Lymfóm

MUDr. František Nehaj  | MUC. Martin Jozef Péč  | MUDr. Juraj Sokol, PhD. | prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin  | MUDr. Marianna Kubašková  | MUDr. Michal Mokáň, PhD. | prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Malígne lymfómy

18.6.2019

Malígne lymfómy predstavujú 5 % všetkých nádorov vôbec. Ide o nádorové ochorenie systému lymfocytov a ich prekurzorov. K transformácii lymfocytov môže dôjsť na akomkoľvek stupni…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie