UNILABS, LÍDER V OBLASTI DIAGNOSTICKÝCH SLUŽIEB

Article image

Spoločnosť Unilabs zastáva pozíciu poprednej diagnostickej spoločnosti s jedným z najširších geografických pokrytí v Európe (po akvizícii spoločnosti Alpha medical má prevádzky už v 12 krajinách). Pôsobí aj v Latinskej Amerike (Peru) a na Strednom východe (Dubaj).

Vďaka efektívnej flexibilite a rozsiahlej znalosti miestnych systémov zdravotnej starostlivosti spoločnosť Unilabs dokázala adaptovať svoje firemné modely na špecifiká miestnych trhov a vytvorila si tak vedúcu pozíciu. Jej celoeurópska sieť navyše vytvára synergie, ktoré rozširujú spektrum jej služieb. Vzhľadom na túto úspešnú medzinárodnú diverzifikáciu je spoločnosť v ideálnej pozícii z hľadiska budúceho rastu a táto diverzifikácia je aj naďalej ústredným prvkom našej stratégie v záujme expanzie a ponuky ďalších služieb zákazníkom.

Predstavujeme špecializácie spoločnosti Unilabs

Najkomplexnejšie portfólio diagnostických služieb v Európe

Spoločnosť Unilabs má najkomplexnejšie portfólio diagnostických služieb v Európe. Jeho súčasťou sú laboratórna medicína, rádiológia, histopatológia, reprodukčná medicína a služby v oblasti vývoja liekov. Snahou spoločnosti Unilabs je poskytovať efektívne diagnostické služby najvyššej kvality s využitím najvyspelejších a najdokonalejších technológií a postupov vo svojej triede.

Každý rok vykonáme viac než 114 miliónov diagnostických testov, ktoré poskytujú miliónom ľudí odpovede na otázky týkajúce sa zdravia. Dokážeme to vďaka vývoju tých najlepších procesov v našej sieti najmodernejších zariadení v celej Európe.

Rádiológia: služby využívajúce špičkové medicínske poznatky

Moderne zariadené pracoviská rádiológie spoločnosti Unilabs každoročne vykonajú a vyhodnotia výsledky 1,24 milióna vyšetrení.

Tieto pracoviská sa nachádzajú vo Fínsku, Nórsku, Švédsku a Švajčiarsku a ponúkajú služby najvyššej kvality verejným a súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, od nemocníc poskytujúcich urgentnú starostlivosť až po miestnych lekárov. Pre klientov sú prínosom špičkové medicínske poznatky vo všetkých službách rádiológie (počítačová tomografia, zobra­zovanie pomocou magnetickej rezonancie, ultra­zvuk, RTG vyšetrenia a fluoroskopia, mamografický skríning atď.).

Histopatológia: prístup založený na stratégii „lekári lekárom“

Spoločnosť Unilabs poskytuje na viacerých miestach komplexné riešenia pre oblasť histopatológie a cytológie. Skupina prevádzkuje svoje laboratóriá vo Švédsku, zatiaľ čo laboratórium v Londýne poskytuje služby nezávislému sektoru a takisto štátnej zdravotnej službe (National Health Service – NHS) v Spojenom kráľovstve. Naše laboratóriá vo Švajčiarsku poskytujú služby rovnako vysokej kvality súkromným klinikám, nemocniciam a lekárom. Základom našej činnosti je úzka spolupráca medzi klinickými pracovníkmi, ktorí pacientov odporúčajú, a patológmi. Dosahujeme ju prostredníctvom práce v rámci čiastkových špecializácií, ale takisto podnecovaním a udržiavaním priamej komunikácie s kolegami z klinickej oblasti.

Najvyhľadávanejší poskytovateľ služieb patologickej anatómie v Spojenom kráľovstve

Spoločnosť Unilabs IHS Ltd., ktorá vykonáva svoju činnosť v malom laboratóriu v centre Londýna, vznikla v roku 2001. V priebehu niekoľkých dní si získala drvivú väčšinu trhu patologickej anatómie v centre Londýna. Vďaka práci pre väčšinu ostatných ambulancií, kliník a nemocníc v Londýne sa stala popredným nezávislým poskytovateľom služieb diagnostickej patologickej anatómie v Spojenom kráľovstve. Svojím presvedčivým renomé spoločnosti, ktorá kladie dôraz na kvalitu a zameriava sa na poskytovanú službu, dosiahla silný a nepretržitý ročný rast. Spoločnosť Unilabs IHS úspešne spojila osobné služby na mieru zákazníkom, ktoré poskytujú jednotliví chirurgovia a lekári, s príťažlivou ponukou pre zdravotnícke zariadenia.

Odborní partneri v reprodukčnej medicíne

V rámci prevencie, diagnostiky a liečby reprodukčných problémov biológovia spoločnosti Unilabs úzko spolupracujú s ošetrujúcim lekárom a neplodnými pármi, aby určili správnu diagnózu, čo môže následne viesť k úspešnému tehotenstvu. Vo Francúzsku získalo niekoľko laboratórií spoločnosti Unilabs výslovné povolenie na vykonávanie činností v oblasti reprodukčnej biológie a genetických testov. Vykonali približne 5 000 umelých oplodnení. Laboratórium Eylau v Paríži si v tejto oblasti získalo medzinárodné uznanie a stalo sa z neho popredné laboratórium pre reprodukčnú biológiu v Európe.

Dvojnásobný zázrak

Istý pár, ktorý sledovalo oddelenie reprodukčnej biológie v laboratóriu Eylau spoločnosti Unilabs, sa dozvedel, že po umelom oplodnení čaká dieťa. Prvým ultrazvukovým vyšetrením sa zistilo, že embryo sa zrejme rozdelilo a deti boli dve – vyvíjali sa jednovaječné dvojčatá.

Ďalší ultrazvuk však odhalil niečo nemožné – chlapec a dievča, čo znamenalo, že na začiatku boli dve embryá. Existovalo niekoľko možností – buď sme v čase prenosu pomiešali záznamy, alebo sa súbežne vyvíjalo prirodzené i prenesené embryo.

Oddelenie kvality skontrolovalo celú postupnosť záznamu – nemohla to byť chyba. Vtedy sa laboratórium Eylau spoločnosti Unilabs obrátilo na nášho vedúceho molekulárnej diagnostiky vo švajčiarskom Lausanne, ktorý sa s párom stretol a vykonal test DNA z krvi matky. Z výsledku vyplynulo, že obidve deti mali rovnakého otca a že išlo o neuveriteľný prípad súbežných tehotenstiev – jedného asistovaného a druhého spontánneho.
Táto udalosť nás ešte viac uistila o kvalite našich procesov a dokázala, aké dôležité a výhodné je pre našich zákazníkov, že naše štruktúry navzájom spolupracujú, a to dokonca aj na medzinárodnej úrovni.

Špecializovaní poskytovatelia služieb vývoja liekov

Spoločnosť Unilabs York Bioanalytical Solutions (Unilabs YBS) so sídlami v Kodani (Dánsko), Yorku a Sandwichi (Spojené kráľovstvo) patrí medzi poskytovateľov vysoko kvalitných bioanalytických služieb pre biotechnologické odvetvia v Európe. Ponúka bezprecedentný štandard služieb a špecializuje sa na základné kroky procesu vývoja liekov – analýzu liekových koncentrácií (veľké a malé molekuly) v telesných tekutinách, analýzu biologických ukazovateľov, bežné bezpečnostné analýzy a logistiku vzoriek. Vedci s rozsiahlou praxou využívajú prelomové analytické technológie, aby poskytovali údaje a správy tej najvyššej kvality. Keďže spoločnosť Unilabs dôkladne pozná zložité technické a regulačné otázky, ktoré s biologickou analýzou súvisia, skupina môže poskytovať svojim klientom poradenstvo a zvyšovať hodnotu ich projektov.

Poznatky spoločnosti Unilabs prispievajú k rozvoju diagnostiky

Za diagnostickými službami spoločnosti Unilabs stojí silný tím 393 lekárov a vedcov.

Vďaka spolupráci s odbornými a akademickými inštitúciami prispievajú k celkovému pokroku zdravotnej starostlivosti, s cieľom vyvíjať nové techniky, vykonávať výskum a podporovať synergie medzi vedcami, akademikmi a kolegami v odvetví.

Líder v outsourcingu diagnostických služieb v Európe

Spoločnosť Unilabs preukázala, že je spoľahlivým partnerom v oblasti zdravotnej starostlivosti, pretože svoje modely prispôsobuje tak, aby čo najviac vyhovovali rozdielnym vlastnostiam zdravotníckej praxe v jednotlivých štátoch. Naprieč Európou sa mnoho verejných i súkromných zariadení spolieha na poznatky spoločnosti Unilabs v oblasti poskytovania diagnostických služieb.

Niekoľko príkladov našich verejných i súkromných partnerov v rámci outsourcingu:

  • Spoločnosť Unilabs je lídrom v reprodukčnej medicíne (11 % francúzskeho trhu), ale aj v patológii (10 % francúzskeho trhu) a nachádza sa v prvej trojke spoločností na francúzskom genetickom trhu.
  • V Portugalsku Unilabs spolupracuje so všetkými súkromnými skupinami nemocníc v oblasti patológie.
  • V Spojenom kráľovstve je spoločnosť najvyhľadávanejším poskytovateľom služieb patologickej anatómie v Londýne a poskytuje služby nemocniciam, klinikám aj National Health Service strediskám (NHS).

Formujeme budúcnosť diagnostiky

Prioritou spoločnosti Unilabs ako celoeurópskeho lídra v oblasti diagnostiky je aj naďalej poskytovať služby v zdravotnej sfére, podieľať sa na transformácii diagnostických služieb a zdravotnej starostlivosti, posilňovať svoju pozíciu lídra v tejto oblasti a ponúkať klientom a ich pacientom vynikajúcu úroveň služieb.

 

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 02/2017

Reprodukčná medicína

Letné vydanie nášho časopisu inVitro prináša bohatý objem informácií zo sveta reprodukčnej medicíny. Aj v tomto čísle nájdete okrem odborných textov zaoberajúcich sa problematikou neplodnosti,…