Indikačné obmedzenia

Tabuľka: Aktuálny zoznam laboratórnych vyšetrení s obmedzením na „špecializáciu lekára“ a súčasne na „diagnózu“ pre jednotlivé zdravotné poisťovne aplikovaný do laboratórneho informačného systému Unilabs Slovensko, s. r. o.

Laboratórne vyšetrenie

Povolená diagnóza

Povolená špecializácia lekára

Zdravotná poisťovňa

Anti Helicobacter pylori IgA bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 001, 002, 007, 008, 014, 018, 020, 031, 040, 045, 048, 049, 050, 060, 114, 140, 145, 154, 155, 329, 331 VšZP
bez obmedzenia 001, 002, 007, 008, 014, 018, 020, 031, 040, 045, 048, 049, 050, 060, 140, 154 Union
Anti Helicobacter pylori IgG bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 001, 002, 007, 008, 014, 018, 020, 031, 040, 045, 048, 049, 050, 060, 114, 140, 145, 154, 155, 329, 331 VšZP
bez obmedzenia 001, 002, 007, 008, 014, 018, 020, 040, 045, 048, 049, 050, 060, 140, 154, 031 Union
Anti Tg bez obmedzenia 001, 007, 047, 060, 064, 153 Dôvera
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 009, 017, 018, 020, 031, 040, 047, 048, 049, 050, 060, 064, 104, 140, 153, 154, 329 VšZP
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 009, 017, 018, 020, 031, 040, 047, 048, 049, 050, 060, 064, 140, 153, 154 Union
Anti TPO bez obmedzenia 001, 007, 009, 047, 060, 064, 153 Dôvera
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 009, 017, 018, 020, 031, 040, 047, 048, 049, 050, 060, 064, 104, 140, 153, 154, 329 VšZP
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 009, 017, 018, 020, 031, 040, 047, 048, 049, 050, 060, 064, 140, 153, 154 Union
Beta-CrossLaps bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 009, 011, 019, 045, 064, 108, 145, 153 VšZP
bez obmedzenia

001, 007, 009, 011, 019, 045, 064, 108, 145, 153, 520

Union
BNP bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 001, 007, 008, 025, 049, 060, 155, 323, 332, 341 VšZP
bez obmedzenia 001, 007, 008, 020, 025, 049, 060, 003,155, 156, 323, 332, 341 Union
CA 15-3 C50* (D48.6 iba Dôvera) 009, 019, 043, 047, 229, 271, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker -prsník 009, 017, 019, 043, 047, 229, 271, 591 Union
CA 19-9 C16*, (D37.1 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 222, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - žalúdok 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 222, 319, 350, 591 Union
C17* – C20* (D37.2 -D37.5 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 222, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - črevo 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 222, 319, 350, 591 Union
C22* – C24* (D37.6 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 216, 222, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - pečeň a žlčové cesty 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 219, 222, 319, 350, 591 Union
C25* (D37.70 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 060, 048, 222, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkromarker - pankreas 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 222, 319, 350, 591 Union
C56* (D39.1 iba Dôvera) 009, 019, 043, 047, 229, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - ováriá 009, 017, 019, 031, 043, 047, 219, 229, 591 Union
CA 72-4 C16* (D37.1 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 222, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - žalúdok 001, 007, 010, 107, 019, 043, 047, 048, 154, 060, 222, 319, 350, 591 Union
C56* (D39.1 iba Dôvera) 009, 019, 043, 047, 229, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - ováriá 009, 017, 019, 043, 047, 219, 229, 591 Union
CA 125 C34*, C45* (D38.1 -D38.6 iba Dôvera) 001, 003, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - pľúca a pluera 001 ,003, 156, 019, 031, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025 Union
C54*, C55* (D39.0 iba Dôvera) 009, 019, 043, 047, 229, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - telo maternice 009, 017, 019, 043, 047, 229, 591 Union
C56* (D39.1 iba Dôvera) 009, 019, 043, 047, 229, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - ováriá 009, 017, 019, 043, 047, 219, 229, 591 Union
Z01.4, Z12.8, Z80.4 009, 229 iba Dôvera
CEA C00* – C15* (D37.0 iba Dôvera) 001, 010, 014, 019, 037, 043, 047, 048, 060, 319, 329, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - hlava, krk a pažerák 001, 010, 107, 014, 019, 031, 037, 043, 047, 060, 114, 219, 319, 329, 350, 591 Union
C16* (D37.1 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 222, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - žalúdok 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 222, 319, 350, 591 Union
C17* – C20* (D37.2 -D37.5 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 222, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - črevo 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 222, 319, 350, 591 Union
C22* – C24* (D37.6 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 216, 319, 222, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - pečeň a žlčové cesty 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 219, 222, 319, 350, 591 Union
C25* (D37.70 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 222, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - pankreas 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 222, 319, 350, 591 Union
C32* (D38.0 iba Dôvera) 014, 019, 043, 047, 319, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - hrtan 014, 019, 031, 043, 047, 319, 591 Union
C34*, C45* (D38.1 -D38.6 iba Dôvera) 001, 003, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - plúca a pluera 001, 003, 156, 019, 031, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025 Union
C50* (D48.6 iba Dôvera) 009, 019, 043, 047, 229, 271, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - prsník 090, 017, 019, 031, 043, 047, 229, 271, 591 Union
C51* – C53* (D39.7 iba Dôvera) 009, 019, 043, 047, 229, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - krčok maternice a vonkajšie genitálie 009, 017, 019, 031, 043, 047, 229, 591 Union
C61* (D40.0 iba Dôvera) 012, 019, 043, 047, 319, 322, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - prostata vyšetrenie nezahrnuté Union
C64* – C66* (D41.0-D41.9 iba Dôvera) 001, 012, 019, 043, 047, 060, 063, 322, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - obličky a močové cesty 001, 012, 109, 019, 031, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591 Union
C73* (D44.0 iba Dôvera) 001, 019, 043, 047, 064, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - štítna žľaza 001, 007, 019, 031, 043, 047, 064, 153, 350, 591 Union
CRP - zo skupiny E: E06*, E10.5*, E10.7*, E27.1, E31.0, E32.1 bez obmedzenia Dôvera
- zo skupiny F: žiadna povolená!!!
- zo skupiny G: G00*, G01*, G02*, G03*, G04.0, G04.2, G04.8, G04.9, G05*, G06*, G36.0, G36.1, G37.3, G37.4, G58.7, G61*, G63.0
- zo skupiny H: H00*, H01*, H04.0, H04.1, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H05.5, H10*, H13.1, H15.0, H15.1, H15.8, H16.0, H16.1, H16.2, H16.3, H16.8, H16.9, , H19.0, H19.1, H19.2, H19.3, H20.0, H20.1, H20.2, H20.8, H22*, H30*, H32.0, H35.0, H35.1, H35.2, H44.0, H44.1, H45.1, H46, H48.1, H60.1, H60.2, H60.3, H60.8, H60.9, H61.0, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H65*, H66*, H67*, H68.0, H70*, H72*, H73.0, H73.1, H74.1, H75.0, H83.0, H92.0, H94.0, H94.8, H95.1, H95.8
- zo skupiny I: I00, I01*, I09.0, I09.1, I09.2, I30*, I31.0, I31.1, I31.3, I32*, I33*, I40*, I41*, I51.4, I51.8, I52*, I68.1, I68.2, I68.8, I73.1, I77.6, I80*, I88*, I89.1
- zo skupiny Z: Z51.4 (predoperačné vyš.), Z02.6 (projekt „Zdravé srdce“)
- neuved. skupiny diagnóz (A, B, C...): povolené
odporúčané ako v prípade ZP Dôvera bez obmedzenia VšZP
odporúčané ako v prípade ZP Dôvera bez obmedzenia Union
CYFRA 21-1 C00* – C15* (D37.0 iba Dôvera) 001, 010, 014, 019, 037, 043, 047, 060, 319, 329, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - hlava, krk a pažerák 001, 010, 107, 014, 019, 037, 043, 047, 060, 114, 219, 319, 329, 350, 591 Union
C32* (D38.0 iba Dôvera) 014, 019, 043, 047, 319, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - pažerák 014, 019, 043, 047, 319, 591 Union
C34*, C45* (D38.1 -D38.6 iba Dôvera) 001, 003, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - plúca a pleura 001, 003, 156, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025 Union
C51* – C53* (D39.7 iba Dôvera) 009, 019, 043, 047, 229, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - krčok maternice a vonkajšie genitálie 009, 017, 019, 043, 047, 229, 591 Union
C64* – C66* (D41.0-D41.9 iba Dôvera) 001, 012, 019, 043, 047, 060, 063, 322, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - obličky a močové cesty 001, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591 Union
Faktor V Leiden (mutácia G1691A) bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 001, 007, 009, 031, 062, 049, 056, 059, 130, 329 VšZP
bez obmedzenia 001, 007, 009, 031, 062, 049, 056, 059, 130, 329 Union
HbA1c (glykovaný hemoglobín) E10*, E11*, E12*, E13*, E14*, O24* 001, 007, 050, 153 Dôvera
E10*, E11*, E12*, E13*, E14* 001, 007, 050, 060, 063, 064, 153, 163 VšZP
E10*, E11*, E12*, E13*, E14* 001, 007, 019, 050, 060, 063, 064, 068, 153, 163 Union
HE4 C54*, C55* 009, 019, 043, 047, 229, 591 všetky ZP
C56* 009, 019, 043, 047, 229, 591 všetky ZP
HPV Z12.4, N87*, N76.8, N72*, A63*, A56* 009, 017, 018, 029 Dôvera
Z12.0, Z12.4, C53*, N76*, N86, N87*, N88*, D06* 009, 012, 019, 229 VšZP
Z12.4, N50.9, N86, N87*, N88*, D06*, C53*, B97 bez obmedzenia Union

