Patológia

Mgr. Anna Martausová

Mikroskop mám za odmenu (rozhovor s MUDr. Ivetou Mečiarovou, PhD.)

17.12.2019

Hoci pôvodne plánovala ostať pri patológii len na nevyhnutnú dobu, kým sa uvoľní miesto na inom oddelení, dnes už by ju na iný odbor nikto nenahovoril. Patológia sa stala jej srdcovkou – prácou aj…

MUDr. Martin Kopřiva

Histologické vyšetrovanie lymfatických uzlín alebo lymfatické uzliny z pohľadu patológa

23.5.2019

Lymfatické uzliny sú jedným z mnohých tkanív, respektíve orgánov, ktoré sú zasielané do patologických laboratórií na histopatologické vyšetrenie. Vo väčšine prípadov sú zasielané celé…

Mgr. Anna Martausová

Moderný patológ pracuje v prospech živých

6.9.2018

Stretli sme sa v nových priestoroch Diagnostického centra patológie, ktoré už na prvý pohľad rúcajú tradičné nelichotivé predstavy o slovenskom zdravotníctve. Moderné pracovisko vybavené…

MUDr. Peter Jáni

Obličky z pohľadu patológa

29.12.2016

Vyšetrenie obličiek je v praxi bežného patológa častá záležitosť. Veľkú časť diagnostických výkonov tvoria vyšetrenia nádorov vychádzajúcich z parenchýmu obličky mimo panvičku. Obličky sú…

doc. MUDr. Marián Benčat, PhD. | prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. | Dipl. Biol. Katarína Baluchová, PhD. | MUDr. Jozef Bodnár | Ľubomíra Hicárová | doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc. | Drahuša Glashutnerová

Postavenie a význam pracovísk patológie Alpha medical v oblasti gynekológie

29.11.2016

Zameranie a možnosti laboratórií patologickej anatómie prechádzajú v posledných rokoch búrlivým rozvojom, ktorý je podmienený inovatívnou technikou či progresom informácií z oblasti…

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Kvapalinová biopsia

8.9.2016

Pri slove biopsia sa nám vybaví chirurg, ktorý skalpelom odrezáva podozrivé tkanivo alebo dlhá dutá ihla, ktorá sa vnára do obličky, vaječníka či mozgu, aby sa po jej vytiahnutí mohol na odobratú…

doc. MUDr. František Ondriaš, CSc.

Morfologická diagnostika pľúcnych nádorov

30.8.2016

Chorobné procesy vznikajúce v dýchacích cestách predstavujú mimoriadne širokú škálu alternatív, od kongenitálnych anomálií až po malígne ochorenia. Morfologická diagnostika – t. j. bioptické a…

MUDr. Jozef Bodnár

Nálezy pažeráka a žalúdka z pohľadu patológa

9.8.2016

Patológia gastrointestinálneho traktu vo všeobecnosti patrí ku každodennej práci patológa. Najčastejšie ide o zápalové ochorenia žalúdka, tenkého a hrubého čreva, apendixu, ale aj pažeráka …

doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc. | Janka Papanová | doc. MUDr. Marián Benčat, PhD.

Testovanie autoprotilátok metódou nepriamej imunofluorescencie a technikou imunoblot

2.8.2016

V Diagnostickom centre Patológie v Martine stanovujeme autoprotilátky v sére pacientov s rozličnými autoimunitnými poruchami, pričom ročne vyšetríme takmer 9 tisíc vzoriek sér.…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie