Dabigatran

prof. MUDr. Ján Staško, PhD. | RNDr. Jela Ivanková | Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Laboratórne monitorovanie nových perorálnych antikoagulancií

19.12.2016

Nové perorálne antikoagulanciá (NOAK), ku ktorým patria priame inhibítory trombínu a priame inhibítory aktivovaného faktora X (FXa), majú veľa výhod v porovnaní s antivitamínmi K …

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie