STANISLAV ČÁRSKY: POMÁHAŤ ĽUĎOM JE PRIVILÉGIUM

06. Marec 2023
Article image

Charakterizuje ho integrujúci štýl riadenia, verí v silu tímu a spolupráce. Do Unilabs Slovensko nastúpil po niekoľkomesačnom procese odovzdávania postu s hlbokým poznaním biznisu, plánov a espritu firmy. Jeho ambíciou nebolo urobiť revolúciu od prvého dňa, ale dôsledne dokončiť rozbehnuté projekty a následne začať nové. Najväčšou výzvou bude podľa jeho slov správne uchopiť firmu, ktorá je lídrom na trhu laboratórnej diagnostiky a má naďalej ambíciu nepoľaviť z inovatívneho potenciálu a snahy prinášať na Slovensko najmodernejšie technológie a postupy. Zhovárali sme sa s generálnym riaditeľom Unilabs Slovensko Stanislavom Čárskym.


S akými plánmi ste prichádzali do Unilabs Slovensko na post generálneho riaditeľa?

Veľmi dobre som si uvedomoval status a silu značky spoločnosti, a preto je mojou jednoznačnou ambíciou obhájiť líderskú pozíciu Unilabs Slovensko medzi poskytovateľmi diagnostiky. Chcem, aby sme boli naďalej trendsetterom, ktorý prináša nielen nové služby, ale aj inak nastavuje vzťah so zákazníkom či pacientom. A toto všetko musíme absolvovať jednak v kontexte doby a výziev, ktoré prináša, ale aj v kontexte príchodu nových majiteľov do spoločnosti. Aby sme to dosiahli, musíme naďalej napredovať, inovovať a využívať to, čo je najväčší potenciál tejto firmy a dôvod jej úspechu – a to sú jej ľudia.

Kam sa vôbec dá posúvať firma, ktorá je na špici medzi diagnostickými firmami?

Vždy je kam rásť a napredovať. Príležitosti vidia – a vedia uchopiť – len pripravení! Dnes sa však potrebujeme sústrediť na vylepšovanie existujúcich služieb, modernizáciu a automatizáciu laboratórií, posúvať sa najmä kvalitatívne. Veľkou výzvou je digitalizácia diagnostiky, kde sme v rámci Unilabs veľmi ďaleko. Zároveň môžeme prinášať ďalšie inovatívne služby a potvrdzovať našu odbornú kredibilitu na trhu.

„Baví ma spájať rôznych ľudí, rôzne zručnosti a expertízy pre dosiahnutie spoločných cieľov, nájsť a rozvíjať v kolegoch to jedinečné, čím môžu prispieť k úspechu spoločnosti.“

V ktorej oblasti môžeme očakávať najväčší progres?

Veľkou novinkou pre Unilabs Slovensko bude určite to, že skúmame možnosti rozšírenia portfólia svojich služieb o zobrazovacie techniky. Vidíme to najmä v oblasti rádiológie, kde máme na Slovensku ešte rezervy. Navyše, je to jeden zo smerov, ktorého rozvoj podporujú aj naši majitelia. Progres však môžeme očakávať aj v oblasti genetiky, čo je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí diagnostiky, kde navyše môžeme čerpať z medzinárodných skúseností. A v neposlednom rade je to digitalizácia v patológii, ktorú chceme v Unilabs uchopiť ako veľkú príležitosť na posun vpred.

Ako sa zmenilo vaše vnímanie firmy, odkedy ste nastúpili až po dnešok?

Už keď som akceptoval ponuku, vedel som, že jednou z najväčších devíz firmy sú jej ľudia, ktorí majú vysokú expertízu vo všetkých oblastiach a pracujú vo vysokom nasadení a efektivite. Osobne som sa presvedčil, že to tak naozaj je, dokonca viac, než som predpokladal.
Rovnako ma príjemne prekvapila agilita, či už zamestnancov, alebo manažmentu, ktorí dokážu reagovať veľmi pružne na meniacu sa situáciu a podmienky a tiež reflektujú na potreby trhu. O tom hovorí aj naše portfólio služieb, ktoré je azda najkomplexnejšie na trhu.

V čom vás Unilabs Slovensko pozitívne prekvapil?

