Juvenilný systémový lupus erythematosus

MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.

Juvenilný systémový lupus erythematosus

20.10.2016

Každé chronické ochorenie je po celý život súpútnikom chorého jedinca. Systémové choroby spojiva sa vyskytujú nielen v dospelom veku, ale aj v mladšej populácii. Jedným z najčastejších takýchto…

MUDr. Soňa Žlnayová, PhD.

Systémový lupus erythematosus (SLE)

12.1.2016

Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronické zápalové reumatické ochorenie, ktoré môže postihnúť všetky orgány. Jeho prejavy sú preto veľmi rôznorodé. Je charakterizovaný prítomnosťou…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie