcií a uvádzame najčastejšie infekčné ochorenia u seniorov, s ktorými sa v praxi stretávame.

Štatistické údaje mykologických vyšetrení spoločnosti Alpha medical

Mykologická diagnostika má význam pri liečbe povrchových mykóz, obzvlášť dermatomykóz, kandidóz a pityrosporových infekcií. V našom laboratóriu vieme určiť patogénny agens, ktorý spôsobuje danú infekciu a následne stanoviť antimykotickú citlivosť, čo lekárovi značne uľahčuje správny výber antimykotika. V prípade potreby vieme aj poradiť, pretože výber účinného antimykotika si vyžaduje aj vedomosti o spektre účinnosti, farmakokinetike, prirodzenej rezistencii, prípadne o sekundárnej rezistencii. Vzorky na mykologické vyšetrenie sú do CL – STRED zvážané z celého Slovenska a ich počet každým rokom stúpa; v súčasnosti je ich asi 7 000 ročne. Kľúčovými klientmi využívajúcimi mykologickú diagnostiku sú dermatológovia, gynekológovia, otorinolaryngológovia, ale aj praktickí lekári.

Ročne vyzbierame okolo 100-tisíc striekačiek – rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou Miriamou Hrehovou z OZ Odyseus

Je nedeľa večer a na bratislavskom sídlisku sa okolo bielej dodávky postupne zhromažďujú užívatelia drog a ženy pracujúce v pouličnom sex-biznise. V rukách držia plastové fľaše plné použitých striekačiek, ktoré im terénni pracovníci z OZ Odyseus vymenia za nové. Niektorí však majú ruky prázdne, prišli sa len vyrozprávať, nechať si poradiť. Jednou z terénnych sociálnych pracovníčok je aj Miriama Hrehová, ktorá v Odyseu pracuje už tretí rok. V rozhovore nám priblížila aktivity občianskeho združenia a zároveň poodhalila svet ľudí, na ktorých sa väčšina z nás díva pomedzi prsty.

Mykotické infekcie nechtov – daň z wellnessu?

Onychomykóza – hubové ochorenie nechtov – patri medzi najčastejšie povrchove mykózy. Ide o chronicky prebiehajúcu infekciu, ktorá bez adekvátnej liečby pretrváva roky. Postihuje 3 – 8 % svetovej populácie, najmä strednú a staršiu generáciu, v mladšej vekovej skupine hlavne športovcov. S rastúcou obľubou wellness a termálnych kúpalísk nie je výnimkou ochorenie u detí predškolského veku. Stále rastúci počet ochorení súvisí aj s pribúdajúcim počtom imunodeficitných pacientov. Onychomykóza môže výrazne znížiť kvalitu života: u 51 % pacientov spôsobuje problémy pri chôdzi, u 33 % pacientov je infekcia zdrojom bolesti a u 23 % príčinou sociálnej izolácie.

Prostatitídy

Ide o skupinu zápalových ochorení prostaty, ktoré sa dnes častejšie združujú pod pojmom prostatický syndróm. Táto skupina ochorení patrí medzi veľmi časté urologické infekcie, epidemiologické štúdie potvrdzujú porovnateľnú incidenciu s ochoreniami ako diabetes mellitus alebo ischemická choroba srdca. (1) Od konca minulého storočia sa prostatitídy rozdeľujú podľa klasifikácie National Institute of Health NIH na 4 podskupiny (Tabuľka č. 1). Z hľadiska trvania ich môžeme rozdeliť na akútne – trvajúce kratšie než 3 mesiace – a takzvanú chronickú prostatitídu (chronickú panvovú bolesť), ktorú podľa etiologického agensa možno zaradiť do dvoch podskupín. Napriek tomu, že ide o pomerne časté ochorenie s incidenciou od 5,9 – 11,2 % v populácii, diagnostika a hlavne liečba tohto ochorenia zostávajú výrazným problémom v praxi urológa. (2)

Zavšivenie – pedikulóza

Parazitárne ochorenia tvoria neoddeliteľnú súčasť infekčného lekárstva a treba im venovať dostatočnú pozornosť. Jedným z takýchto ochorení je pedikulóza, ktorej sezóna sa pravidelne opakuje s prvým školským zvonením. Ochorenie je celosvetovo rozšírené a vyskytuje sa najmä u detí predškolského a školského veku.

Zoonózy

Zvieratá sú od nepamäti v blízkosti človeka a prinášajú mu úžitok. Robia mu spoločnosť, sú zdrojom obživy, pomáhajú pri výkone povolania… Dnes už môžeme chovať aj také zvieratká, ktoré sme kedysi poznali len z prírodopisných filmov. Podobne dnes môžeme aj kamkoľvek cestovať. Tento pohyb ľudí – či už za relaxom, turistikou, priateľmi, alebo prácou – nás dostáva do určitého rizika stretu s nejakou nákazou. V tomto článku sa budeme venovať vybraným zoonózam, ktoré sú prenosné medzi zvieraťom a človekom.

Vírus Zika – prehľad aktuálnej situácie

Vypuknutie a šírenie infekcie spôsobenej vírusom Zika v Afrike, v juhovýchodnej Ázii, Oceánii a momentálne v Amerike je podľa WHO hodnotené ako „explozívne“. Vírus Zika a komplikácie s ním spojené sa stali medzinárodným epidemiologickým problémom mimoriadneho významu. Infekcia je šírená komármi, prebieha často bezpríznakovo, symptómy sa rozvinú len u 20 – 25 % infikovaných osôb. Infekcia je spájaná s vrodenou mikrocefáliou a s Guillainovým-Barrého syndrómom. Prenos vírusu je možný i sexuálnou cestou. Nie je známa špecifická antivírusová liečba tejto infekcie a ani preventívne očkovanie.

Vakcinovať menej, ale „explozívne“

Aj pri vakcinácii platí, že to musí niekto zaplatiť. Buď daňový poplatník cez štátnu kasu z kolónky „v záujme verejného zdravia“, alebo daňový poplatník z toho, čo zaplatil svojej zdravotnej poisťovni, prípadne daňový poplatník zo svojho, už zdaneného vreckového. A pretože vakcíny začínajú byť proti všetkému možnému aj nemožnému, je stále jasnejšie, že nie všetky budú pre všetkých. Zamysleli sa nad tým aj výskumníci z Aberdeenu a vymysleli úsporný program, ktorý by z mála zaistil maximum. Má to ale háčik.

Potrebujú nás, potrebujeme ich. O neviditeľnom svete mikroorganizmov

Predstava, že v našom svete živých elementov existuje okrem ľudí, zvierat a rastlín ešte aj celkom komplikovaný svet mikróbov, je pomerne znepokojujúca. Tieto mikroorganizmy medzi sebou buď bojujú, navzájom sa požierajú, alebo naopak spolupracujú, uznanlivo sa rešpektujú a vzájomne zo seba profitujú, no v každom prípade sa neustále množia a rovnako neustále reagujú na meniace sa okolité prostredie, najmä pod vplyvom zásahov človeka či meniacich sa klimatických podmienok. V histórii ľudstva (epidémie, pandémie) aj individuálnych jedincov (objavy princípov fungovania mikróbov, efekt očkovania) zohrali mikroorganizmy kľúčovú úlohu vrátane zmien na molekulovej úrovni ľudských buniek, ku ktorým priamo alebo nepriamo prispeli.

Najväčším sebaklamom je mesiášstvo – rozhovor s Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc.

Pomáha ľuďom v rozvojových krajinách a nechýbal ani medzi lekármi, ktorí liečili utečencov prichádzajúcich do Európy. Na konte má stovky zachránených afrických detí, ale aj smútok z nemohúcnosti a záchvaty malárie. ,,Dlho som sa nevedel vyrovnať s utrpením detí, s tým, že nevinní drobci umierajú. Viera mi pomáha akceptovať veci, ktorým nerozumiem,” hovorí Vladimír Krčméry, profesor medicíny a farmakológie a odborník na tropické choroby.

Helicobacter pylori

Dlho sa predpokladalo, že v kyslom postredí žalúdka neprežije žiadna baktéria, no už v roku 1874 bol prvýkrát popísaný výskyt špirálovitých baktérií v žalúdku a v roku 1906 bola ich prítomnosť potvrdená u pacienta s rakovinou žalúdka. Prelomom v patogenéze gastritíd a peptických vredov bol objav Helicobacter pylori (HP), za ktorý v roku 2005 získali Nobelovu cenu Waren a Marshall.

Racionálne dôvody na odber kultivácií pri diagnostike vulvovaginálnych infekcií

Na základe analýzy literárnych údajov uvádzam dôvody na návrat k mikroskopickej analýze vzoriek pošvového prostredia a k meraniu pH pošvy ako k podmienke pre diferenciálnu diagnostiku medzi infekčným a neinfekčným typom vulvovaginálneho diskomfortu. Na záver v tomto koncepte uvádzam princípy pre racionálnejšie indikovanie odberov na kultivačné overenie mikrobiálneho osídlenia pošvy vrátane odberov na izoláciu vyvolávateľov sexuálne prenosných infekcií (SPI).

Centrálne laboratórium – ZÁPAD

Centrálne laboratórium – ZÁPAD v Bratislave má modernú tvár, ktorú mu dali nové priestory v budove na Poliankach. Za 8 rokov existencie sa mu priestory vo Vlčom hrdle stali postupne tesnými a celé laboratórium takpovediac lapalo po dychu. Po 5 mesiacoch od presťahovania sa už ľudia i technika zžili s novou lokalitou, vybavením a s procesmi. Dnes atakuje pozíciu druhého najväčšieho centrálneho laboratória v rámci spoločnosti. Každý deň sa v ňom vyšetrí priemerne 2 630 vzoriek v 4 laboratórnych odboroch pre takmer celé územie západného Slovenska. V rámci siete zároveň realizuje aj niekoľko desiatok špecializovaných vyšetrení – od autoprotilátok po vyšetrenia realizované plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC MS), atómovou absorpčnou spektroskopiou (AAS) či kvapalinovou chromatografiou (HPLC).

Na druhej strane skúmavky treba vidieť človeka – rozhovor s Mgr. Katarínou Dudovou, manažérkou Centrálneho laboratória – ZÁPAD v Bratislave

Ako mladé dievča síce snívala o tom, že sa stane lekárkou, no verí, že zmysel má aj práca v laboratóriu, pretože ako sama hovorí, „možno práve na základe nášho výsledku zvolí lekár vhodnú terapiu a pacient sa vylieči“. Hoci jej práca v strese vyhovuje, dnes už dokáže aj oddychovať, k čomu ju „núti“ predovšetkým vnučka Viviana. Predstavujeme vám manažérku Centrálneho laboratória – ZÁPAD v Bratislave, Mgr. Katarínu Dudovú.