GASTROENTEROLÓGIA, HEPATOLÓGIA – SPÔSOB ŽIVOTA JEDINCA V ZRKADLE TRÁVENIA A VYLUČOVANIA

Obrázok článku

Pre špecialistov v odbore gastroenterológia a hepatológia má spoločnosť Alpha medical v ponuke laboratórne vyšetrenia zo všetkých dostupných biologických materiálov (krv, stolica, moč, sliny, punktáty, pot, žalúdočná šťava či materiál získaný biopsiou). Maximum výsledkov vyšetrení získava lekár v papierovej podobe do 24 hodín. V prípade, že je svojím ambulantným alebo nemocničným informačným systémom prepojený s informačným systémom nášho reťazca, výsledky má k dispozícii už do niekoľkých hodín po odbere. Vzhľadom na kompletné zastúpenie všetkých odborov laboratórnej diagnostiky v spoločnosti Alpha medical (biochémia, hematológia, imunoalergológia, mikrobiológia, patológia, molekulárna biológia a genetika) tak v rámci diferenciálnej diagnostiky získava možnosť pristúpiť k riešeniu problémov svojich pacientov komplexne.

Alpha medical je pripravená pomôcť vám

Ponukou našich rutinných i špeciálnych vyšetrení sa snažíme čo najkomplexnejšie uspokojiť vaše požiadavky pri riešení chronických, ako aj akútnych zdravotných ťažkostí vašich pacientov.

Odbor gastroenterológia je charakteristický veľmi často presnou diagnostikou konkrétnej nozologickej jednotky ochorenia (hepatopatie, gastropatie, ochorenia čreva) za pomoci skôr morfologického vyšetrenia (biopsia). Laboratórne vyšetrenia však majú pre gastroenterológa stále významný prínos z hľadiska pomoci pri diferenciálnej diagnostike a sú nezastupiteľnou súčasťou získavania komplexnej informácie o stave pacienta.

S našimi vyšetreniami z odboru biochémie a hematológie (viď. Praktická príručka, str. 8 – 12) viete posúdiť závažnosť poškodenia pečeňového parenchýmu či pankreasu, metabolizmu železa a medi, zhodnotiť hormóny a protilátky posudzujúce stav štítnej žľazy pri symptomatológii v oblasti GIT-u. Samozrejmosťou sú vyšetrenia vitamínov a minerálov či hodnotenie stavu vnútorného prostredia a výživy. Významnú časť biochemických a hematologických vyšetrení pokrývajú markery – či už zápalového ochorenia čreva pred rozhodnutím k diagnostickej endoskopii alebo tumorové. Štandardne poskytujeme test na odhalenie skrytého krvácania z GIT-u. Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré vieme podľa požiadavky lekára doplniť o vyšetrenie základných parametrov hemostázy, faktory protrombínového komplexu či vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii.

Klinická alergológia a imunológia (viď. Praktická príručka, str. 13 – 17) zahŕňa paletu základných tried imunoglobulínov pri zápalových stavoch či slizničných defektoch, posúdenie dynamiky zápalu na rôznych úrovniach GIT-u, aj pooperačne. Čoraz dôležitejšiu úlohu dnes v diagnostike zohrávajú vyšetrenia sledujúce diagnostiku potravinovej intolerancie či celiakie, ako aj vyšetrenia autoimunitných procesov.

V rámci odboru klinickej mikrobiológie (viď. Praktická príručka, str. 18 – 25) ponúkame vyšetrenia v oblasti sérológie, bakteriológie, parazitológie so širokým spektrom vyšetrení z rôznych klinických materiálov. Ponúkame diagnostiku prostredníctvom nepriameho dôkazu infekčného agens − dôkazu protilátok v sére – hepatitíd, CMV, EBV, AIDS či protilátky proti Helicobacter pylori v sére. Zároveň ponúkame vyšetrenia vybraných antigénov tkanivových parazitov metódou ELISA. Bakteriologické a parazitologické vyšetrenia vám dajú odpovede predovšetkým na prítomnosť črevných patogénov.

Genetické vyšetrenia Alpha medical (viď. Praktická príručka, str. 26 – 27) umožňujú diagnostikovať najmä najčastejšie gastroenterologické ochorenia, akými sú celiakia, cystická fibróza a mutácie pre metabolizmus laktózy, fruktózy a lipidov,

Veľkú skupinu vyšetrení v oblasti patologickej anatómie (viď. Praktická príručka, str. 28 – 30) tvorí diagnostika bioptického materiálu gastrointestinálneho traktu – či už ide o veľké operačné resekáty alebo malé biopsie odobraté pri endoskopickom vyšetrení. Pri kolorektálnych karcinómoch vykonávame u všetkých pacientov aj vyšetrenie rastového faktoru EGFR, ako aj genetické vyšetrenie KRAS. Imunofluorescenčnou metódou detegujeme prítomnosť protilátok pri ochoreniach GIT-u, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy a na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby. Stanovujeme antinukleárne protilátky (ANA), protilátky proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, a to hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach a kolagenózach.

Akútna medicína s našou podporou

Sme pripravení pomôcť vám aj v prípade akútnych stavov akými sú:

a) krvácanie (z pažerákových varixov, peptického vredu žalúdka, žalúdočných erózií, do dolných častí GIT-u, pri perforáciách cudzími telesami, pri prekancerózach či ulcerovaných nádoroch),

b) zápaly – najmä infekčného pôvodu, ale aj pri intoxikáciách,

c) obštrukcie, obturácie či poruchy pasáže – predovšetkým kameňom, divertiklom či nádorom vyrastajúcim vnútri v lúmene či patologickým procesom vyvolávajúcim tlak na stenu tráviaceho systému zvonka,

d) ischemické príhody – v zmysle náhle vzniknutých trombóz, vazokonstrikcií či pooperačne s následným typickým obrazom akútneho brucha, ktoré má pri absencii adekvátne rýchleho a adekvátne odborne zameraného lekárskeho zásahu vysoké percento pacientskej úmrtnosti.

Urgentnú zdravotnú starostlivosť pokrývame v odbore:

  • hematológia a transfuziológia – paletou základných morfologických aj hemokoagulačných vyšetrení, ako aj vysoko špecializovanými testami pre deficity jednotlivých faktorov koagulačnej kaskády,
  • klinická biochémia – máme v ponuke široké spektrum základných vyšetrení (minerály, hepatálne testy, parametre hodnotenia stavu výživy a acidobázy), ktoré môžete doplniť ktorýmkoľvek nadstavbovým vyšetrením z našej rozšírenej biochemickej žiadanky s ohľadom na aktuálny a špecifický zdravotný problém pacienta – väčšinu vyšetrení (aj špecializovaných) realizujeme v rutinnom režime na dennej báze, čo znamená, že na výsledky nečakáte viac ako 24 hodín (spravidla kratšie),
  • klinická mikrobiológia – akýkoľvek zaslaný biologický materiál sa snažíme spracovať v nadštandardne krátkom čase; ak na žiadanku vyznačíte záujem aj o predbežný výsledok kultivácie s vaším telefónnym číslom, naši zamestnanci vás po jeho obdŕžaní automaticky kontaktujú; výsledky sérológie sú dodávané v rovnako krátkom časovom intervale ako výsledky rutinných biochemických vyšetrení,
  • patologická anatómia – deklarujeme pripravenosť perioperačne poskytnúť výsledok biopsie, ktorý určuje rozhodnutie lekára o ďalšom manažmente pacienta,
  • molekulárna biológia a genetika – svoj význam majú aj tieto odbory, keďže pribúdajú geneticky známe príčiny rôznych gastroenterologických ochorení či ochorení pečene a pankreasu – pozrite si ponuku našich vyšetrení v týchto oblastiach, sme presvedčení o ich užitočnosti.

A aby sme neboli iba faktografickí, vašu pozornosť by sme radi upriamili aj na témy, ktoré niekedy v medicínskej praxi nie sú zohľadňované, hoci s gastroenterológiou úzko súvisia.

Cisárov pekár... Či chemický priemysel?

Hovorí sa, že človeka formuje predovšetkým to, čo zje a vypije. A všetko vraj ide cez žalúdok. Hamburger kúpený v stánku za rohom či kola, ktorou sa snažíme spláchnuť narýchlo absolvovaný obed v bufete. Na naše trávenie vplýva aj každodenný stres, naše smútky a starosti, dokonca aj láska. Tráviaci systém je neuveriteľným pamätníkom celej našej osobnej histórie v komplexnom ponímaní – občas voči našim nápadom verejne a dlhodobo protestuje, občas vyšle osamotenú výčitku nespokojnosti, ale poväčšine je ticho a jednotlivé udalosti zapisuje. A my? Potláčame v sebe negatívne pocity pri diétnych chybách, snažíme sa pričasto nemyslieť na časový zhon, v ktorom žijeme a konzumujeme potraviny deň za dňom, pri nákupe v hypermarketoch rešpektujeme v prvom rade ekonomické hľadisko a národná hrdosť sa kamsi vytratila. A keď príde chvíľka vytúženého uvoľnenia, oddávame sa bez rozmyslu a s plnou vášňou chutným steakom, šunke, jaterniciam, sladeným nápojom, energetickým drinkom či lákavo vyzerajúcim sladkostiam s odôvodnením – veď si to po tom všetkom zhone predsa zaslúžime! Je to správne konštatovanie, ak odhliadneme od toho, že takýmto životným štýlom (pri nedostatku pohybu a sexu) kráčame v ústrety obezite a zdravotným komplikáciám? Veď ruku na srdce – toto naše tradične realizované pôžitkárske šialenstvo s excesívnym vyplavovaním endorfínov zamieňame za celozrnnú stravu, bioprodukty z nákupného centra či ojedinelý nekomplexný nákup potravín z farmárskeho dvora príliš zriedkavo. Nášmu zdraviu pritom nerobíme žiadnu službu (chce to pravidelnosť, inak si to nikto – vrátane tráviaceho systému – nevšimne), ale iba dávame nádherný obal na našu učebnicu histórie tela plnú nesprávneho obsahu a chorôb – žlčníkových kameňov, prekanceróz či nebodaj najhoršieho. Máte chuť na mäso? Nie ste sami. Je dokázané, že ani šimpanzy, také príbuzné človeku, nie sú vegetariáni a čo sa z ich strany javí ako vychutnávanie si ovocia, sa pri detailnejšom pozorovaní ich správania odhalí ako cielené hľadanie červíkov, teda mäsa, pričom nepoškodené plody zostanú vyberavými ľudoopmi ohrdnuté. V ponuke našich vyšetrení máme aj s touto problematikou súvisiaci serotonín. Vedeli ste, že trvalo vysoká spotreba živočíšnych bielkovín významne zvyšuje hladinu serotonínu v mozgu? A že serotonín je tým páchateľom, ktorý nám po ich konzumácii sprostredkováva pocity blaženosti a dodáva radosť do života?

Problematika kvality konzumovaných potravín preto úzko súvisí so širokým spektrom zdravotných ťažkostí, kvôli ktorým potom pacienti navštevujú gastroenterologické ambulancie. Z našej palety všetkých špecializovaných žiadaniek si preto vyberte čo najlepšie – sme presvedčení, že budú vaším spoľahlivým sprievodcom v každodennej praxi (viď. Praktická príručka, str. 4)

Potravinová intolerancia vs potravinová alergia

Uvedené okruhy problémov dnes tvoria pomerne vysoko aktuálny problém, keďže pacientov, ktorí bývajú obvykle zaraďovaní do jednej z týchto dvoch diagnóz, každým dňom rýchlo pribúda. Pri detailnejšom pohľade na obsah ich zdravotnej dokumentácie je však nutné konštatovať, že uvedenú nálepku získavajú po nedostatočnom zhodnotení všetkých súvislostí či na základe výberu nevhodného spektra vyšetrení. Na riešenie týchto problémov pre vás máme zaujímavé vyšetrenia (DAO – diaminooxidáza, panely alergénov či samostatné IgE pre najširšie spektrum potravinových alergií v SR), ktoré vyšetrujeme denne a ktoré môžete ako špecialista v odbore gastroenterológia (048) ordinovať.

Potravinová alergia? Nie, nákaza z vody a potravín – spomeňte si na mikrobiológiu

Máte vo svojej ambulancii väčšie zastúpenie pacientov, ktorí radi a často konzumujú zverinu? Zbystrite pozornosť. Keď sa v roku 1984 objavila v Anglicku informácia o chorobe šialených kráv (BSE), nikoho to nezaujalo. Keď však symptómy s exotickou nálepkou „bovinná spongiformná encefalopatia“ o pár rokov neskôr ukázali svoj skutočný charakter a rozšírili sa ako mor, reagoval odborný svet šokom, hoci nemusel. Ochorenie podobné BSE sa totiž vyskytuje veľmi často – a za prírodný rezervoár pôvodcu sa považuje práve zverina. Najznámejšou formou sú tzv. chronické suchoty u jeleňov, lovci a lesníci však extrémne vychudnuté kusy často omylom považujú za podvyživené či oslabené starobou, a tak sa môže mäso z nich dostať do potravinového reťazca človeka. Podobne je to s hydinou a prascami. Pôvodcom je prión, ktorý je prispôsobivý ako chameleón a u každého zvieracieho druhu vyvoláva odlišné symptómy. Spongiformné encefalopatie u ľudí, z ktorých je najznámejšia Creutzfeld-Jacobova choroba, ale aj kuru či Alperská choroba, sú zatiaľ našťastie veľmi vzácne. Trpí nimi vraj iba 1 Európan z milióna, ale údaj môže byť aj úplne skreslený, pretože pri nízkej znalosti o symptómoch tejto choroby sa na ňu v lekárskych kruhoch ani často nemyslí. Podobne ako na skutočnosť, že aj obľúbená cukrovinka detí, gumové medvedíky, je vyrobená zo želatíny, ktorá pochádza z hovädzích surovín a môže obsahovať zvyšky nervových tkanív zvieraťa či prísady lúhu.

A čo nepovolený obsah antibiotík v rôznych druhoch väčšinou importovaného a málo kontrolovaného mäsa? Antibiotiká bývajú aplikované zvieratám najmä proti infekciám, ale aj za účelom ich lepšieho priberania na váhe (údajne až 10 % i viac). Antibiotiká sú potom vo vysokom množstve prítomné v mäse a dochádza aj k ich uvoľňovaniu do prírody – napríklad na povrchy rastlín, čo môže byť opäť cestou ich prenikania do ľudského organizmu pri prechádzkach prírodou. Nehovoriac o tom, že baktérie sú „učenlivé“ a pri ich opakovanom „ostreľovaní“ vysokými dávkami antibiotík vyvíjajú vlastnú účinnú obrannú stratégiu a stávajú sa rezistentnými, pričom majú vynikajúcu schopnosť túto svoju získanú rezistenciu odovzdávať aj ďalším svojim jedincom. Súvislosti o extrémnom náraste rezistencie baktérií na antibiotiká sú teda zjavné – hoci z tohto nežiaduceho efektu bývajú viditeľne obviňovaní iba lekári (predpisovaním antibiotík pri vírusových infekciách).

Vedeli ste o tom, že konzumácia napríklad sleďov kontaminovaných červíkmi (Nematodes) nie je vôbec neobvyklá? U človeka sa dostavia bolesti brucha, horúčka, zvracanie a hlienovitá stolica s prímesou krvi. Zdravotné ťažkosti človeka v ambulancii lekára tak síce anamnézou smerujú k sleďom a dôvodnému podozreniu na alergiu, ale príčina je inde a je potrebné na ňu myslieť.

Podobne je to s rybami predávanými u nás, ale aj s hydinovým mäsom pochádzajúcim z ázijských krajín – môžu byť nakazené tzv. ciguaterou, ktorá patrí medzi tzv. Dinoflagellates. Ide o mikroskopické toxické prvoky (bičíkovce), ktoré produkujú ciguatoxín. Pre ryby či hydinu je neškodný, keď však prenikne do ľudského organizmu, spôsobuje nevoľnosť, zvracanie, necitlivosť pier a dlaní, obrátené pociťovanie tepla a chladu, bolestivé svaly a kĺby, poruchy krvného obehu a u oslabených jedincov dokonca až ochrnutie nervstva, dýchacích ciest a smrť. Opäť je tu podobnosť s alergiou – dokonca dlhodobá, keďže po takomto zážitku spotrebiteľ ešte veľmi dlho (niekedy doživotne) nemôže (pre výskyt uvedených symptómov) danú potravinu konzumovať (hydinové mäso, príslušnú rybu), pretože mu ciguatera zanechá ako suvenír precitlivenosť. Na otázku, prečo ciguatera a ako sa k nám dostala, je jednoduchá odpoveď: rast ciguatery podporujú zásahy do ekosystémov koralových útesov, úpravy pobrežných oblastí kvôli turizmu, ale aj kyslé dažde či rádioaktivita z atómových pokusov na mnohých ostrovoch (pre svoj rast potrebuje kobalt a vitamín B12, ktorý získa z človeka), čím následne dochádza k množeniu týchto pre človeka toxických prvokov a pri vysokom stupni importu potravín zo vzdialených oblastí potom dochádza aj u nás k otravám, nezriedka hromadným.

Prečo toto všetko spomíname? Je fakt, že analýzou a čistotou potravín sa na Slovensku zaoberajú štátne zdravotné ústavy, ktoré majú vlastné laboratóriá s povolením pre kontrolu hygieny potravín. Existuje však celý rad ďalších nákaz z intoxikovanej vody či potravy (viď. informačná tabuľka v článku Hnačky cestovateľov), ktoré v tele človeka spúšťajú klasickú infekciu známymi pôvodcami – a tam sme pre vás nápomocní širokou paletou dostupných mikrobiologických testov vo všetkých našich centrálnych laboratóriách. Okrem toho máme k dispozícii aj PCR pracovisko v Likavke, ktoré našu ponuku vo vybraných vyšetreniach logicky dopĺňa (viď. Praktická príručka, str. 25)

Nežiaduce účinky liekov, intoxikácie

Spektrum ponúkaných rutinných biochemických testov (všetky typy biochemických laboratórií Alpha medical) pokrýva aj účinnú diagnostiku nežiaducich účinkov liekov, ktoré sa nezriedka prejavujú práve gastrointestinálnou symptomatológiou a patologickými hodnotami hepatálnych testov či ďalších iných parametrov, ktoré máme v našom portfóliu a denne ich vyšetrujeme. Z terapeutického monitorovania hladín liekov máme pre vás v centrálnych biochemických laboratóriách k dispozícii vyšetrenie lítia, digoxínu, kyseliny valproovej, teofylínu a fenobarbitalu.

Autoimunitné ochorenia, idiopatické zápaly, vrodené poruchy metabolizmu

Boom v náraste počtu autoimunitných ochorení sa v posledných rokoch nevyhol ani gastroenterológii a hepatológii. Problematika autoimunity je komplexná a pri riešení ťažkostí pacienta z pohľadu lekárskych odborov je multidisciplinárna, pretože takýto je aj klinický obraz väčšiny týchto ochorení. Napríklad kedysi skôr ojedinelý – ale dnes už pomerne frekventovaný – výskyt idiopatických črevných zápalov sa už presúva aj do nižších vekových kategórií pacientov, čo okrem tlaku na spresnenie laboratórnej diagnostiky vytvára aj požiadavku vyčlenenia zvýšených finančných príspevkov na zdravotnú starostlivosť smerom do budúcnosti. Nehovoriac o obrovskej skupine ochorení známych pod označením vrodené poruchy metabolizmu, z ktorých je síce väčšina zriedkavá, sú však dedičné. Ide o narastajúcu skupinu ochorení (turizmus a zmiešané manželstvá tomu napomáhajú), z ktorých sú dnes vďaka špičkovej diagnostike mnohé spoľahlivo rozpoznávané, vyžadujú si však celoživotnú starostlivosť a typicky ich sprevádza veľké množstvo často sa vyskytujúcich komplikácií, ktoré nezriedka prebiehajú pod obrazom akútneho stavu a ohrozenia života. Ak je súčasťou ich klinického obrazu navyše postihnutie pečeňového tkaniva, pri ich neskorej diagnostike smeruje jeho poškodenie samotným patofyziologickým procesom do cirhózy. Pre včasnú diagnostiku, ako aj pre riešenie všetkých pridružených komplikácií u týchto skupín ochorení, môžete využiť služby všetkých našich centrálnych laboratórií (dostupnosť autoprotilátok metódou ELISA) a pracovísk patologickej anatómie (autoprotilátky metódou nepriamej imunofluorescencie, vyšetrovanie biopsií) či lekárskej genetiky. Pre lepší prehľad niektorých špeciálnych vyšetrení sme si pre vás dovolili pripraviť cielený výber vyšetrení s ich podrobnejším popisom (prehľad vyšetrení uvádzame na konci článku a ich detailný popis od str. 129) tak, aby bola zachovaná požiadavka indikačných obmedzení zdravotných poisťovní v zmysle povolenia vašimi špecializáciami.

Na zdravie! Ale pre istotu si skontrolujte hladinu alkoholu v krvi

„K mladosti patrí láska, k starnutiu víno.“

(Hippokrates)

Keď slávny Hippokrates sformuloval vo svojej dobe toto tvrdenie, zaiste nemal potuchy o Slovensku a o jeho budúcej typicky vysokej konzumácii alkoholu (nielen vo vyššom veku). Žiaľ, ani ekonomické dôvody neprinútili určitú časť obyvateľstva vzdať sa svojej milovanej závislosti, čo pri chronickom alkoholizme logicky vyúsťuje do typických zdravotných problémov jeho aktérov a po určitom čase často aj ich rodín, ktoré trpia. Problematika pitia alkoholu je veľmi široká a pre obmedzený rozsah tohto čísla nie je možné rozvinúť ju viac. Objektívnymi štúdiami je však dokázané, že alkohol môže mať na ľudský organizmus aj pozitívne účinky – dôležité však je, aký, v akom množstve a frekvencii. Na zníženú úmrtnosť na infarkt myokardu či mozgovú príhodu má vplyv najmä pravidelná konzumácia vína či piva vo frekvencii 3 – 5-krát denne v množstve 36 – 60 gramov alkoholu, pričom pitie destilátov toto riziko naopak zvyšuje. Známe sú najmä priaznivé účinky červeného vína, ktoré sú pripisované predovšetkým resveratrolu, ale aj pokusy s bielym vínom (v dávke 0,7 litra za 2 dni) potvrdili, že po jeho konzumácii dochádza k signifikantnému zvýšeniu HDL cholesterolu v krvi, zníži sa zrážanlivosť krvi znížením hladiny fibrinogénu a upraví sa zastúpenie LDL častíc v prospech nerizikových. Pohľad na aktivity USA v tejto oblasti nám napovie, že FDA (Americký úrad pre potraviny a lieky) na základe výsledkov metaanalytickej štúdie z roku 2011 oficiálne odporučil alkohol v liečbe pacientov s nízkou hodnotou HDL cholesterolu, ktorá je jedným z rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení.

Nádory

V problematike nádorov tráviaceho systému zaujíma popredné miesto kolorektálny karcinóm. Dávame do vašej pozornosti naše nadstavbové pracovisko molekulárnej biológie s paletou ponúkaných a zdravotnou poisťovňou uhrádzaných vyšetrení, ktoré sa diagnostikou predmetného tumoru zaoberá.

Okrem tohto vrcholového pracoviska sú pri formovaní konečnej diagnózy nádoru neoceniteľné aj všetky naše pracoviská patologickej anatómie (Histopatológia a Alpha medical Patológia v Bratislave, Patológia v Martine a Banskej Bystrici a HIS-DG v Košiciach a Humennom).

Určitý optimizmus v diagnostike neoplázií spôsobili svojho času nádorové markery, ktoré sú na našich pracoviskách klinickej biochémie v rámci centrálnych laboratórií rutinne vyšetrované. Nádorové markery sa vyšetrujú typicky v krvi (alebo vo vybraných indikáciách aj v punktátoch). Ukázalo sa však, že sú v prevažnej miere (pre nádory GIT-u) nádorovo nešpecifické a s ich zvýšenými hladinami sa možno stretnúť aj pri zápaloch rôznej etiológie, a tak prvotné nadšenie vystriedal triezvy pohľad na ich význam. Neoceniteľné sú však pri kontrole účinnosti terapie a pri posudzovaní relapsu ochorenia. V prehľadnej forme vám tak dávame do pozornosti zoznam všetkých povolených nádorových markerov pre odbornosť gastroenterológia a hepatológia (viď. Tabuľka).

Využiť môžete aj služby Laboratória špeciálnych metód, ktoré je v tejto problematike nápomocné ponukou vyšetrení ako chromogranín A, metanefrín či katecholamíny, čo môžete oceniť pri zriedkavejšie sa vyskytujúcich – ale o to dramatickejšie klinicky prebiehajúcich – hormonálne aktívnych nádoroch. Pokiaľ máte pochybnosti o správnom odbere biologického materiálu či jeho vhodnom načasovaní, neváhajte a kontaktujte vedúceho nášho Laboratória špeciálnych metód, doc. Ing. Pavla Blažíčka, PhD., ktorý sa tejto problematike venuje niekoľko desaťročí.

inVitro Gastroenterológia a hepatológia image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 02/2014

Gastroenterológia a hepatológia

Prečítajte si letné číslo štvrťročníka inVitro venované gastroenterológii a hepatológii. Pred dovolenkou oceníte informácie v článku profesora Krčméryho, ktorý píše o hnačkách cestovateľov. Ďalší…

MUDr. Marta Dobáková

Všetky články autora