Dedičné nádorové syndrómy

MUDr. Martin Mistrík

Prečo povýšiť „rodinnú anamnézu“ na životne dôležitú informáciu

8.9.2016

Spolupráca medzi genetikou a onkológiou je daná už samou podstatou ochorenia, pri prechode na molekulárnu úroveň môžeme onkologické ochorenia považovať za genetické choroby – dochádza k …

RNDr. Peter Vasovčák, PhD.

Detekcia Lynchovho syndrómu. Príležitosť na redukciu morbidity a mortality kolorektálneho karcinómu na Slovensku?

6.9.2016

Na Slovensku je ročne diagnostikovaných približne 4 000 nových prípadov kolorektálneho karcinómu (KRK). V prevažnej väčšine ide o sporadické prípady, ktorých výskyt pomáhajú znížiť…

MUDr. Mikuláš Pura, PhD.

Zhubné nádory v endokrinológii

18.3.2016

Problematika zhubných nádorov v endokrinológii je v porovnaní s nádormi iných orgánových systémov osobitá, špecifická a hlavne – nie je čiernobiela. Zásadnú Shakespearovskú…

MUDr. Eva Ruman Pálová

Neurofibromatóza typu 1 – najčastejšia dedičná predispozícia k malignitám

17.3.2016

Aj keď k rozlúsknutiu genetickej podstaty neurofibromatózy na úrovni DNA došlo koncom minulého tisícročia, toto ochorenie bolo prvýkrát zobrazené na maľbách už v 13. storočí. Roku 1882 ho…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie