SME STREDOEURÓPSKYM UNIKÁTOM

Obrázok článku

Tohtoročná jar priniesla významné novinky, ktoré nás posúvajú o míľový krok vpred v technologickej vyspelosti našich laboratórií. Nosným pilierom inovácie našich pracovísk je úspešné ukončenie implementácie plnoautomatickej linky Aptio Automation v Centrálnom laboratóriu – VÝCHOD v Stropkove. Druhou významnou dosiahnutou métou je implementovanie automatickej analytickej linky LabCell v Centrálnom laboratóriu – ZÁPAD na Poliankach v Bratislave.

V priebehu novembra minulého roku sme najprv nainštalovali najnovšie biochemické a imunochemické analyzátory Atellica Solution od spoločnosti Siemens, a to ako prví v skupine Unilabs. Siedmeho januára tohto roku sme začali s inštaláciou robotickej linky Aptio, do ktorej boli postupne pozapájané analyzátory poskytujúce biochemické, hematologické a hemokoagulačné, ako aj sérologické vyšetrenia. Celý proces prebiehal v plnej prevádzke bez akýchkoľvek obmedzení pre spolupracujúcich lekárov a bol zavŕšený 25. marca.

V spolupráci so spoločnosťou Siemens sa nám v Stropkove podarilo vytvoriť koncept, ktorý sa vďaka svojej komplexnosti a stupňu automatizácie zaraďuje medzi najpokrokovejšie systémy v laboratórnej diagnostike celosvetovo. Ako upresnil RNDr. Jozef Marčišin, MSc., prevádzkový  riaditeľ Alpha medical, v prípade systému Aptio Automation „ide o automatickú linku s kompletným pred- a postanalytickým spracovaním vzoriek. Celá linka je dlhá 40 metrov a je v nej zakomponovaných 29 modulov. Analytickú časť predstavujú dva systémy Atellica Solution, dva systémy Immulite, dva hemokoagulačné analyzátory CS 5100 a tri hematologické analyzátory Advia 2120i.“

Alpha medical je prvou spoločnosťou v strednej Európe, ktorá sa môže pýšiť vybavením na takejto úrovni. Linka dokáže za hodinu spracovať 1100 až 1500 skúmaviek a jej plný analytický výkon predstavuje 8720 testov za hodinu. Automatizácia prináša ešte vyššiu efektívnosť a presnosť diagnostického procesu pri súčasnom minimalizovaní vyťaženia personálu. „V skratke povedané, nasypete skúmavky do jedného otvoru a potom na konci procesu z druhého otvoru vypadnú rovno do odpadu,“ dodal doktor Marčišin. Čo je dôležité pre klienta, je výrazné skrátenie času doručenia výsledku a zníženie chybovosti.

Vďaka novej linke dokážeme automatizovane pokryť niekoľko dôležitých pred- a postanalytických procesov, akými sú:

  • odštupľovanie skúmaviek,
  • triedenie skúmaviek,
  • centrifugovanie materiálu,
  • vytvorenie alikvot z primárnych skúmaviek (pre interne aj externe vykonávané vyšetrenia),
  • uskladnenie vzoriek, vďaka ktorému je možné v prípade potreby doordinovať ďalšie vyšetrenia bez opakovania odberu,
  • automatické spracovanie odpadu na konci cyklu spracovania vzorky.

„Po piatich rokoch nám končila zmluva s dodávateľom techniky, ktorá sa za tento čas postupne opotrebovala i technologicky zastarala. Preto sme sa rozhodli pre výmenu, ktorá aj do budúcna pokryje potreby našich klientov a umožní nám ďalší rozvoj,“ vysvetlil doktor Marčišin.

Alpha medical vykoná dohromady takmer 29 miliónov rutinných vyšetrení (okrem genetických a patologických) ročne. Z toho je až 19 %, čiže takmer 5,3 milióna spracovaných v priestoroch Centrálneho laboratória – VÝCHOD v Stropkove. V priebehu posledných 5 rokov sa objem tu spracovaných vzoriek takmer zdvojnásobil. Tento rastúci trend neustále pokračuje. Okrem inštalácie plnoautomatickej linky v Stropkove v apríli prebehlo ukončenie implementácie automatickej analytickej linky Lab-Cell v Centrálnom laboratóriu – ZÁPAD v Bratislave a jej spustenie do ostrej prevádzky, ktoré stelesňuje ďalší stupeň automatizácie analytickej časti procesu. V linke LabCell je umiestnených 9 biochemických analyzátorov.

„Som hrdý na tímy Centrálnych laboratórií v Stropkove aj v Bratislave. Obdivuhodne sa popasovali so všetkými situáciami, ktoré táto výnimočná inštalácia priniesla. Aj vďaka dôslednému plánu, dlhoročnej spolupráci so servisným tímom Siemensu a vďaka obrovskému nasadeniu zo strany každého z pracovníkov, zapojených do projektu, sme dokázali vytvoriť aktuálne najmodernejšie laboratórne riešenie na svetovej úrovni v centrálnej Európe,“ zhodnotil doktor Marčišin na záver. 

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 02/2019

Adynamia, slabosť a únava

V letnom vydaní sa naši odborníci zamerali na ochorenia, ktoré sprevádza práve adynamia, únava a slabosť. Okrem odborných textov v ňom už tradične nájdete rozhovory, blogy a množstvo…

author

RNDr. Jozef Marčišin, MSc.

Všetky články autora