POSTCOVIDOVÉ ZMENY VLASOV

21. Marec 2023
Article image

Od objavenia sa nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý je príčinou ochorenia Covid-19, sa pozornosť venuje najmä jeho život ohrozujúcim prejavom. Boli však opísané aj postinfekčné kožné prejavy ochorenia, ktoré môžu významne ovplyvňovať psychiku pacientov. Vo svojej trichologickej praxi som počas celej pandémie pozorovala u pacientov enormné vypadávanie vlasov, zmeny štruktúry vlasov, ochorenia pokožky kapilícia či zhoršenia stavov jednotlivých alopécií.

Rastový cyklus vlasov

Naše vlasy rastú v rastovom cykle, ktorý pozostáva z troch fáz nazývajúcich sa anagén, katagén a telogén. Folikulárny cyklus je špecifický pre každý folikul a nezávislý od ostatných vlasových folikulov.

Anagén je hlavná rastová fáza vlasu, v tejto fáze rastu sa nachádza asi 85 % všetkých vlasov na hlave. Bunky sa vo vlasovom korienku rapídne delia a vytvárajú nový vlas. Mladý vlas získava keratín a prediera sa z folikulu, aby potom cez pór v pokožke hlavy vyrástol. Vlas rastie rýchlosťou asi 0,44 mm za deň. Dĺžka narasteného vlasu závisí od dĺžky trvania anagénnej fázy, ktorá je u každého človeka iná. Anagénna fáza trvá 2 až 8 rokov.

Katagén je prechodná fáza cyklu, v tejto fáze sa nachádza asi 1 % vlasov na hlave. Vlas v tom čase prestáva rásť, ale z pokožky hlavy nevypadne. Počas tejto fázy je vlasový folikul doslova degradovaný a zmenší sa asi na šestinu svojej pôvodnej veľkosti. Spodná časť vlasového folikulu je zničená a vlasový korienok sa oddelí od prítoku krvi. Katagénna fáza trvá 2 až 4 týždne.

Telogén je fáza, počas ktorej sa regeneruje vlasový korienok. Vlas ešte stále nerastie, no zostáva zachytený vo vlasovom folikule. Pri podráždení pokožka vlas uvoľní a vlas vypadne. V tejto fáze je približne 10 až 15 % našich vlasov. Telogénna fáza trvá 2 až 4 mesiace. Po telogénnej fáze je rastový cyklus vlasu kompletný a vlasový folikul prechádza znova do hlavnej rastovej (anagénnej) fázy.

Covid-19 a vlasy

Vypadávanie vlasov po bakteriálnej alebo vírusovej infekcii nie je novým fenoménom a bolo tiež pozorované po epidémii chrípky v roku 1918. Vypadávanie vlasov po infekcii možno vysvetliť odpoveďou vlasových folikulov na stres a vyplavenie cytokínov v dôsledku infekcie. Vypadávanie zvyčajne začína 3 až 4 mesiace po horúčke. Cytokíny uvoľnené v dôsledku infekcie vedú folikuly predčasne do katagénu a potom do telogénu. Keďže trvanie telogénu je asi 3 – 4 mesiace, vypadávanie zvyčajne začína v tomto čase.

Telogénne efluvium vyznačujúce sa difúznym vypadávaním vlasov niekoľko mesiacov po stresore nie je nič nezvyčajné ani v súvislosti s Covid-19. Je to horúčkovité infekčné ochorenie, príčina emočného stresu a dôvod na použitie liekov. To všetko z neho robí potenciálnu príčinu telogénneho efluvia. Štúdie, ktoré hodnotili výskyt telogénneho efluvia počas obdobia pandémie Covid-19 v porovnaní s predchádzajúcom obdobím, ukázali na jeho troj- až päťnásobný vzostup.

Mnohé zo štúdií, ako aj moje osobné skúsenosti, ale ukazujú, že interval medzi infekciou a nástupom efluvia tu býva kratší než pri iných stresujúcich stavoch, začínajúc už 4 týždne po a niekedy dokonca počas infekcie SARS-CoV-2, čo naznačuje ešte iný vplyv na vlasový folikul.

Je známe, že vírus SARS-CoV-2 vstupuje do hostiteľskej bunky cez receptor ACE-2. Uľahčenie fúzie vírusu s hostiteľskou bunkou umožní serínová transmembránová proteáza TMPRSS2, ktorá štiepi vírusový spike proteín. Transkripcia génu pre TMPRSS2 je závislá od androgénov, čo poukazuje na súvislosť medzi androgénmi a infekciou vírusom SARS-CoV-2. Vyššie množstvo androgénnych receptorov môže korelovať so zvýšenou závažnosťou ochorenia u pacientov s Covid-19. Dôkazy o tom pochádzajú z epidemiologických štúdií.

Nový koronavírus spôsobuje vaskulárnu endoteliálnu dysfunkciu a aktiváciu koagulačnej kaskády. Vzniknutá vaskulárna oklúzia môže zhoršiť zásobovanie vlasových folikulov krvou, čo vedie k zmenám vo vlasovom cykle.

Covid-19 je známou príčinou anosmie a straty chuti. Vlasové folikuly exprimujú funkčné čuchové receptory, špekuluje sa, že môžu byť poškodené Covid-19, čo vedie k prerušeniu anagénu.

Diagnostika

Okrem subjektívnych pocitov pacienta je typický aj klinický obraz. Základným diagnostickým kameňom je lekárske trichologické vyšetrenie, ktoré zahŕňa vyšetrenie trichoskopom. Digitálna trichoskopia sa vykonáva pomocou špeciálnej kamery napojenej na počítač. Kamera sníma jednotlivé lokality na vlasovej pokožke z vopred predpísaných miest a je schopná zachytiť pokožku, vlasové folikuly a jednotlivé vlasy so zväčšením, ktoré nie je možné vidieť voľným okom.

Hodnotí sa celkový stav vlasov, vlasových stvolov a pokožky hlavy, robí sa výpočet hustoty vlasov v záhlaví (androgén independentná oblasť) a v prednej a hornej časti hlavy (androgén dependentná oblasť). Merajú sa vlasové priemery a vyhodnotia sa percentuálne zastúpenia velusových, intermediálnych a terminálnych vlasov, analyzuje sa zastúpenie vlasov v jednotlivých rastových fázach (fototrichogram). Zisťuje sa rýchlosť rastu a dennej straty vlasov (trichometria), rozpoznáva sa prítomnosť anomálnych typov vlasov (dystrofické, kadaverózne atď.).

Užitočné informácie poskytne aj skúška ťahom (tzv. trakčný test) prípadne wash test.

Trakčný test

Približne 50 vlasov sa uchopí medzi palec, ukazovák a prostredník od spodnej časti vlasov v blízkosti pokožky hlavy a pevne, ale nie nasilu, sa potiahne od pokožky hlavy. Ak sa z pokožky hlavy odtrhne viac ako 10 % vlasov, predstavuje to pozitívny trakčný test.

Wash test
Pri wash teste (umývacom teste) si pacient 5 dní neumýva vlasy. Následne si vlasy umyje a vypadané vlasy zachytené v odkvapkávači spočíta. Vlasy sa musia spočítať a rozdeliť na dĺžku ≤ 3 cm a ≥ 5 cm. Toto je dôležitá technika na odlíšenie telogénneho effluvia od FAGA (female alopecia androgenetica, vypadávania vlasov ženského vzoru).

Pozitivita trakčného testu a wash testu pri telogénnom efluviu v súvislosti s Covid-19 je u 100 % pacientov.

V trichoskopickom obraze pri Covid-19 sú charakteristické známky ako napríklad redukovaná hustota vlasov, prítomnosť prázdnych ústí vlasových folikulov, miesta s absenciou vlasov a variabilita v priemeru vlasov.

Rovnako dochádza k zhoršeniu stavu pokožky kapilícia – časté recidívy seborhoickej dermatitídy. Dochádza tiež k tvorbe crustae lactea s následnou ohraničenou stratou vlasov, ktorá na prvý pohľad často imituje alopecia areata. V neposlednom rade zasahuje infekcia Covid-19 aj do autoimunitných procesov. Veľmi často sa ako následok postinfekčného obdobia prejavujú v trichoskopii aj známky jazviacich alopécií (najčastejšie Pseudopelage Brocq), alopecia areata multiplicitae až totalis. Každá diagnóza má svoje trichoskopické znaky.

Liečba

Kľúčom k úspešnej terapii je predovšetkým upokojenie a edukácia pacienta. Neexistuje žiadny konkrétny model liečby. Vo svojej trichologickej praxi pristupujem ku každému pacientovi individuálne, každý má navrhnutý individuálny plán liečby. Samotná terapia vo všeobecnosti pozostáva z upravenia životného štýlu (eliminácia stresových faktorov), stravy, dôležitý je dostatočný spánok, správne umývanie vlasov, vhodný výber šampónu. Domáca lokálna terapia pozostáva z dennodennej aplikácie účinných látok, ako sú minoxidil alebo aminexil. Vhodná je aj vitamínová terapia a prípravky ako Serioxyl, Nanogen v kombinácii s dermarollerom, laserovým hrebeňom, eventuálne s helmou. Dôležitou súčasťou úspešnej terapie je aj aplikácia vlasových mezoterapií s individuálnym liečebným plánom v druhu, ako aj v počte aplikácií.

Celková terapia – v závislosti od diagnózy typu alopécie – zahŕňa:

 • kortikosteroidy,
 • imunomodulátory,
 • hormonálnu terapiu vo forme antikoncepcie,
 • blokátory dihydrotestosterónu,
 • JAK inhibítory.

Ultimátnym riešením je transplantácia vlasov. Vo svojej praxi používam robotickú FUE techniku pomocou prístroja Neograft 2.0. Zákrok je vhodný pre mužov aj ženy všetkých vekových kategórií. Prebieha v lokálnom znecitlivení, je ambulantný, nevyžaduje hospitalizáciu. Úchyt vlasov je minimálne 90 % s maximálne prirodzeným efektom.

Záver

Vypadávanie vlasov ako také sa výrazne dotýka psychiky človeka. Ovplyvňuje každodenný život. V dnešnej dobe existuje mnoho druhov efektívnej liečby, avšak základom pozitívneho výsledku je včasná a správna diagnostika. V NESTORY medical centre s tým dokážeme pomôcť. Výsledky a pozitívna spätná väzba pacientov hovoria za všetko.


Literatúra

 1. Kutlu, Ö.; Metin, A. Relative Changes in the Pattern of Diseases Presenting in Dermatology Outpatient Clinic in the Era of theCovid-19 Pandemic. Dermatol. Ther. 2020, 33, e14096.
 2. Cline, A.; Kazemi, A.; Moy, J.; Safai, B.; Marmon, S. A Surge in the Incidence of Telogen Effluvium in Minority Predominant Communities Heavily Impacted by Covid-19. J. Am. Acad. Dermatol. 2021, 84, 773 – 775.
 3. Aksoy, H.; Yıldırım, U. M.; Ergen, P.; Gürel, M. S.Covid-19 Induced Telogen Effluvium. Dermatol. Ther. 2021, 34.
 4. Sattur, S. S.; Sattur, I. S.Covid-19 Infection: Impact on Hair. Indian J. Plast. Surg. 2021, 54, 521 – 526.
 5. Wollina, U.; Karadağ, A. S.; Rowland-Payne, C.; Chiriac, A.; Lotti, T. Cutaneous Signs in Covid-19 Patients: A Review. Dermatol. Ther. 2020, 33.
 6. Turkmen, D.; Altunisik, N.; Sener, S.; Colak, C. Evaluation of the Effects of Covid-19 Pandemic on Hair Diseases through a Web-Based Questionnaire. Dermatol. Ther. 2020, 33, e13923.
 7. Tammaro, A.; Adebanjo, G. A. R.; Parisella, F. R.; Luzi, F.; Scarabello, A. Hair and Nail Manifestations of Covid-19. J. Cosmet. Dermatol. 2022, 21, 1339 – 1346.
 8. Olds, H.; Liu, J.; Luk, K.; Lim, H. W.; Ozog, D.; Rambhatla, P.V. Telogen Effluvium Associated with Covid-19 Infection. Dermatol. Ther. 2021, 34.


invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2023

Postcovidové obdobie a človek

Prvé číslo roka 2023 je venované problematike postcovidového obdobia – téme so širokým kontextom aktuálnej nielen vo svete zdravotníctva, ale aj v celej spoločnosti. O tom, aké škody vie covid…

author

MUDr. Andrea Nestorová

Všetky články autora