Budem sa opakovať, ale v ľuďoch. Mal som vysoké očakávania, ale realita to ešte predčila. Ostatne, vezmime si príklad agility a adaptácie firmy v praxi. Keď vypukla pandémia, všetci mali viac-menej rovnakú štartovaciu čiaru, no Unilabs bol ten, kto priniesol inovácie v testovaní, ako napríklad odber kloktaním, vedel škálovať kapacity – či už odberu, alebo diagnostiky – a následne vykonával viac než 30 % všetkých testov na Slovensku.
Veľmi milo ma prekvapilo, že pre skupinu Unilabs vôbec nie sme nejakou málo významnou sieťou laboratórií kdesi v strednej Európe. Sme veľmi dôležitým a platným členom, ktorý dokáže svojimi diagnostickými kapacitami, postupmi, ale najmä skúsenými ľuďmi a expertmi vo svojich oblastiach pomáhať aj ostatným krajinám v rámci našej siete – dvíhať tak pomyselnú laťku i globálneho Unilabsu. Jeden príklad za všetky: samoplatcovský e-shop lab.online sa momentálne úspešne zavádza vo viacerých krajinách Európy.


Už ste navštívili viaceré prevádzky po celom Slovensku. Čo vás na nich zaujalo okrem vysokého nasadenia a profesionality ľudí?

Len vysoké nasadenie a expertíza nestačia. Príjemne ma prekvapila miera organizácie práce – každý presne vie, čo sa od neho očakáva a ako má postupovať v štandardných aj neštandardných situáciách. Rovnako je fascinujúca miera technického vybavenia a automatizácie. Príkladom je centrálne laboratórium v Stropkove, kde funguje jedna z najmodernejších automatických liniek, minimálne v strednej Európe, a dnes je vzorom aj pre ďalšie laboratóriá.
A v neposlednom rade je fascinujúca naša logistika. Je to živé mravenisko presunu skúmaviek a vzoriek. Denne máme v teréne 125 áut na 85 zvozových trasách a vďaka tomu dokážeme obslúžiť efektívne a včas každého nášho zákazníka.

Ako môže ťažiť slovenský Unilabs z príslušnosti ku globálnej skupine?

Už len fakt, že skupina Unilabs pôsobí v 16 krajinách, je nesmierne prínosný pre výmenu know-how, skúseností a pre aplikovanie osvedčených metód a postupov. Prirodzene kooperujeme a výhodou je aj veľkosť skupiny – napríklad pri nákupoch diagnostík či technológií. Nastavenie procesu kooperácie však bude veľmi závisieť aj od rozhodnutí nového majiteľa. Ten sa musí rozhodnúť, akú chce mať dynamiku medzi jednotlivými krajinami a centrálou a my musíme byť pripravení.

„Schopnosť spolupracovať je v dnešnom čoraz komplexnejšom svete kľúčová výbava pre úspech.“

Čím môže inšpirovať Slovensko skupinu Unilabs?

Určite schopnosťou hľadať príležitosti na trhu, jasnou stratégiou a vo vytrvalosti v doťahovaní projektov. Treba si uvedomiť, že je rozdiel pôsobiť na trhu ako menší hráč a ako de facto líder, ako to je na Slovensku. A práve pochopenie svojej pozície môže byť inšpirujúce pre kolegov, keď sme sa dokázali adaptovať z akvizičnej stratégie na inovatívnu a optimalizačnú. Máme jednoducho možnosť skúšať nové postupy a projekty a zároveň sa snažiť zvyšovať svoje technologické i procesné kapacity. Je veľmi dôležité povedať, že náš slovenský tím nesmie byť s centrálou Unilabsu vo vzťahu rodič – dieťa, ale v rovine dospelý – dospelý, kde z tohto partnerstva môžu profitovať všetci.

Čo znamená akvizícia spoločnosti dánskym A.P. Moller Holding?

Prináša to určite iný level firemnej kultúry i globálnych príležitostí. A.P. Moller Holding je totiž rodinnou spoločnosťou, ktorá funguje na trochu iných princípoch než firmy, ktoré sa musia v prvom rade zodpovedať svojim investorom či akcionárom. Jej škandinávsky pôvod sa odzrkadľuje aj na veľkom focuse na udržateľnosť a zelené témy a hlavne na tom, že sú bežci na dlhé trate. Som veľmi rád, že samotný chairman boardu Marc Engel, spolu s členkou boardu Corinne Fontanet, nedávno navštívil Slovensko, čo svedčí o úprimnom záujme navnímať fungovanie Unilabsu v jednotlivých krajinách a následne spoločnosť viesť, rozvíjať a posúvať.

„Je veľmi dôležité povedať, že náš slovenský tím nesmie byť s centrálou Unilabsu vo vzťahu rodič – dieťa, ale v rovine dospelý – dospelý, kde z tohto partnerstva môžu profitovať všetci.“

Aké hodnoty vyznáva nový majiteľ?

A.P. Moller funguje viac ako 100 rokov a na trh dal svoje vlastné meno, pod ktorým sa skrývajú všetky hodnoty značky. Ak používate svoje meno, je to osobné a za každým krokom si musíte stáť. Preto sú ďalšími parametrami značky čestnosť, pokora a schopnosť počúvať, starostlivosť a samozrejme ľudia. Tieto hodnoty sú vo veľmi dobrom súlade s našou filozofiou Unilabs CARE BIG, kde je našou ambíciou poskytnúť nielen svojim klientom čosi navyše.

Koncom roku 2022 oslávil Unilabs Slovensko 25 rokov od založenia prvého laboratória na Slovensku. Ako vnímate tento míľnik vy, znamená to pre vás niečo?

Je to unikátne. Je iba málo spoločností, ktoré vznikli na Slovensku na zelenej lúke s takou výnimočnou diagnostickou ponukou, akú mala spoločnosť Alpha medical a dnes má Unilabs Slovensko. Príbeh rastu jedného laboratória v Ružomberku, ktoré sa postupne rozširovalo, zvyšovalo svoju kredibilitu a hodnovernosť, až dorástlo na líderskú sieť na trhu, je skutočne inšpirujúci.

Firmu ste prebrali po riaditeľovi, ktorý v nej pôsobil od prvých dní. Zanechal vám v kancelárii aj niečo osobné?

Zanechal mi veľmi precízne upratanú kanceláriu, čo muselo dať po toľkých rokoch zabrať (smiech).

Čo vám povedal pri výmene pozícií?

Za veľkú výhodu považujem to, že celý proces bol kontinuálny a dlhodobý. Vzájomne sme komunikovali niekoľko mesiacov a budovali sme si navzájom dôveru. Našou ambíciou bolo, aby išlo o prirodzený a postupný proces odovzdania funkcie.

Čiže nešlo o tzv. nový štart nového CEO?

Určite nie. Nadviazal som na mnohé projekty, ktoré rozbehol ešte predchádzajúci generálny riaditeľ a postupne som začal s tímom rozbiehať nové. Staviam na histórii slovenského Unilabsu – na skúsenostiach, expertíze, výsledkoch a v neposlednom rade na skvelých ľuďoch.

Čo charakterizuje váš štýl vedenia?

Môj prirodzený štýl vedenia je integrujúci. Baví ma spájať rôznych ľudí, rôzne zručnosti a expertízy pre dosiahnutie spoločných cieľov. Nájsť a rozvíjať v kolegoch to jedinečné, čím môžu prispieť k úspechu spoločnosti tak, aby s chuťou pracovali ako na vlastnom a radi robili to, čomu veria, čo ich napĺňa. Moje 22-ročné manažérske skúsenosti potvrdzujú, že garanciou dlhodobého úspechu a udržateľného rastu je participácia, angažovanosť jednotlivých zamestnancov a ich schopnosť spolupracovať.

Všimol som si, že s mnohými kolegami – a nielen z manažmentu – si tykáte.

Každý zamestnanec je dôležitý, inak by tu nebol. Niekedy možno menej formálne vzťahy vyplývajú aj z faktu, že Unilabs Slovensko nerástol skokovo a nie je v ňom bežná, výrazná fluktuácia zamestnancov, a tak vznikajú dlhodobejšie vzťahy. Zároveň stále dokáže byť zachovaná profesionálna hierarchia. Snažím sa k ľuďom pristupovať ako k partnerom, je to pre mňa prirodzené. Snažím sa spájať ľudí aj tímy a viesť ich k efektívnej komunikácii a kooperácii. Schopnosť spolupracovať je v dnešnom čoraz komplexnejšom svete kľúčová výbava pre úspech. Než mať 100 profíkov je totiž dôležitejší jeden silný profi tím, ktorý má 100 členov.

Máte nejaké manažérske rituály? Všimol som si napríklad, že pracujete po stojačky.

