Cytogenetické laboratóriá Bratislava a Spišská Nová Ves

Cytogenetické laboratóriá Bratislava a Spišská Nová Ves

Katalóg vyšetrení

ZAMERANIE LABORATÓRIÍ 

Obe cytogenetické laboratóriá sú zamerané na rutinnú prenatálnu i postnatálnu diagnostiku aneuploidií a známych štrukturálnych chromozomálnych aberácii, ako aj malých štrukturálnych zmien. Cytogenetickou analýzou vieme stanoviť chromozomálnu výbavu dospelého pacienta, ale i plodu. Cytogenetické vyšetrenie môže byť základom pre ďalšie vyšetrenia pri pátraní po správnej diagnóze pacienta.

POUŽÍVANÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY A PRÍSTUPY

Vyšetrenie karyotypu zahŕňa mikroskopickú chromozomálnu analýzu kultivovaných buniek (amniocytov plodovej vody alebo lymfocytov periférnej krvi) , ktoré sa nachádzajú v metafáze bunkového delenia. Po dlhodobej kultivácii amniocytov, prípadne krátkodobej 72 hodinovej kultivácii lymfocytov, sú bunkové kultúry spracovávané na chromozómové preparáty špecifickými konvenčnými farbeniami G- a C- prúžkovacími technikami, ktoré pomáhajú vizualizovať rôzne numerické a štrukturálne zmeny pričom je ale zároveň možné odhaliť aj prítomnosť viacerých chromozomálnych abnormalít. 

Naše cytogenetické laboratóriá sú vybavené modernými mikroskopmi OlympusNikon a Leica. Na urýchlenie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert a N-BIOTEK. Na hodnotenie karyotypovje plne využívaný hodnotiaci softvér LUCIA. Samozrejmosťou je hodnotenie podľa slovenských a medzinárodných cytogenetických noriem a platného medzinárodného štandardu ISCN.

PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA

 

CYTOGENETICKÉ LABORATÓRIUM bratislava

RNDr. Jaroslava Veljačiková

Manažér laboratória, Odborný garant, Laboratórny diagnostik so špecializáciou

RNDr. Veronika Jánošíková

Manažér kvality laboratória, Laboratórny diagnostik so špecializáciou

Laboratórni diagnostici:

Laboranti:

 • Miroslava Solčanská
 • Aneta Bujdáková

CYTOGENETICKÉ LABORATÓRIUM SPIŠSKÁ NOVá VES

MVDr. Eva Drusová

Manažér laboratória, Odborný garant, Laboratórny diagnostik so špecializáciou

Mgr. Klaudia Gondová

Manažér kvality laboratória, Laboratórny diagnostik

Laboratórni diagnostici:

 • RNDr. Jaroslava Demočková
  Laboratórny diagnostik 

 • Mgr. Lenka Dzurillová
  Laboratórny diagnostik


Laborant:

 • Renáta Kráľová
 • Mgr. Paula Valosová

Asistent - pomocný pracovník:

 • Jozefa Bohorová

KONTAKT

CYTOGENETICKÉ Laboratórium Bratislava

KONTAKT

0911173595
0910502438

ADRESA LABORATÓRIA

Šancová 110,
831 04 Bratislava

PREVÁDZKOVÁ DOBA

Pon–Ut - 7,00–14,00
Str - 7,00–15,00
Št–Pia - 7,00–14,00

CYTOGENETICKÉ Laboratórium Spišská Nová Ves

KONTAKT

Call centrum: 0850 150 000

ADRESA LABORATÓRIA

Jána Janského 2343/1,
052 01 Spišská Nová Ves

PREVÁDZKOVÁ DOBA

07:00 – 15:30 hod.