Demyelinizačné ochorenie

MUDr. Martin Karlík, PhD.

Skleróza multiplex – ochorenie mnohých tvárí

15.8.2019

Skleróza multiplex je chronické demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje predovšetkým mladých dospelých jedincov. Klinický obraz tejto choroby je veľmi variabilný,…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie