DYSPLÁZIA KRČKA MATERNICE

Obrázok článku

Čo je to dysplázia krčka maternice?

Ide o abnormálne bunky krčka maternice vo výstelke krčka maternice, ktoré zmenili svoj vzhľad. Tento stav sa nazýva aj cervikálna dysplázia. Rozoznávame 3 stupne dysplázie – ľahká, stredná a ťažká cervikálna intraepitelová neoplázia (v klasifikácii označované ako CIN1, CIN2, CIN3). Neoplázia znamená abnormálny rast buniek. Intraepitelová sa vzťahuje na vrstvu buniek, ktoré tvoria povrch krčka maternice. Termín CIN spolu s číslom (1 až 3) označuje rozsah hrúbky výstelky krčka maternice, v ktorom sa nachádzajú abnormálne bunky. Diagnóza CIN3 znamená, že ide o ťažko abnormálne bunky krčka maternice v celej hrúbke výstelky krčka maternice. Čím je abnormalita krčka maternice ťažšia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že v budúcnosti môže dôjsť k rakovine krčka maternice (pri CIN2 a CIN3). Vznik rakoviny krčka maternice z abnormálnych zmien buniek krčka maternice trvá zvyčajne niekoľko rokov. V zriedkavých prípadoch však môže dôjsť k vzniku rakoviny už v priebehu 1 roka.

Čo spôsobuje dyspláziu krčka maternice?

Dysplázia krčka maternice má niekoľko rôznych príčin, ako je infekcia alebo zápal, ale bežne ju spôsobujú niektoré typy ľudského papilloma vírusu (HPV). Existuje okolo 30 typov HPV, ktoré postihujú oblasť genitálií – sú známe ako genitálne HPV. Niektoré typy môžu byť príčinou toho, že sa abnormálne bunky vo výstelke krčka maternice zmenia na karcinóm. Ďalšie typy môžu spôsobiť tzv. genitálne bradavice a iné benígne (abnormálne, ale nerakovinové) zmeny na krčku maternice.

Ako sa diagnostikuje dysplázia krčka maternice?

Hlavný spôsob zisťovania prítomnosti abnormálnych buniek krčka maternice je vykonanie tzv. PAP testu. PAP test (tiež známy ako Papanicolaouov ster) je súčasťou gynekologického vyšetrenia. Pomáha zistiť prítomnosť abnormálnych buniek krčka maternice skôr, než majú možnosť zmeniť sa na rakovinu krčka maternice. Výsledky PAP testu môžu pomôcť lekárom rozhodnúť, či sú potrebné ďalšie vyšetrenia alebo liečba. Vyšetrovanie týchto sterov sa robí v špecializovaných laboratóriách a robia ho erudovaní patológovia.

Ako sa popisujú výsledky PAP testu?

Väčšina lekárov vám jednoducho oznámi, že výsledky PAP testu sú normálne alebo abnormálne, ale niektorí môžu použiť skratky ako sú ASCUS, L-SIL alebo H-SIL. Ide o jednotnú klasifikáciu. Podľa tzv. Bethesda klasifikačného systému ASCUS znamená atypické skvamózne bunky neznámeho pôvodu. Diagnóza ASCUS znamená, že abnormality, ktoré sa pozorovali v bunkách krčka maternice sú mierne a ich pôvod nie je známy. Väčšinou ide o reaktívne zmeny na povrchových bunkách sliznice krčka maternice, ktoré sú dôsledkom pôsobenia nejakého agens (faktora). Tieto bunky vyzerajú ako abnormálne, v cytológii sa často javia ako stredná až ťažšia dysplázia, pri histologickom vyšetrení sa však ukáže ich benígny charakter.

L-SIL alebo skvamózna intraepitelová lézia nízkeho stupňa znamená, že ide o konkrétnejšie, ale stále mierne abnormálne bunky krčka maternice (dysplázia mierneho stupňa – CIN1, postačuje cytologická kontrola o rok).

H-SIL alebo skvamózna intraepitelová lézia vysokého stupňa znamená, že ide o ťažko abnormálne bunky krčka maternice, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že sa z nich vyvinie rakovina krčka maternice (stredný až ťažký stupeň dysplázie – CIN2, CIN3). Je potrebný chirurgický zákrok – konizácia, kde sa odstráni postihnutá časť krčka maternice.

Existujú ďalšie testy pre ženy, ktorým boli diagnostikované abnormálne bunky krčka maternice?

Ak výsledky PAP testu svedčia o tom, že máte abnormálne bunky krčka maternice, je dôležité dodržiavať odporúčania lekára týkajúce sa ďalších vyšetrení, akými sú opakovanie PAP testu, HPV DNA test a v každom prípade biopsia. Väčšina abnormálnych buniek výstelky krčka maternice napokon zmizne (pri ľahkých stupňoch dysplázie – CIN1), pretože k imunitnej odpovedi organizmu dôjde samo od seba. Ak sú tieto abnormality mierne, lekár môže rozhodnúť o tom, že ich bude starostlivo sledovať. Ak však ide o abnormality ťažšieho stupňa, odstránenie týchto buniek môže takmer vždy zabrániť, aby z nich v budúcnosti vznikla rakovina krčka maternice.

Dajú sa abnormálne bunky krčka maternice liečiť?

K bežne používaným metódam na liečbu abnormálnych buniek krčka maternice patria kryochirurgia (zmrazenie, ktoré zničí abnormálne bunky krčka maternice), LEEP konizácia (slučková elektrochirurgická excízia, odstránenie abnormálnych buniek krčka maternice použitím horúcej drôtenej slučky) a konvenčný chirurgický zákrok. Lekár môže požadovať ďalšie kontrolné vyšetrenia, aby sa uistil, že nedôjde k opätovnému výskytu abnormálnych buniek. Ak sa však objavia znova, liečbu je možné opakovať.