Áno, je to pre mňa prirodzená poloha, keďže sa dosť nasedím každodenným dochádzaním do práce. Bývame zhruba na polceste medzi dvoma hlavnými centrami Unilabs Slovensko – takmer presne medzi Martinom a Bratislavou. Na cestovanie som si už zvykol a je súčasťou mojej každodennej rutiny. Rannú cestu využívam na koncentráciu, vnútorné ukotvenie – reflexiu, zadelenie si priorít, takže do práce už prichádzam s jasným plánom. Ak mi zvýši čas, rád si vypočujem rôzne edukatívne alebo spravodajské podcasty. A cestou naspäť zas doháňam telefonáty, ktoré som cez deň nestihol. Čiže čas v aute vôbec nepovažujem za premárnený.

A prezradíte aj nejaké súkromné rituály?

Nemám ich veľa. Bez jedného však nedokážem fungovať. Vždy ráno si musím aspoň 20 minút zacvičiť – mám takú personalizovanú zmes zo známych cvičení, ako sú napríklad pilates či joga. Vôbec nesledujem televíziu, v rámci večerného relaxu ma viac obohacuje čas, ktorý môžem stráviť rozhovorom s mojou manželkou, napríklad pri pohári vína. Cielene sa snažím o spoločný čas s našimi dvoma zaneprázdnenými tínedžermi, aby sme neboli len spolubývajúcimi, ale funkčnou rodinou, kde sa vzájomne obohacujeme a sme si oporou. Voľný čas najradšej trávim v lese a na horách – v lete na horskom bicykli, v zime na lyžiach.

„Komerčnú diagnostiku netreba vnímať ako konkurenciu, ale ako nevyhnutný doplnok k existujúcim službám.“

Je niečo, čo je vašou srdcovkou v oblasti zdravotníctva, respektíve laboratórnej diagnostiky?

Pre mňa je srdcovka celá téma. Pochádzam zo zdravotníckej rodiny a aj moja manželka je lekárka, takže od malička som prirodzenou súčasťou tohto sveta. Zdravotníctvo vnímam cez optiku služby ľuďom, ktorí potrebujú pomôcť a cez privilégium im pomáhať. Je to nesmierna zodpovednosť v každom kroku, od diagnostiky cez určenie správnej diagnózy až po liečbu a komunikáciu s pacientom či jeho blízkymi. A my sme na úplnom začiatku tohto reťazca, takže viem, že nemôžeme zlyhať. Osobne ma vždy napĺňa, keď sa môžem podieľať na zavádzaní inovácií na Slovensku – nových terapeutických či diagnostických postupov. Preto sa vždy najviac teším z progresu technológií vedúcich napríklad k personalizovanej medicíne – správna diagnostika a správna liečba pre správneho pacienta v správnom čase. Liečba a riešenia, ktoré zohľadňujú individuálne charakteristiky konkrétneho pacienta.

Aj preto je pre Unilabs dôležitá otázka digitalizácie diagnostiky? Čo si sľubujete od novej digitálnej platformy unilabs.online?

Digitalizácia je dôležitá z pohľadu rýchlosti doručenia výsledkov, ale aj z pohľadu zvýšenia komfortu všetkých zainteresovaných, eliminácie byrokracie a v konečnom dôsledku aj kvôli archivácii. Nástroj unilabs.online má toto všetko poskytovať našim partnerom s funkcionalitou, ktorú potrebujú a navyše s robustnými kapacitami. Na prvý pohľad by to mohlo vyzerať, že sa púšťame cestou konkurovania pripravovanému štátnemu riešeniu, no nie je to tak. My sme potrebovali vylepšiť našu starú platformu AlphaLAB, ktorá už kapacitne a funkčne nezvládala aktuálne potreby a inovácie. Dôležité je dodať, že naše skúsenosti budeme veľmi radi zdieľať so štátom.

Ako ste vnímali, keď sa na konci minulého roka upriamila pozornosť na zdravotníctvo a výraznejšie na platy?

Pozitívne, myslím že hodnotu a ocenenie zdravotníckych pracovníkov sme mali na Slovensku nastaviť už veľmi dávno. Tejto téme sa snažím venovať od začiatku aj v rámci Unilabs Slovensko a verím, že ľudia by mali byť spravodlivo ohodnotení. Som priaznivcom myšlienky „fair market value“, keď platy i celkové ohodnotenie odrážajú hodnotu, ktorú ľudia prinášajú a sú spravodlivé v rámci daného trhu práce. Keď sa totiž naakumuluje frustrácia z nedocenenia, pričom to nemusí byť nutne iba o plate, je neskoro hľadať riešenia. Zároveň som ale rád, že sa otvára diskusia o zdravotníctve, o financiách, ale aj o efektivite, lebo nám začína utekať vlak v porovnaní s inými krajinami.

Čo je najväčšou výzvou vo vzťahu privátneho a verejného sektora v zdravotníctve?

Musíme nájsť spoločný cieľ so štátom, ktorý sa snaží čo najlepšie hospodáriť s verejnými zdrojmi a my sa musíme snažiť tie peniaze čo najefektívnejšie využiť v prospech pacienta. Treba sa naučiť vnímať túto rovnicu komplexne, kde niektoré náklady nemusia nutne generovať ďalšie, ale prinášajú dlhodobú úsporu. Zároveň musí byť tento vzťah definovaný ako partnerský a nie antagonistický. Lebo ak budeme kooperovať, tak na víťaznom pódiu budú obe strany a absolútnym víťazom bude pacient.

Môže drahá – napríklad genetická – diagnostika šetriť verejné peniaze?

Áno, jednotlivé prípady by sa nemali sledovať iba ako jednorazový náklad, ale komplexne, ako celková cena za obsluhu daného pacienta alebo za cenu riešenia. Príkladom je panelové sekvenovanie novej generácie (NGS), kde vieme ponúkať panely nielen pre hereditárne, ale aj somatické mutácie. Dnes je táto diagnostika nevyhnutná pre už spomínanú personalizovanú medicínu a cielenú liečbu v onkológii a taktiež dáva veľké možnosti zistiť dedičnú záťaž na niektoré onkologické ochorenia. Vďaka včasnej diagnostike a prevencii mnohí pacienti nemusia byť pacientmi a investícia do diagnostiky výrazne ušetrí finančné prostriedky vynaložené na zdravotnú starostlivosť.

Myslíte si, že by mala byť všetka diagnostika preplácaná štátom, alebo je správne, že niektorá diagnostika je indikovaná iba výnimočne?

Zdravie je dôležité natoľko, že by sme s ním mali počítať v rodinnom rozpočte. Platí, že náš systém zdravotníctva ponúka veľmi dobrú mieru verejného financovania – či už diagnostiky, alebo samotnej liečby. Ale faktom je, že nie všetko môže byť dostupné, keď to práve pacient potrebuje. Z tohto pohľadu je logické, že napríklad diagnostika je dostupná aj v režime samoplatcov a tým, ktorí ju potrebujú absolvovať, umožní objednať si presný termín či službu. Komerčnú diagnostiku netreba vnímať ako konkurenciu, ale ako nevyhnutný doplnok k existujúcim službám.

Na záver ešte otázka, čo vás aktuálne v Unilabs Slovensko teší?

Som veľmi hrdý, že sa nám darí inovovať – napríklad v tomto roku sa na Poliankach (CL Bratislava-Polianky) vymieňa prístrojové vybavenie a pribúda nová automatická linka, ktorá ponúka kompletné pred- a postanalytické spracovanie vzoriek, zlepší portfólio služieb a zefektívni procesy. Vďaka svojej komplexnosti a vysokej úrovni automatizácie bude – podobne ako v CL Stropkov – patriť medzi celosvetovo najpokrokovejšie systémy v laboratórnej diagnostike. Modernizujeme aj ďalšie laboratóriá, vylepšujeme aj software a pracovné postupy. Zároveň otvárame prevádzku v najmodernejšej nemocnici na Slovensku na bratislavských Boroch. Pre samoplatcov máme pripravený lab.online už aj v nových priestoroch Nido.
Medzi naše ambície patrí skúšať novinky a pozerať sa na svet očami klienta. Aktívne počúvame potreby našich klientov a skúsenosti pacientov, čo nás ako spoločnosť posúva vpred. Rok 2023 bude pre Unilabs Slovensko a našich klientov naozaj dobrý.

Foto: Ivan Čaniga

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2023

Postcovidové obdobie a človek

Prvé číslo roka 2023 je venované problematike postcovidového obdobia – téme so širokým kontextom aktuálnej nielen vo svete zdravotníctva, ale aj v celej spoločnosti. O tom, aké škody vie covid…