NOAK

MUDr. Matej Hrnčár | MUDr. Juraj Chudej, PhD. | MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Nádorové ochorenie a trombóza

29.12.2016

Venózny tromboembolizmus (VTE) je druhou najčastejšou príčinou smrti u pacientov s nádorovým ochorením, preto predstavuje závažný klinický problém. Malignity sú častou príčinou VTE a venózna trombóza…

prof. MUDr. Ján Staško, PhD. | Ing. Ingrid Škorňová, PhD. | RNDr. Jela Ivanková

Laboratórne monitorovanie nových perorálnych antikoagulancií

19.12.2016

Nové perorálne antikoagulanciá (NOAK), ku ktorým patria priame inhibítory trombínu a priame inhibítory aktivovaného faktora X (FXa), majú veľa výhod v porovnaní s antivitamínmi K …

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie