author

MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

prémiové články

MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Angina pectoris

7.11.2017

Angina pectoris je symptomatickou manifestáciou prechodnej myokardiálnej ischémie. Angina vzniká vtedy, keď potreba kyslíka pre myokard prevýši schopnosť koronárnej cirkulácie. Základom liečby…

MUDr. Juraj Sokol, PhD. | prof. MUDr. Ján Staško, PhD. | MUDr. Michal Mokáň, PhD. | MUDr. Juraj Chudej, PhD. | MUDr. Matej Hrnčár | MUDr. František Nehaj 

Myelodysplastický syndróm

14.2.2017

Štandardy v starostlivosti o pacienta s myelodysplastickým syndrómom (MDS) sa neustále menia. Pacient s MDS by mal byť v starostlivosti hematológa, pretože on vie najlepšie posúdiť súčasné…

MUDr. Juraj Sokol, PhD. | MUDr. Juraj Chudej, PhD. | MUDr. Matej Hrnčár | MUDr. František Nehaj  | MUDr. Michal Mokáň, PhD. | prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Chronická lymfocytová leukémia

19.12.2016

Pred 150 rokmi bola prvýkrát popísaná chronická lymfocytová leukémia (CLL), ktorú charakterizuje lymfocytóza, lymfadenopatia a splenomegália. Za tento čas sme pochopili mechanizmy rozvoja…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie