VYUŽITIE LARIEV PRI LIEČBE DIABETICKEJ NOHY

Article image

Syndróm diabetickej nohy sa považuje za jednu z najzávažnejších komplikácií diabetes mellitus. Ak sa táto komplikácia nelieči, môže dospieť do štádia, v ktorom pacient musí podstúpiť amputáciu končatiny. V rozvinutých krajinách je takmer 15 % pacientov s diabetes mellitus hospitalizovaných kvôli diabetickej nohe. Pričom u 15 – 25 % pacientov ich zdravotný stav vyžaduje amputáciu. Podľa viacerých autorov môže larválna terapia, založená na moderných technológiách, zlepšiť výsledky liečby chronických rán vrátane diabetických ulcerácií. Táto terapia sa na Slovensku postupne zavádzala do klinickej praxe od roku 2004.

Rana

Chronická rana má zvyčajne vlastný skrytý patologický podnet, ktorý produkuje opakujúci sa a prolongovaný inzult vedúci k ťažkému poškodeniu. Chronická rana neprogreduje normálnym hojivým procesom, často ostáva v zápalovom, infikovanom štádiu. Nehojace sa rany majú navyše sklon ku komplikáciám, medzi ktoré patria funkčné limitácie, infekcie a malígna transformácia.

Larvy

So stúpajúcim výskytom rezistencie na antibiotiká niektorí odborníci pozorujú obnovu záujmu o larvy a ich potenciál využitia pri liečbe chronických rán. Terapia larvami, pri ktorej sa využívajú najčastejšie larvy muchy bzučivky zelenej (Lucilia sericata), je dobrým príkladom využitia biomolekúl produkovaných hmyzom na liečenie pacientov trpiacich chronickými nehojacimi sa ranami.
Maggot debridement therapy (MDT) je úmyselná aplikácia živých, „medicínskych“ muších lariev do rán. Benefity využitia larválnej terapie spočívajú hlavne vo vyčistení, v dezinfekcii a urýchlení hojenia chronických nehojacich sa rán. Larvy čistia rany rýchlo a efektívne, bez poškodenia živých tkanív, sú fotofóbne a prirodzene sa presúvajú do hlbokých štrbín.

Larválna terapia sa efektívne využíva pri abscesoch, popáleninách, gangrenóznych ranách, arteriálnych a venóznych ulceráciách, pri osteomyelitíde, diabetickej nohe či pri dekubitoch. Napríklad Ronald A. Sherman porovnával larválnu s konzervatívnou terapiou v liečbe dekubitov. 80 percent dekubitov liečených larvami Lucilia sericata sa kompletne vyčistilo, zatiaľ čo konvenčným spôsobom sa vyčistilo len 48 percent liečených rán. Pri ranách liečených larválnou terapiou ako alternatívou amputácie je percento úspešnosti záchrany končatiny okolo 50 percent. Dokonca larválna terapia by mohla byť omnoho účinnejšia, ak by bola v terapii použitá skôr.

Aplikácia

V priebehu vývoja MDT bolo navrhnutých niekoľko spôsobov aplikácie lariev do rany.
Slovenskí odborníci používajú tri základné techniky aplikácie lariev do rán:

  1. retenčnú klietku – odborníkmi modifikovanú techniku aplikácie,
  2. nový spôsob aplikácie retenčnej klietky s použitím lepiacej hmoty na báze polyvinylalkoholu,
  3. aplikáciu lariev v „biovreckách“ vlastnej výroby.

Minimálny čas pôsobenia lariev v rane je 48 až 72 hodín, s prihliadnutím na typ rany a množstvo nekrotického tkaniva v rane. Pri odstraňovaní retenčnej klietky vypadne z defektu spolu s ranovým krytím väčšina narastených lariev. Larvy, ktoré ostanú v defekte, sa vyplachujú fyziologickým roztokom. V prípade optimálneho načasovania cyklu larválnej terapie je odstránenie násady lariev rýchle a jednoduché. Odstraňovanie biovrecka je veľmi jednoduché. Naplnené biovrecko, s narastenými pohybujúcimi sa larvami po odstránení krycieho obväzového materiálu, sa odstraňuje pinzetou.

Aplikácia vajíčok ako alternatívna

možnosť larválnej terapie Slovenskí odborníci testovali možnosť aplikácie sterilných vajíčok do liečených rán namiesto živých sterilných lariev. Vychádzali z poznatku, že larvy sa po svojom vyliahnutí z vajíčok začínajú aktívne kŕmiť. Ich zistenia ukazujú, že vajíčka lariev muchy bzučivky zelenej je možné použiť v larválnej terapii, dokonca po navýšení ich počtu je možná i aplikácia vajíčok po viacerých dňoch ich skladovania v chladničke.

Záver

Larválnu terapiu považujú viacerí odborníci za novší prístup v liečbe diabetickej nohy. Vďaka nej sa infikovaný defekt čistí biologickou metódou. Larvy požierajú mŕtve a infikované tkanivo, aplikujú sa priamo na spodinu defektu, približne 5 – 8 lariev na cm2. Pri liečbe sa používa špeciálne adaptovaný vzdušný preväz, ktorý bráni ich úniku z defektu, kde sa larvy ponechávajú 1 až 3 dni a následne sa z rany vymyjú. Liečbu je možné využívať opakovane.

 


Literatúra

  1. Čambal, M., et al.: Larválna terapia a chronické nehojace sa rany. Slov. chir. (2013). Vol. 10, No. 1.
  2. Jarczyk, G., et al.: Use of Lucilia sericata blowfly maggots in the treatment of diabetic feet threatened with amputation. Acta Angiol (2008), Vol. 14, No.2. ISSN 1234-950X
  3. Polat, E., et al.: Detection of anti-leishmanial effect of the Lucilia sericata larval secretions in vitro and in vivo on Leishmania tropica: First work. Exp Parasitol. (2012). DOI: 10.1016/j.exppara.2012.06.004.
  4. Sherman, R.A., et al. Maggot therapy for treating diabetic foot ulcers unresponsive to conventional therapy. Diabetes Care (2003). Vol. 26, No. 2.
  5. Plášil, R. Epidemiológia, komplikácie a liečba diabetes mellitus. (2015).
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 04/2018

Diabetológia

Posledné vydanie roka 2018 časopisu inVitro prináša aktuálne informácie z oblasti diabetológie. Odbor, ktorý v posledných rokoch závratne naberá na význame, zastrešuje témy…

Jana Andelová

Všetky články autora