invitro image
NAJNOVŠIE ČÍSLO INVITRO

Náhle úmrtia

02/2023

Letné číslo prichádza s témou náhlych úmrtí, ktoré môžu nastať aj u (niekedy len zdanlivo) zdravého pacienta. Sú síce nevyspytateľné, ale dá sa im predchádzať? A ak áno, do akej miery? Odpovede…

prémiové články

MUDr. Beáta Kisá

Vysoký krvný tlak – situácia v SR v roku 2015

14.1.2016

Liečba artériovej hypertenzie (AH) je jedným z najčastejších dôvodov návštev pacientov v ambulanciách internistov, respektíve kardiológov. AH zostáva najvýznamnejším rizikovým faktorom…

Mgr. Jozef Kaščák

Závislosť je choroba celej rodiny – rozhovor s manželmi Gábrišovcami z resocializačného strediska Poloma

14.1.2016

Drogovo závislé deti sú iné ako ostatné. Mnohé z nich sa musia vyrovnať s ťažkou minulosťou, okolie sa na ne pozerá pomedzi prsty a rodičia od nich očakávajú, že sa zo závislosti rýchlo dostanú. Sú…

MUDr. Juraj Frolkovič

Poruchy spánku

14.1.2016

Vysoká prevalencia porúch spánku je dôvodom, prečo sa s nimi v praxi celkom bežne stretávajú všeobecní lekári, psychiatri a aj špecialisti z ostatných medicínskych odborov. Podľa…

Anna Brawne

Aké je to byť matkou transsexuálneho dieťaťa na Slovensku

14.1.2016

Moje dieťa je trans a navštevuje základnú školu. Minulý rok som školu upovedomila o tom, že je transsexuálne dieťa. Najprv ma zaviazali k potvrdeniu od detského psychiatra. Tak som si sadla a týždne …

Natália Blahová

Psychická deprivácia detí v ústavných zariadeniach

14.1.2016

„Koľko má tá vaša malá?“, pýta sa mamička s kočíkom odparkovaným hneď pri tom mojom. Sedeli sme pri pieskovisku, sledovali deti a snažili sa o spoločenskú konverzáciu.…

MUDr. Jana Fathiová

Gynekológia detí a dospievajúcich

14.1.2016

Detská gynekológia (pediatrická gynekológia) zahŕňa gynekologickú starostlivosť o dievčatá počínajúc narodením až do veku 18 rokov + 365 dní. Predpokladom na vykonávanie tejto činnosti je erudícia v…

Elena Akácsová

Som len tlmočník medzi chorobou a pacientom – rozhovor s MUDr. Janom Hnízdilom, lekárom a priekopníkom psychosomatickej medicíny

14.1.2016

Lekára Jana Hnízdila milujú média a pacienti, ktorí sa nechcú liečiť, ale vyliečiť. V medicínskych a farmaceutických kruhoch mu však mnohí nevedia prísť na meno. Nie je žiaden šarlatán, vedeckú…

Mgr. Jozef Kaščák

Ani tá najlepšia 
mašina sa nezaobíde bez dobrého mikrobiológa – rozhovor s RNDr. Annou Zasadovou, vedúcou Laboratória klinickej mikrobiológie CL – VÝCHOD

14.1.2016

Keď v roku 2007 prišla do Alpha medical, aby sa spolupodieľala na založení laboratória klinickej mikrobiológie v Stropkove, mala už takmer 30-ročné skúsenosti z oblasti laboratórnej…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie