INVITRO 01/2023

Postcovidové obdobie a človek

Prvé číslo roka 2023 je venované problematike postcovidového obdobia – téme so širokým kontextom aktuálnej nielen vo svete zdravotníctva, ale aj v celej spoločnosti. O tom, aké škody vie covid napáchať z dlhodobého hľadiska, nájdete aktuálne informácie v našich článkoch z rôznych odborných lekárskych špecializácií, ale aj zo skúseností pacientov.

Odoznením infekcie covidu niektorí pacienti ešte nemajú vyhraté, následné zdravotné problémy vyplývajúce z tejto infekcie sú súhrnne známe ako postcovidový syndróm. Aké vyhliadky majú pacienti s endokrinnou dysfunkciou vzniknutou počas infekcie Covid-19, načrtne jeden z článkov. Postcovidových zmien niekedy nie sú ušetrené ani vlasy. Prečítate si aj o tom, že vírus SARS-CoV-2 pri ťažkých priebehoch infekcie predisponuje k vzniku žilového tromboembolizmu a pacienti po jeho prekonaní môžu mať dlhodobé problémy. Tento vírus však môže byť aj spúšťačom vaskulitídy – dozviete sa, pri ktorých pacientoch treba pamätať na vaskulitídu spojenú s ANCA. Zmeny v imunite po prekonaní SARS-CoV-2 rozoberá ďalší článok, ktorý skúma aj súvislosť imunity a vakcinácie. Ako vyzerajú postcovidové nálezy v dýchacom systéme a čo hrozí takýmto pacientom? Dozviete sa, že kúpeľná liečba pre postcovidových pacientov môže byť veľmi efektívna, ale má svoje pravidlá – zistite viac o jej možnostiach a indikáciách na Slovensku.

Asi ťažko nájsť človeka, ktorého sa pandémia covidu nijakým spôsobom nedotkla – či už ako pacienta alebo inak, v širokom kontexte sa nad tým zamýšľame v našich blogoch. Aj o postcovidovom syndróme sme sa rozprávali s MUDr. Ivanom Kocanom, PhD., MHA, primárom Kliniky pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorý stojí za vznikom aplikácie MEDasistent. Pohľad z druhej strany, cez príbehy niekoľkých pacientov, prinášame v reportáži z ADELI Medical Center v Piešťanoch poskytujúcom postcovidovú rehabilitáciu. Svoju skúsenosť s covidom má aj obľúbená speváčka Katka Knechtová, ktorá pocítila jeho dopady aj v rámci umeleckej profesie.

Môžete sa tešiť tiež na rozhovor s naším generálnym riaditeľom Stanislavom Čárskym, ktorý má za sebou prvý polrok pôsobenia v Unilabs Slovensko. Ako napovedá špeciálna obálka tohto čísla, pripomíname si 25. výročie založenia nášho prvého laboratória na Slovensku a pri tej príležitosti dve naše dlhoročné kolegyne odhalili viac o ich začiatkoch v Unilabs Slovensko (v tom čase Alpha medical).

Prajeme vám príjemné čítanie!

zobraziť celý popis PDF

prémiové články

Jana Klimanová

Návrat do života: Postcovidová rehabilitácia v piešťanskom ADELI

30.3.2023

Hoci mala Gabriela mierny priebeh ochorenia Covid-19, tesne po karanténe sa u nej rozvinuli príznaky typické pre postcovidový syndróm: únava, búšenie srdca, úzkosť, strach a panika. Začali jej…

MUDr. Petra Bisztran

Postcovidový tromboembolizmus

28.3.2023

Infekcia vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúca ochorenie Covid-19 je rizikový faktor pre hlbokú venóznu trombózu, pľúcnu embóliu, pre ischemickú cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu, eventuálne môže…

Jana Klimanová

Cenná rada na pár klikov

23.3.2023

Hľadanie informácií o postcovidovom syndróme je pre pacientov, ktorých trápi obrovská únava, sizyfovská práca. Pomôcť týmto pacientom oddeliť kvalitné informácie od tých, ktoré môžu uškodiť, sa…

MUDr. Andrea Nestorová

Postcovidové zmeny vlasov

21.3.2023

Od objavenia sa nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý je príčinou ochorenia Covid-19, sa pozornosť venuje najmä jeho život ohrozujúcim prejavom. Boli však opísané aj postinfekčné kožné prejavy…

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Majú vírusy „oči a uši“?

16.3.2023

Štúdia tvrdí niečo ťažko uveriteľné – že aj nanoštruktúry (na ktorých sa učenci ešte ani nezhodli, či sú živé, alebo nie) sú veľmi dobre informované nielen o dianí v ich bezprostrednej blízkosti …

MUDr. Beáta Arciniegas Berkešová

Endokrinné nálezy (post)covidových pacientov

14.3.2023

Infekcia Covid-19 zapríčinená vírusom SARS-CoV-2 spôsobila od začiatku pandémie v decembri 2019 celosvetovo viac než 6,5 milióna úmrtí. Najčastejšou manifestáciou ochorenia je postihnutie…

MUDr. Janka Zálešáková

Kúpeľná starostlivosť v postcovidovom období

6.3.2023

Pandémia ochorenia Covid-19 sa výrazne dotkla aj liečebných kúpeľov na Slovensku. Ako jediné zdravotnícke zariadenia boli v marci 2020 zo dňa na deň úplne uzatvorené. Postupne sa začala meniť…

Marek Bezák

Stanislav Čársky: Pomáhať ľuďom je privilégium

6.3.2023

Charakterizuje ho integrujúci štýl riadenia, verí v silu tímu a spolupráce. Do Unilabs Slovensko nastúpil po niekoľkomesačnom procese odovzdávania postu s hlbokým poznaním biznisu, plánov a …

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie