KAŽDÝ ČLOVEK VO FIRME JE DÔLEŽITÝ

Article image

Starať sa o personalistiku vo firme, ktorá zamestnáva viac než desaťtisíc ľudí vyžaduje silnú osobnosť a nespochybniteľný záväzok. Napriek tomu, že čelí obrovskej zodpovednosti a je plne oddaná práci, túto šarmantnú ženu stále zdobí úsmev, je prívetivá a plná energie. O jej práci pre Unilabs, o iniciatíve CARE BIG a o mnohých ďalších zaujímavých témach sme sa porozprávali so Samanthou Laurent, riaditeľkou pre ľudské zdroje v našej materskej spoločnosti Unilabs.

Unilabs je neustále rastúcou spoločnosťou. Koľko zamestnancov v súčasnosti má a v ktorej krajine je najvyšší podiel?

V tejto chvíli máme okolo 10 500 zamestnancov, čo už predstavuje celkom slušné číslo. Keď pomyslím na to, že pred rokom sme sa pohybovali na úrovni 5 000 zamestnancov, je zrejmé, že za posledný rok sme značne narástli. Najviac zamestnancov máme v Portugalsku – viac než 2 000 ľudí. To súvisí s nedávnou akvizíciou spoločnosti Base Holding. Vďaka tomu sa Portugalsko transformuje z trhu strednej veľkosti na náš najväčší trh. Takže – skutočne veľké zmeny.

Unilabs pôsobí naprieč Európou, v Latinskej Amerike, v Austrálii, aj na Strednom východe. To znamená, že sa v rámci spoločnosti zákonite objavujú určité kultúrne rozdiely. Ako tieto rozmanitosti ovplyvňujú pracovné prostredie? Vnímate ich naprieč krajinami, napríklad pri implementácii nových HR programov?

Dovolím si trošku pootočiť otázku. Ak sa ja ako riaditeľ HR sústredím len na kultúrne rozdiely, uniká mi pointa. Pre mňa sú pointou ľudia, cieľ a výkon. A tieto tri veci sú pre náš biznis dôležité v každej kultúre a v každej krajine. To podstatné, čo hľadám v programoch ľudských zdrojov, je prinášať ľuďom zmysel. Kladiem si otázku – ako sa identifikujú s týmto cieľom alebo s programom alebo s projektom? Keď som bola na stretnutí s tímom ľudí v Londýne, čiže s tímom ľudí z Unilabs, boli tam zastúpené rôzne geografické oblasti, rôzne krajiny a funkcie. Sústredili sme sa na to, ako chceme, aby naša kultúra vyzerala. Rôzni ľudia ihneď prišli s podobnými myšlienkami. Túžili po dobrom mieste na prácu, chceli v pondelok vstávať s pocitom, že urobia niečo užitočné a zmysluplné. Chceli mať pocit, že ich práca a ich životy sú nejakým spôsobom prepojené. Aby nemuseli nosiť masku určitej osobnosti, keď sú v práci. Môžu byť sami sebou a vydolovať zo seba to najlepšie. Všetky tieto túžby a myšlienky boli veľmi podobné v rôznych kultúrach. Tu prichádzame k tomu, že ak rešpektujete iných a ste úprimný v tom, čo robíte a čo hovoríte, tak sa môžete rozprávať s kýmkoľvek o čomkoľvek v akejkoľvek kultúre. Potom, ak urobíte kultúrne faux­‑pas, vedia, že to nepochádzalo zo zlého úmyslu. Nikto to nerieši, idete ďalej. Môj názor na kultúrne rozdiely je taký, že o nich netreba premýšľať ako o prekážkach, ale skôr ako o príležitostiach, ktoré so sebou prinášajú rôznorodosť a záujem. Na základe toho, čo som sa dozvedela o vašej krajine a jej histórii a o všetkých zmenách, ktorými ste prešli, vnímam tieto veci ako bohatstvo, nie ako rozdiel.

Čo je vašou hlavnou kompetenciou v práci?

Mojou úlohou je zabezpečiť, aby bola spoločnosť Unilabs skvelým miestom, na ktoré chodia pracovať skvelí ľudia, ktorí podávajú obdivuhodný výkon. To je moja práca.

Ktorú časť svojej práce máte najradšej?

To, čo na svojej práci milujem, je neustála zmena. Mám rada to, že môžem radiť a pomáhať a najmä formovať biznis. Takže všetko, prostredníctvom čoho môžem uľahčiť workshopy, môžem spolupracovať s tímami na cieľoch, na kultúre a na zlepšovaní výkonnosti. To všetko sú veci, ktoré mi dávajú energiu.

Takže sa vám páči, keď sú veci v pohybe?

Áno, presne tak. Mám rada rýchlosť, respektíve tempo podnikania. To znamená, že skutočne neustále musíte byť v spojení s ľuďmi. Mám šťastie, že personalistika má miesto v najvyššom manažmente Unilabs. My ako personalisti sme schopní formovať podnikanie, máme možnosť mať vlastný hlas. To sa mi na mojej práci veľmi páči.

Aké úlohy plnia lokálne personálne oddelenia v jednotlivých krajinách?

Pre mňa je cieľom siete personalistov v jednotlivých krajinách prinášať CARE BIG do života a priniesť túto mantru všetkým v organizácii. To znamená veľmi veľa. V rámci výkonu to zahŕňa zabezpečiť, aby sme mali správnych ľudí na správnom mieste a v správnom čase a uistiť sa, že máme fundovaných lekárov a skvelých akademických pracovníkov a tiež dbať na to, aby sa s ľuďmi zaobchádzalo s úctou a dôstojnosťou, ktoré si zaslúžia. Okrem toho treba zabezpečiť, aby ľudia mali spätnú väzbu na ich výkonnosť, aby mali jednoznačné usmernenia a jasné ciele a zároveň treba poskytnúť ľuďom priestor na to, aby boli kreatívni a aby boli sami sebou. Možno to zaváňa utópiou, takmer ako by sme hovorili o ideálnom svete. HR je však práve tým elementom, ktorý má moc transformovať podnikanie a v tejto sfére môže mať veľmi silný vplyv. Očakávam od lokálnych HR tímov, že sa poctivo postavia k riadeniu podnikania. Mali by vedieť čo najviac o zamestnancoch a o ich výkonoch. Nemali by prehliadať výsledky a obchodné ukazovatele. Mali by o týchto skutočnostiach vedieť maximum. Práve preto, aby mohli formovať cestu, po ktorej kráča naša firma.

Spomenuli ste projekt CARE BIG. O čom je tento projekt a v čom vidíte najvýraznejší prínos pre každého človeka, ktorý je doň zapojený? Máme na mysli firmu, zamestnanca i klienta.

Program CARE BIG zahŕňa niekoľko iniciatív, približne sedem, ktoré chceme počas roka realizovať, aby sme zlepšili angažovanosť ľudí vo firme. Naša mantra je podľa definície, na ktorú sa môžete opýtať ktoréhokoľvek zamestnanca Unilabs – CARE BIG. Myšlienkou CARE BIG je presiahnuť to, čo sa očakáva – či už pre zákazníkov, pre pacientov, pre našich zamestnancov alebo pre našich kolegov. Ide o to, aby sme skutočne prešli tú pomyselnú míľu navyše. My v tejto spoločnosti máme vskutku najlepšiu príležitosť postarať sa o druhých. Sme na čele diagnostického reťazca. Prinášame ľuďom šancu vyliečiť sa. Sme v preventívnej zdravotnej starostlivosti, čiže im môžeme dať túto šancu a práve preto by sme to mali brať seriózne. Srdce ako symbol CARE BIG pre mňa zosobňuje dve veci. Symbolizuje tlkot – ten, ktorý nám umožňuje existovať, a preto symbolizuje život a záchranu života, ktorou sa zaoberajú Unilabs aj ďalšie diagnostické spoločnosti. Rovnako symbolizuje srdce každého z nás – vaše individuálne srdce, to, čo prinášate do podnikania a to, čo radi robíte. Takže v momente, keď sme si vybrali srdce ako symbol CARE BIG, som všetky tieto aspekty mala na mysli.

Kto tento symbol vybral?

Tento symbol vybral tím. Bolo to počas workshopu v Londýne a bol to tím ľudí zložený z rôznych národností a pracovných funkcií. Hlavné témy, na ktorých sme pracovali, boli: Misia, Motto a Mantra. A potom sme sa sústredili aj na definovanie typov správania, ktoré podporujú firemnú kultúru. Vybrali sme srdce, keďže je to niečo uchopiteľné, niečo, čo môžete reálne držať vo svojich rukách. Okrem toho symbolizuje zdravie, blahobyt a taktiež zosobňuje jednotlivca, ktorý vkladá do práce srdce i um. Tajomstvom úspešných podnikov je to, že sa nesústredia len na to, čo má človek v hlave, ale aj na to, čo má v srdci a snažia sa tieto dva aspekty funkčne skĺbiť. Je veľmi náročné to uskutočniť, ak sa vám však podarí dosiahnuť u ľudí osobný vklad do práce, reálne ciele, potom skutočne získate inú úroveň ich výkonu a rovnako inú úroveň ich motivácie.

Projekt CARE BIG vyzerá byť behom na dlhé trate. Kedy ste tento projekt odštartovali a aké sú doterajšie výsledky? Ako si predstavujete pokrok počas nasledujúcich 10 rokov?

Momentálne mám viac než 1 000 ľudí, ktorí sa zaviazali k iniciatíve CARE BIG počas minulého roka, keď sme spustili videokampaň. Ľudia každý deň zverejňujú príspevky do komunikačného kanálu CARE BIG. Mám ľudí, ktorí nosia odznaky, mám sieť ambasádorov naprieč celou firmou – a to všetko sa podarilo za jediný rok. O desať rokov bude CARE BIG vládnuť svetu. Tento program bude aktívny aj mimo Unilabs, bude zakódovaný v našej DNA. Je veľmi mocnou súčasťou našej spoločnosti. Všade, kam prídem robiť workshopy, spoznávam ľudí, ktorí program príjmu a stotožnia sa s ním. Je to akoby nákazlivé, pretože je to také jednoduché. Môžete to cítiť. Takže sa vôbec neobávam o rozmach vzhľadom na časový horizont. Na to, aby ste transformovali firemnú kultúru, potrebujete dva roky – v akejkoľvek firme. Pre mňa je CARE BIG darom, ktorý neustále dáva, dáva a dáva, pretože môžete veci posunúť na ďalší level. Každopádne, nikdy by ste nemali rátať s tým, že sa k vám ihneď pridá sto percent ľudí. Vždy sa nájdu cynické typy, ktoré sa s touto myšlienkou nikdy nestotožnia. To je však v poriadku, treba sa s tým vyrovnať. Ja sa sústredím na ľudí, ktorí sa s touto myšlienkou stotožňujú a skutočne chcú v rámci CARE BIG niečo dokázať – a to je pre mňa úžasné.

Ako dlho trvalo definovanie programu CARE BIG? Čo predchádzalo oficiálnemu zverejneniu, ktoré sa odohralo pred rokom?

Pred spustením sme mali prvé workshopy v lete 2015. Naším cieľom nebolo dať programu ihneď určitú formu. Upravili sme ho, definovali sme ho a popri tom sme prešli procesom zmeny vlastníka. Do prevádzky sme tento program spustili počas udalosti, ktorú interne nazývame Big Bang. Odohralo sa to počas jesene 2016. Takže teraz (v čase rozhovoru, pozn. red.) je to už rok, čo sme spustili CARE BIG. Keď som v tomto období prišla do Alphy, nového člena rodiny Unilabs, spoznala som ľudí, ktorí už dnes rozprávajú o CARE BIG. Keď dnes na mojom workshope v Bratislave tlmočníčka spravila chybu a nazvala program Care Bag, ľudia ju automaticky opravovali a vysvetlili jej, že sa volá CARE BIG a nie Care Bag. (smiech) V Alphe už máme aj ambasádorov CARE BIG. Čo viac si môžem priať?

Ako meriate spokojnosť zamestnancov? Ktoré nástroje používate na motivovanie a angažovanie ľudí?

