invitro image
NAJNOVŠIE ČÍSLO INVITRO

Onkológia

01/2024

Prvé číslo roku 2024 prichádza s témou onkológie, ktorá v ľuďoch často vyvoláva husiu kožu. Onkologické ochorenia dlhodobo zaberajú prvé priečky medzi príčinami úmrtí, pričom sa často objavia z…

prémiové články

MUDr. Božena Kačuňová

Vírusové hepatitídy

8.4.2016

Vírusové hepatitídy tvoria skupinu ochorení vyvolaných primárne hepatotropnými vírusmi, ako aj ďalšími vírusmi s afinitou k pečeni, ktoré spôsobujú v pečeňovom parenchýme zápalové až…

MUDr. Mikuláš Pura, PhD.

Zhubné nádory v endokrinológii

18.3.2016

Problematika zhubných nádorov v endokrinológii je v porovnaní s nádormi iných orgánových systémov osobitá, špecifická a hlavne – nie je čiernobiela. Zásadnú Shakespearovskú…

Ing. Pavol Kúdela, PhD.

Chemoimunoterapia – kardinálny reštart protinádorovej imunity

18.3.2016

Úspešné prekonanie ochranného imunosupresívneho valu nádorov prostredníctvom kombinácie štandardných terapeutických postupov a imunoterapie, vrátane aplikácie protinádorových bunkových vakcín a…

RNDr. Gabriela Matysová

Nádorové markery: Patria do koša, alebo ich vieme efektívne využiť v laboratórnej diagnostike a v klinike?

18.3.2016

Nádorové ochorenia patria hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach k najčastejším príčinám úmrtia v civilizovaných krajinách. Alarmujúci je fakt, že ich incidencia neustále rastie. Za posledné roky…

RNDr. Igor Šarmír, PhD.

Je chemizácia životného prostredia vo všeobecnosti a potravín osobitne vektorom nárastu počtu prípadov rakoviny vo vyspelých krajinách?

18.3.2016

Odpoveď na otázku položenú v nadpise vyzerá byť jednoduchá a logická: medzi nárastom počtu onkologických ochorení na jednej strane a vystaveniu populácie neustále sa zvyšujúcemu…

MUDr. Eva Ruman Pálová

Neurofibromatóza typu 1 – najčastejšia dedičná predispozícia k malignitám

17.3.2016

Aj keď k rozlúsknutiu genetickej podstaty neurofibromatózy na úrovni DNA došlo koncom minulého tisícročia, toto ochorenie bolo prvýkrát zobrazené na maľbách už v 13. storočí. Roku 1882 ho…

Mgr. Jozef Kaščák

V mikroskope som uvidel človeka v inom svete – rozhovor s doc. MUDr. Mariánom Benčatom, PhD., mim. prof., riaditeľom, odborným garantom a konateľom Patológie, s. r. o.

17.3.2016

Na patológii začal pracovať už počas štúdia medicíny. Fascinoval ho svet, ktorý videl v mikroskope a udivuje ho dodnes. Keď v roku 2003 prišiel do Alpha medical, aby založil …

Vyšetrenie plodovej vody

28.1.2016

Účelom prenatálneho genetického testovania je vyšetriť niektoré genetické znaky, vylúčiť alebo odhaliť ich zmeny a tak potvrdiť alebo vylúčiť u plodu im zodpovedajúce dedičné alebo geneticky…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie