author

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany Inštitút fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava

prémiové články

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP | MUDr. Tibor Urbánek, CSc. | MUDr. Oľga Boldišová | MUDr. Richard Imrich, DrSc.

Alkaptonúria a ochronóza

20.10.2016

Alkaptonúria je dedičná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu, pri ktorej sa následkom chýbajúcej aktivity enzýmu oxidázy kyseliny homogentizovej táto kyselina…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie