inVitro 1/2018

Urológia

Jarné vydanie časopisu inVitro prináša aktuálne informácie z oblasti urológie. Okrem odborných textov zaoberajúcich sa urologickými ochoreniami a ich prevenciou či liečbou v ňom nájdete rozhovory, blogy a množstvo zaujímavostí a noviniek.

Odborníci sa tentokrát zamerali na ochorenia močového mechúra, močových ciest či prostaty. Informácie o veľmi dôležitej prevencii, o rizikách nádorových ochorení, o častých infekčných ochoreniach močovej sústavy či o nepríjemnej močovej inkontinencii prinášame v rámci komplexných odborných článkov. Okrem toho odborníci predstavujú nové spôsoby diagnostiky a liečby bolestivej urolitiázy aj karcinómu prostaty.

Odbornú časť dopĺňajú pútavé rozhovory. V aktuálnom čísle predstavujeme riaditeľku pre ľudské zdroje spoločnosti Unilabs – Samanthu Laurent. Vyspovedali sme populárneho speváka skupiny Vidiek Janka Kurica, ktorý nám porozprával o živote, pracovnom kolobehu aj o prístupe ku zdraviu. V rámci rubriky Progresívne zdravotníctvo sme sa rozprávali o výhodách jednodňovej chirurgickej liečby so skúseným odborníkom z praxe – doktorom Jánom Keherom. Marta Ďurovičová, predsedníčka občianskeho združenia Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, nám priblížila, aký je život podmienený dialýzou a aké možnosti majú dialyzovaní pacienti v súčasnosti. V publicistickom rozhovore predstavujeme profesora Mareka Babjuka, prednostu Urologickej kliniky 2. LF UK a FN Motol a zároveň predsedu Českej urologickej spoločnosti. O práci na poste obchodného riaditeľa sme sa porozprávali s RNDr. Ľubomírom Gallikom, obchodným riaditeľom spoločnosti Alpha medical.

Prajeme vám príjemné čítanie.


PDF
Články

Decipher Test a 4Kscore test v predikcii agresivity karcinómu prostaty v praxi urológa

Početná incidencia a prevalencia karcinómu prostaty v našej populácii aj celosvetovo robí z tohto ochorenia veľký medicínsky problém. Aktívny skríning a zavedenie testovania PSA výrazne zvýšili záchyt ochorenia karcinómu prostaty. Napriek tomu, mortalita karcinómu prostaty ostala nezmenená alebo poklesla len veľmi málo. Je snaha o identifikáciu pacientov s manifestným ochorením, s indolentným karcinómom a snaha o individualizáciu liečby. V poslednej dobe bolo validovaných a do praxe uvedených niekoľko nových testov na určenie presnejšieho odhadu prognózy ochorenia.

P2PSA a index zdravej prostaty PHI

PSA (prostatický špecifický antigén) je orgá­novo špecifický marker (ukazovateľ). Je to bielko­vina, ktorá sa tvorí v prostatických žľazách a čiastočne sa dostáva aj do krvného obehu. Pri poškodení prostatickej bunky sa do krvi uvoľňuje PSA vo zvýšenej miere. Jeho produkcia je zvýšená v malígnom prostatickom tkanive, predovšetkým v dobre diferencovaných nádoroch. Jeho hladina v krvi však býva zvýšená aj pri nemalígnych ochoreniach prostaty, ako sú zápaly prostaty a močových ciest a predovšetkým benígna hyperplázia prostaty. Za normálnu sa považuje hodnota PSA do 4,0 ng/ml. Pri zvýšenej hodnote býva zvyčajne indikovaná biopsia prostaty, pričom do úvahy sa berú aj nález digitálneho rektálneho vyšetrenia, veľkosť prostaty, vek pacienta, ďalšie pridružené ochorenia a pomer rizika biopsie a benefitu prípadnej pozitívnej diagnostiky karcinómu prostaty.

Kto vyhral obličku?

Tridsaťsedemročná Lisa s nevyliečiteľným mozgovým nádorom si pred televíznymi kamerami vyberá, komu z troch čakateľov na obličku daruje ešte pred smrťou tú svoju. Diváci hlasujú.

Fajčenie ako ovplyvniteľný rizikový faktor genitourinárnych malignít

Užívanie tabakových výrobkov predstavuje jednu z hlavných preventabilných príčin vzniku nádorov močového mechúra vo svete. Fajčenie je najlepšie preskúmaný rizikový faktor zodpovedný za vznik viac než 18 typov nádorov, taktiež je silným rizikovým faktorom iných nemalígnych ochorení. Existuje veľké množstvo kvalitných dát vplyvu aktívneho aj pasívneho fajčenia tabakových výrobkov na vznik nádorových ochorení.

Druhýkrát som sa narodila

V detstve utiekla hrobárovi z lopaty a v 46. roku života sa druhýkrát narodila. V deň narodenín Marte Ďurovičovej transplantovali obličku. Dnes je predsedníčkou občianskeho združenia Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných. Ľuďom s podobným zdravotným problémom pomáha radami aj vlastnými skúsenosťami.

Urolitiáza

Urolitiáza je ochorenie charakterizované celosvetovým výskytom s rozsiahlou plejádou klinických príznakov. Je častou príčinou vyšetrenia na lekárskych pohotovostiach a na urgentných príjmoch nemocníc. Preto patrí znalosť tejto problematiky k dôležitým predpokladom správnej diagnostiky a liečby pacientov s bolestivou symptomatológiou.

Biopsia prostaty

Karcinóm prostaty patrí v Európe medzi najčastejšie sa vyskytujúce zhubné nádory. Na Slovensku sa vďaka skríningu ročne diagnostikuje približne 1 800 karcinómov prostaty (1). Základom skríningu sú vyšetrenie prostatického špecifického antigénu (PSA), digitálne rektálne vyšetrenie (DRV) a biopsia prostaty. Práve biopsia prostaty prináša nenahraditeľný definitívny histologický nález, na základe ktorého sa rozhoduje o smerovaní ďalšej liečby. V dnešnej dobe je biopsia prostaty takmer každodenným rutinným výkonom urológa v ambulantnej starostlivosti. Jej indikácie, prevedenie a nové spôsoby sú zaujímavou a neustále sa rozvíjajúcou oblasťou urológie.

Priapizmus

Je to určite veľmi nepríjemná záležitosť. Trvalá bolestivá erekcia, pri ktorej hrozí, že sa v penise vytvorí trombóza, ktorá môže následne viesť k nekróze a k strate tohto nadmieru ceneného a najmä prekliato citlivého orgánu. Práve toto ochorenie bolo vždy zlým snom nášho oberarzta Feyerla. Nepýtajte sa ma prečo, na podobné otázky vždy odmietal odpovedať, ale mal panický strach z viagry a kto by mu ju podal, zrejme by riskoval život. A ako už božie žarty poväčšine bývajú, táto príhoda sa musela prihodiť práve jemu.

Močová inkontinencia

Inkontinencia moču sa vyskytuje v každom veku a to priemerne u každej štvrtej ženy a u každého desiateho muža. V diferenciálnej diagnostike treba odlíšiť stresovú inkontinenciu moču od urgentnej a správne diagnostikovať ochorenia panvového dna, uretry a nervového systému. Liečba inkontinencie moču je konzervatívna, medikamentózna a chirurgická. Podľa aktuálnych postupov Európskej urologickej spoločnosti sú diagnostika a liečba inkontinencie moču členené do základných a pokročilých diagnostických a terapeutických postupov.

Budúcnosť vidím v jednodňovej chirurgii

Aké sú výhody jednodňovej chirurgie pre spoločnosť a pre pacienta? Aj o tom nám porozprával lekár, ktorý ako prvý priviedol na Slovensko možnosť laserovej operácie varixov a hemoroidov v režime jednodňovej chirurgie. Okrem toho, že je chirurgom, sa špecializuje na vyšetrenia pilotov a sám si rád zalieta v oblakoch. Na zemi ho drží jeho Harley Davidson a neutíchajúca túžba po technickom i medicínskom pokroku v slovenskom zdravotnom systéme. O súčasných problémoch napredovania nášho zdravotníctva sme sa porozprávali s MUDr. Jánom Keherom, vedúcim lekárom chirurgického centra v Žiari nad Hronom.

Benígna hyperplázia prostaty

Benígne zväčšenie prostaty patrí k najčastejším ochoreniam starších mužov a spája sa nielen s vplyvom na kvalitu ich života, ale nezriedka aj so závažnými zdravotnými komplikáciami. Napriek medicínskemu pokroku, ktorý priniesol viaceré kvalitné možnosti liečby tohto ochorenia, mnoho pacientov ešte aj v dnešnej dobe považuje svoje problémy s močením za bežnú súčasť starnutia, a preto lekára nevy­hľadajú vôbec, prípade až pri komplikáciách. Aj keď v posledných rokoch došlo v tomto smere k výraznému pokroku, urologické zdravie muža ešte stale mnoho pacientov rieši radšej mimo ambulancie. Úvod...

Čo majú kvasinky spoločné s urolitiázou?

Nič. A napriek tomu boli rozhodujúcim prvkom, vďaka ktorému bolo s prispením králikov možné objaviť niečo, čo by mohlo v krátkom čase zmeniť osud tých, ktorí svoju chorobu nazývajú „prechádzky slzavým údolím“, čím myslia utrpenie spojené s tvorbou kryštálových konkrementov v renálnom parenchýme, v panvičke, v močovode a prípadne aj v močovom mechúre.

Urológia

„ V mládí erotik, v stáří prostatik. “ Touto vetou nás v časoch minulých počas štúdia medicíny uvádzal do tajov ochorení prostaty jeden nemenovaný pán profesor. Výstižná veta s hlbokým poznaním praxe... Ale spravodlivo treba poznamenať, že urológia ako jeden z dôležitých odborov humánnej medicíny nie je výsostnou doménou mužov – urológov a nerieši iba mužské zdravotné problémy. Hoci téma karcinómu prostaty je dominujúca, v súvislosti so starnutím populácie sa do popredia dostávajú aj iné druhy urologických malignít, inkontinencia moču u žien a mužská infertilita. Predovšetkým však ide o chirurgický odbor, ktorý aj na Slovensku vďaka používaniu novej techniky a moderných operačných postupov dokáže posúvať kvalitu života svojich pacientov na prijateľnú úroveň.

Mám sedem infarktov na obličke

S kapelou Vidiek je na scéne vyše tridsať rokov, stále ho to baví a stále vládze udýchať svoje roztancované vystúpenia. Dokonca tvrdí, že teraz je v lepšej kondícii než pred desiatimi rokmi. Ako to Janko Kuric robí?

Podozrenie na rakovinu prostaty môžeme vyvrátiť iba biopsiou

Za posledných 20 rokov stúpol výskyt karcinómu prostaty výraznejšie než u iných rakovín a v Českej republike sa za toto obdobie počet pacientov s nádorom na prostate dokonca strojnásobil. Popritom stúpa aj výskyt karcinómu močového mechúra, a tak sa urológovia stretávajú s onkologickými ochoreniami čoraz častejšie. Nárast výskytu onkourologických ochorení a potreba užšej špecializácie urológov vyústili v Českej republike do vzniku nového nadstavbového odboru – onkourológia. O novom odbore, ale aj o novinkách v diagnostike a liečbe onkourologických ochorení sme sa rozprávali s prof. MUDr. Marekom Babjukom, CSc., prednostom Urologickej kliniky 2. LF UK a FN Motol a predsedom Českej urologickej spoločnosti.

Úspechy a výzvy slovenskej urológie

Milí čitatelia časopisu inVitro, rok 2018, ktorý naplno odštartoval, predstavuje v histórii slovenskej urológie významný historický míľnik. V júni budeme na 25. výročnej konferencii bilancovať činnosť Slovenskej urologickej spoločnosti nielen za obdobie od poslednej konferencie, ale toto podujatie bude aj mimoriadnou príležitosťou na analýzu minulého a súčasného rozvoja našej odbornej spoločnosti.

Hematúria z pohľadu urológa

Hematúria (prítomnosť krvi v moči) predstavuje relatívne častý príznak, s ktorým sa stretávajú urológovia, nefrológovia a všeobecní lekári. Niekedy sú príčiny hematúrie zrejmé (napr. hematúria pri cystitíde), inokedy môže byť zistenie príčiny hematúrie pomerne zložité. Samotná izolovaná hematúria je obvykle málo závažná, azda s výnimkou extraglomerulárnej hematúrie spojenej s tvorbou krvných zrazenín, ktoré môžu viesť k obštrukcii močovodov i k tamponáde močového mechúra. Zistenie jej príčiny má obvykle význam z diagnostického hľadiska, pretože hematúria môže byť dôležitým príznakom umožňujúcim odhaliť závažné obličkové či iné urologické ochorenie.

Každý človek vo firme je dôležitý

Starať sa o personalistiku vo firme, ktorá zamestnáva viac než desaťtisíc ľudí vyžaduje silnú osobnosť a nespochybniteľný záväzok. Napriek tomu, že čelí obrovskej zodpovednosti a je plne oddaná práci, túto šarmantnú ženu stále zdobí úsmev, je prívetivá a plná energie. O jej práci pre Unilabs, o iniciatíve CARE BIG a o mnohých ďalších zaujímavých témach sme sa porozprávali so Samanthou Laurent, riaditeľkou pre ľudské zdroje v našej materskej spoločnosti Unilabs.

Obchodník musí vedieť aktívne počúvať

Od detstva bol pevne rozhodnutý, akým smerom sa bude uberať vo svojom profesijnom živote. Bohaté vedomosti a praktické skúsenosti z prostredia laboratórií tvoria solídny základ pre funkciu obchodného riaditeľa, ktorú vykonáva od januára tohto roku. O tom, aký by mal byť dobrý obchodník, ako sa vyvíja diagnostický trh, aké výzvy nás čakajú, prečo radšej počúva než rozpráva a o iných zaujímavých témach sme sa porozprávali s RNDr. Ľubomírom Gallikom – obchodným riaditeľom Alpha medical.