author

Mgr. Daniela Valentová

Vedúca Národného referenčného laboratória pre parazity Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

prémiové články

Mgr. Daniela Valentová

Kto sa bojí, nech nejde do lesa (slovenské príslovie)

21.6.2022

Je človek súčasťou prírody, alebo jej nepriateľ? A naopak – je pre nás príroda zdrojom energie a oddychu, alebo nepriateľským územím plným mikroskopických predátorov? Zoonózy sú…

Kategórie

všetky kategórie