Využívame platformu, prostredníctvom ktorej sa každoročne pýtame určité otázky. Výsledky môžeme triediť podľa krajín, pracovísk, podľa jednotlivých manažérov. Dokážeme sa dostať ku skutočne podrobnej analýze. Okrem toho meriame aj spokojnosť klientov. Sme presvedčení, že ak máme zainteresovaných zamestnancov, títo následne prinášajú spokojnosť na strane klienta. Vďaka tomu máme spokojných klientov aj zamestnancov a to smeruje k výsledkom, ktoré potrebujeme dosiahnuť. Takže meriame spokojnosť a výsledky využívame na to, aby sme v každom regióne implementovali program CARE BIG. Ako som už spomínala, CARE BIG je jedným z najvýznamnejších nástrojov na to, aby sme zlepšili angažovanosť zamestnancov. Program nazývame CARE BIG, pretože ho implemenujeme prostredníctvom takzvaných CBB (culture­‑building behaviour – typy správania na podporu budovania firemnej kultúry), rôznych nástrojov a rámcov, ktoré máme k dispozícii. Snažíme sa zabrániť tomu, aby sme rôzne ciele prezentovali oddelene – mám na mysli program CARE BIG, transformáciu firemnej kultúry a podporu angažovanosti zamestnancov. Budeme na nich pracovať zároveň. Súčasťou toho sú informácie o novinkách na Workplace, tiež tréningy manažmentu, 360-stupňová spätná väzba, tréningy tímových lídrov, raňajky ako špeciálne eventy, dni otvorených dverí. Mení sa to v závislosti od regiónu, konkrétnych výsledkov a od toho, čo cítime, že je dôležité urobiť.

Ako budete merať výsledky kontrolných bodov tohoto procesu?

Každoročne meriame výsledky na základe rovnakých otázok – práve preto, aby sme zistili, ako sa nám darilo počas uplynulých rokov. Vidíme tak rozdiely, smerom nahor i nadol. Vďaka tomu môžeme dohliadať na aktivity a v prípade potreby ich prispôsobiť alebo nahradiť. Taktiež uskutočňujeme workshopy. Lokálni HR manažéri budú usporadúvať workshopy, prostredníctvom ktorých zistíme, či tie aktivity, ktoré sme zvolili, fungujú a či sú efektívne. Okrem toho nám workshopy poskytujú potrebný feedback. Niektoré krajiny na severe už dokonca vykonali predbežný prieskum, aby zistili, či sa vydali správnym smerom.

Ako môžu moderné technológie pomocť zlepšiť internú komunikáciu medzi kolegami v rámci medzinárodnej spoločnosti akou je Unilabs? Najmä v prípade, keď zastrešuje 16 krajín, ktoré spolu potrebujú komunikovať. V týchto mesiacoch máme v Alpha medical za sebou implementáciu platformy Workplace, ktorá je nástrojom na internú komunikáciu od spoločnosti Facebook. Aké sú najväčšie prínosy?

Workplace je úžasným nástrojom na vytváranie komunít a na spontánnu komunikáciu s každým kolegom. Program CARE BIG má vlastný kanál na Workplace. Táto platforma bude čoraz dôležitejším nástrojom na zachovanie kolobehu života vo firme. Ešte nemáme zaregistrovaných všetkých zamestnancov, ale dostaneme ich tam. Je to jednou z hlavných priorít v integračnom programe.

Prečo ste vybrali práve Unilabs Workplace ako hlavný komunikačný nástroj?

Každý rok robíme v Unilabs prieskum spokojnosti zamestnancov. Rôznymi otázkami sme merali angažovanosť zamestnancov. Jednou z otázok, v ktorých sme mali nižšie skóre než u iných, bola komunikácia a schopnosť nadviazať kontakt s ľuďmi. Ak vezmeme do úvahy toto skóre a prepojíme ho s faktom, že personál firmy Unilabs sa prostredníctvom akvizícií za poslednú dobu zdvojnásobil, je nám jasné, že s týmto aspektom musíme niečo urobiť. Potrebovali sme miesto, na ktorom by sme Jos (Lamers, Unilabs CEO, pozn. red.), ja a ostatní členovia vedenia mohli zastihnúť ľudí rýchlym spôsobom a prepojiť ich navzájom. To bolo dôvodom na zrodenie platformy Workplace. Samozrejme, workplace využívame aj na promovanie CARE BIG.

Čo je pre vás dôležité pri výbere nových zamestnancov? Ktoré vlastnosti si spoločnosť Unilabs u človeka cení najviac?

Zhrnula by som to takto – zamestnajte človeka kvôli jeho postoju. Zručnosti a prax sa dajú ľahko otestovať. To, o čom sa treba dôkladne presvedčiť, je fakt, či máte na palube vhodnú osobnosť s tým správnym postojom. Ak sa pokúšate dosiahnuť určitú výkonnosť podnikania a robíte to cez celkom živú a viditeľnú kultúru a povzbudíte určité štýly vedenia, povzbudíte ľudí, aby poskytovali a dostávali spätnú väzbu, aby boli otvorení a transparentní, tak musíte zabezpečiť, aby ľudia, ktorých prijímate do práce, s tým boli stotožnení na všetkých úrovniach a aby bolo toto prostredie tým pravým na ich rozvoj. To je naozaj výzvou a zároveň aj odpoveďou, keď prijímate na palubu nových ľudí.

Takže dôležité sú osobnosť a povaha uchádzačov?

Áno, ich osobnosť, postoje, hodnoty, ich cieľ. To, čo chcú dosiahnuť. Myslím, že Unilabs je jednou z tých spoločností, ktoré majú čo ponúknuť. Môžete do nej prísť a prijať ju ako celok – v mojom prípade sa presne toto stalo. To znamená, že firma sa stane vašou súčasťou, súčasťou vášho života. Takže potrebujeme ľudí, ktorí to cítia rovnako – takých, ktorí nepotrebujú striktne oddeľovať prácu a súkromný život. Ak robíte to, čo milujete, v čom ste dobrí a darí sa vám v danom prostredí, tak práca nie je iba povinnosťou, ale je vašou prirodzenou súčasťou. Takže treba hľadať ľudí, ktorí majú k práci podobný postoj. Na každom vo firme záleží. A to je to podstatné, na čo by sme mali všetci pamätať.

Ak vezmeme do úvahy nedostatok kvalitnej pracovnej sily, v čom vidíte najväčší dlhodobý deficit – v ktorej krajine a ktoré pozície sú najviac ohrozené? Ako riešite túto situáciu?

Najviac ohrozenou pozíciou v súčasnosti je patológ. To je však celoeurópsky problém. Jednoducho, ak sa pozriete na krivku, máme príliš málo absolventov v tomto odbore a zároveň príliš veľa odborníkov v dôchodkovom veku. Takže nás čaká bolestivé obdobie 4-5 rokov, ktoré musíme prekonať, aby sme mali opäť dostatok patológov na trhu. To je pre mňa jedným z najväčších nedostatkov, na ktorom treba zapracovať. Je to jednoducho diera v personalistickej krivke, v krivke vývoja. A ako s tým môžeme bojovať? Najmä prostredníctvom zamestnaneckého brandingu – treba docieliť, aby sa patológovia stotožnili s našimi cieľmi v rámci programu CARE BIG. Čiže ich treba zverejniť a predstaviť, čo znamenajú pre samotných pacientov a lekárov. Ľudia, ktorí si vyberú kariéru v medicíne, si nevybrali len prácu, ale najmä povolanie. Rozhodli sa zamerať na tú časť ich vnútra, ktorá sa chce starať o iných, takže tento fakt treba zohľadniť aj v spôsobe, akým s nimi spolupracujete. A samozrejme – v spôsobe, akým by ste chceli, aby oni spolupracovali s vami. Nie je to jednoduché. Znamená to začať s nimi viesť dialóg na inej úrovni. Pre Unilabs to znamená získať hlas aj tam vonku, medzi nimi.

Akvizície s následnými konsolidáciami často odhalia nadmerný počet zamestnancov, najmä v zariadeniach, ktoré boli pôvodne štátne. Ako pristupujete k problému optimalizácie počtu zamestnancov a ku komunikovaniu tejto citlivej témy v rámci firmy aj externe?

Na tomto priamo nepracujem, avšak samozrejme, máte k dispozícii určité náklady, s ktorými musíte zodpovedne narábať. Takže staranie sa vo veľkom je aj o nákladoch a ziskovosti firmy, pretože ziskovosť je tým faktorom, ktorý umožňuje vytvorenie obrazu v dlhodobom horizonte. Ideálna situácia nastáva, keď máte možnosť zvýšiť výkon prevádzky bez siahnutia na personál. Tak môžete zvýšiť predaj. To je ten ideálny scenár. Avšak, keď nastane situácia, že skrátka musíte ľudí prepustiť, treba ísť na to s rozumom. V podstate, znova je to najmä o úcte a transparentnosti. Musíte sa uistiť, že ste objektívny a máte vhodné merítka na to, aby ste učinili správne rozhodnutia. A potom je kľúčové zaobchádzať s ľudmi s úctou a uistiť sa, že rozumejú dôvodom vášho konania. Najdôležitejšou vecou je prejaviť človeku úctu a empatiu.

Čo je najväčšou výzvou pre Unilabs a personálne oddelenie v blízkej budúcnosti?

Výzvy sú všade, v rámci všetkých lokálnych trhov. Výzvou je najmä uistiť sa o tom, že sa nám ako lídrom darí a zároveň sa darí aj našim ľuďom, že naši zákazníci sú spokojní, že rastieme ako firma a dokážeme optimalizovať náklady. Unilabs pôsobí na vysoko nekonsolidovaných trhoch. Na týchto trhoch je veľa súťaživosti a fragmentácie. Ak to vnímame z pohľadu personalistu, tak Unilabs momentálne čelí obrovskej výzve. Sme na ceste stať sa väčším hráčom, takže musíme zaviesť procesy a projekty, ktoré nám umožnia byť sofistikovanejšími a profesionálnejšími v spôsobe, akým pracujeme a to bez straty našej DNA. Máme DNA podnikateľa. Úspešnými sme preto, lebo sme flexibilným podnikateľským subjektom, ktorý je schopný konať rýchlo, konať inštinktívne, činiť rozhodnutia na základe intuície a keď treba, tak aj riskovať. Sme schopní realizovať veci bez toho, aby sme prechádzali niekoľkonásobným schvaľovacím procesom. Takže cieľom je zachovať pozitíva a popritom sa stať väčším hráčom. Je to ako byť dospelým vo svete dospelých, avšak s detským pohľadom na vec. Práve tieto veci sú najväčšou výzvou.

Tajomstvom úspešných podnikov je to, že sa nesústredia len na to, čo má človek v hlave, ale aj na to, čo má v srdci a snažia sa tieto dva aspekty funkčne skĺbiť.

Tento rok oslavujete svoje desiate výročie spolupráce s firmou Unilabs. Ako ste sa k tejto práci dostali? Ako vnímate vývoj spoločnosti počas uplynulých desiatich rokov?

Reagovala som na pracovný inzerát uverejnený na švajčiarskom webe na pozíciu personálneho manažéra v spoločnosti Capio. V tom čase akurát prebiehal proces spájania spoločností Unilabs a Capio. Takže to celé začalo tromi riadkami na webe. Ako prvé som si pomyslela, buď to bude veľmi zaujímavá pozícia, keďže poskytli tak málo informácií, alebo firma samotná nevie čo chce. Zvedavosť spolu so záujmom o oblasť zdravotníctva ma priviedli k reakcii na túto ponuku. Oslovila ma možnosť nepriamo pomáhať ľuďom – to bolo pre mňa najväčším ťahákom. Vždy som sa zaujímala o medicínu a o pomoc ľuďom, aj keď nemám medicínske vzdelanie. Uvedomila som si, že prostredníctvom tejto pozície by som stále mohla pomáhať ľuďom, avšak v inom zmysle. Odvtedy som mala možnosť pozorovať proces, počas ktorého sa stretol sever s juhom a teda sa diagnostická spoločnosť Capio spojila s Unilabs. Bola som svedkom veľmi intenzívneho zlučovania a fázy množstva akvizícií. Keď sa pridal Jos, viac sme sa sústredili na základňu podnikania, na ďalšiu fázu rastu a akvizičnej integrácie, takže som bola svedkom toho, že spoločnosť skutočne rastie. Pri tom všetkom sme si však zachovali určitý neformálny štýl, ktorý mám veľmi rada. Keď máte dobrý nápad, máte možnosť ho priamo realizovať. To je vec, ktorú na tejto firme milujem.

Predpokladám, že veľa cestujete. Ktoré krajiny máte najradšej a ako vnímate Slovensko na základe doterajších návštev?

Pevné miesto v mojom srdci má určite Španielsko – už od čias, keď som tam ako dieťa chodila na prázdniny. Milujem španielčinu, kedysi som veľmi dobre ovládala tento jazyk, no dnes už to je horšie. Ale keď španielčinu počujem alebo čítam, okamžite sa cítim ako doma. Napokon, moja mama tam žije, takže to bude asi v rodine. Ale všeobecne mám rada všetky krajiny. Neexistuje krajina, o ktorej by som mohla povedať, že ju nechcem navštíviť. Cením si každú krajinu kvôli tomu, čo ponúka. Moje prvé dojmy zo Slovenska boli založené na veľmi srdečnom privítaní. Doslova ma zasiahlo, akí sú ľudia šťastní, keď sem prídete. Naozaj vás radi vidia a hľadajú podporu a spojenie a zároveň sú veľmi otvorení a veľmi skromní. Našla som tu výzvu, dobré otázky, skvelý zmysel pre humor a obrovskú srdečnosť. Aby som bola úprimná, o Slovensku som veľa nevedela, kým sme nekúpili Alphu. Prvýkrát som sem prišla na zasadnutie manažmentu, potom aj kvôli spoznávaniu ľudí a do tretice kvôli workshopu – a vždy to bolo príjemné. Je skutočne potešením spoznávať dobrých ľudí s dobrými hodnotami a byť v ich spoločnosti.

Ako vnímate proces automatizácie a neustále rastúci význam umelej inteligencie v diagnostickej sfére? Ako sa s týmto aspektom popasuje Unilabs?

Nie som si istá, či práve ja som tým správnym človekom, ktorý by sa mal vyjadriť k tejto téme, ale pokúsim sa. Technológia je súčasťou nášho sveta. Každý deň máte možnosť vidieť, čo sa deje napríklad v sfére telefónov a ako rýchlo sa už dnes dá spojiť s ľudmi. To, na čo sa musíme zamerať, je schopnosť využívať technológie inteligentne. Musíme si dať pozor na to, aby úplne nenahradili ľudskú interakciu a konverzáciu. Videla som ľudí sedieť v reštaurácii, každý nalepený na mobile – to je podľa mna trošku škoda, keď s niekým sedíte pri stole a ani sa s ním neporozprávate… Avšak v technológii vidím nesmierny význam pre Unilabs. To znamená, že môžeme robiť veci stále rýchlejšie a efektívnejšie. Prostredníctvom digitálnej patológie a rádiológie môžeme spájať expertov. Môžeme mať k dispozícii medzinárodné vedecké fóra, medzinárodne spolupracovať na veciach a mať simultánne zdieľanie informácií – to všetko je len v prospech diagnostiky. Nemyslím si, že by sme proti tomuto vývoju mali bojovať. Spájať jednotlivé centrá má predsa zmysel. Avšak som presvedčená, že nesmieme zabúdať na to, že na konci každej technológie stále stojí ľudská bytosť, ktorá ju vyvinula. A rovnako sa potrebuje zlepšovať a pracovať s tou technológiou. Takže opäť – je to o rovnováhe medzi ľudským aspektom a digitálnym aspektom. Môžeme to prijať a vďaka technologickému rozvoju realizovať úžasné veci.

Takže si nemyslíte, že raz príde čas, keď stroje nahradia v práci ľudí? Napríklad pri hodnotení vzoriek v laboratóriách.

Myslím, že technológia bude pokročilejšia, že budú väčšie laboratóriá s väčšími objemami, ale neočakávam, že niekedy budeme mať plne automatizované laboratóriá, v ktorých neuvidíte žiadnych ľudí. V zdravotníctve je na konci každého rozhodnutia človek. Takže môžeme spracúvať vzorky strojmi, avšak tie vzorky pochádzajú z ľudskej bytosti, takže musia byť interpretované ďalšou ľudskou bytosťou a napokon musia byť doručené v nejakej forme opäť k človeku. Nemyslím si, že by niekto chcel ísť k doktorovi s tým, že tam uvidí len stroj. Vždy to bude o interakcii medzi ľuďmi. Takže technológiu môžeme použiť na urýchlenie procesu a na zlepšenie kvality. Samozrejme, to dáva zmysel. Avšak vždy tu bude prítomná určitá medziľudská časť – starostlivosť o pacientov a práca s lekármi. V nemocnici neuvidíte oddelenie plné robotov, nebudete operovať robota – operujete ľudskú bytosť.

foto: Ladislav Rybár, Unilabs

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2018

Urológia

Jarné vydanie časopisu inVitro prináša aktuálne informácie z oblasti urológie. Okrem odborných textov zaoberajúcich sa urologickými ochoreniami a ich prevenciou či liečbou v ňom…

author

Mgr. Anna Martausová

Všetky články autora