Interleukín 6

(IL-6)

zo skupiny E: E06*, E10.5*, E10.7*, E11.5*, E11.7*, E27.1, E31.0, E32.1

zo skupiny F: žiadna povolená!!!

zo skupiny G: G00*, G01*, G02*, G03*, G04.0, G04.2, G04.8, G04.9, G05*, G06*, G36.0, G36.1, G37.3, G37.4, G58.7, G61*, G63.0

zo skupiny H: H00*, H01*, H03.1, H04.0, H04.1, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H05.5, H10*, H13.0, H13.1, H15.0, H15.1, H15.8, H16.0, H16.1, H16.2, H16.3, H16.8, H16.9, H19.0, H19.1, H19.2, H19.3, H20.0, H20.1, H20.2, H20.8, H22*, H30*, H32.0, H35.0, H35.1, H35.2, H44.0, H44.1, H45.1, H46, H48.1, H60.1, H60.2, H60.3, H60.8, H60.9, H61.0, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H65*, H66*, H67*, H68.0, H70*, H72*, H73.0, H73.1, H74.1, H75.0, H81.2, H83.0, H92.0, H94.0, H94.8, H95.1, H95.8

zo skupiny I: I00, I01*, I09.0, I09.1, I09.2, I30*, I31.0, I31.1, I31.3, I32*, I33*, I38, I39.8, I40*, I41*, I43.0, I51.4, I51.8, I52*, I67.7, I68.1, I68.2, I68.8, I73.1, I77.5, I77.6, I79.1, I80*, I82.1, I83.1, I83.2, I88*, I89.1, I98.0, I98.1

zo skupiny Z: Z51.4

  tu neuvedené skupiny diagnóz (A, B, C...): povolené
t. č. bez obmedzení Dôvera

zo skupiny E: E06*, E10.5*, E10.7*, E11.5*, E11.7*, E27.1, E31.0, E32.1

zo skupiny F: žiadna povolená!!!

zo skupiny G: G00*, G01*, G02*, G03*, G04.0, G04.2, G04.8, G04.9, G05*, G06*, G36.0, G36.1, G37.3, G37.4, G58.7, G61*, G63.0

zo skupiny H: H00*, H01*, H03.1, H04.0, H04.1, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H05.5, H10*, H13.0, H13.1, H15.0, H15.1, H15.8, H16.0, H16.1, H16.2, H16.3, H16.8, H16.9, H19.0, H19.1, H19.2, H19.3, H20.0, H20.1, H20.2, H20.8, H22*, H30*, H32.0, H35.0, H35.1, H35.2, H44.0, H44.1, H45.1, H46, H48.1, H60.1, H60.2, H60.3, H60.8, H60.9, H61.0, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H65*, H66*, H67*, H68.0, H70*, H72*, H73.0, H73.1, H74.1, H75.0, H81.2, H83.0, H92.0, H94.0, H94.8, H95.1, H95.8

zo skupiny I: I00, I01*, I09.0, I09.1, I09.2, I30*, I31.0, I31.1, I31.3, I32*, I33*, I38, I39.8, I40*, I41*, I43.0, I51.4, I51.8, I52*, I67.7, I68.1, I68.2, I68.8, I73.1, I77.5, I77.6, I79.1, I80*, I82.1, I83.1, I83.2, I88*, I89.1, I98.0, I98.1

zo skupiny Z: žiadna povolená!!!

  tu neuvedené skupiny diagnóz (A, B, C...): povolené

001, 002, 003, 004, 007, 010, 018, 019, 025, 031, 040, 043, 045, 051, 060, 104, 140, 145, 154, 156, 323, 329, 331, 332

VšZP

zo skupiny E: E06*, E10.5*, E10.7*, E11.5*, E11.7*, E27.1, E31.0, E32.1

zo skupiny F: žiadna povolená!!!

zo skupiny G: G00*, G01*, G02*, G03*, G04.0, G04.2, G04.8, G04.9, G05*, G06*, G36.0, G36.1, G37.3, G37.4, G58.7, G61*, G63.0

zo skupiny H: H00*, H01*, H03.1, H04.0, H04.1, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H05.5, H10*, H13.0, H13.1, H15.0, H15.1, H15.8, H16.0, H16.1, H16.2, H16.3, H16.8, H16.9, H19.0, H19.1, H19.2, H19.3, H20.0, H20.1, H20.2, H20.8, H22*, H30*, H32.0, H35.0, H35.1, H35.2, H44.0, H44.1, H45.1, H46, H48.1, H60.1, H60.2, H60.3, H60.8, H60.9, H61.0, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H65*, H66*, H67*, H68.0, H70*, H72*, H73.0, H73.1, H74.1, H75.0, H81.2, H83.0, H92.0, H94.0, H94.8, H95.1, H95.8

zo skupiny I: I00, I01*, I09.0, I09.1, I09.2, I30*, I31.0, I31.1, I31.3, I32*, I33*, I38, I39.8, I40*, I41*, I43.0, I51.4, I51.8, I52*, I67.7, I68.1, I68.2, I68.8, I73.1, I77.5, I77.6, I79.1, I80*, I82.1, I83.1, I83.2, I88*, I89.1, I98.0, I98.1

zo skupiny Z: žiadna povolená!!!

  tu neuvedené skupiny diagnóz (A, B, C...): povolené

001, 002, 003, 004, 007, 009, 010, 012, 018, 019, 025, 031, 037, 040, 043, 045, 051, 060, 104, 140, 145, 154, 156, 329, 332

Union
NSE C25* (D37.70 iba Dôvera) 001, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 222, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - pankreas 001, 007, 010, 107, 019, 043, 047, 048,154, 060, 216, 222, 319, 350, 591 Union
C34*, C45* (D38.1 -D38.6) 001, 003, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - plúca a pluera 001, 003, 156, 153, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025 Union
C70* – C72* (D42.0-43.9 iba Dôvera) 004, 019, 037, 043, 047, 545, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - nervové tkanivo 004, 104, 019, 037, 043, 047, 545, 591 Union
C74* (D44.1 iba Dôvera) 012, 019, 043, 047, 060, 063, 064, 322, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - nadobličky 001, 007, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063, 163, 064,153, 219, 322, 591 Union
NT-proBNP bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 001, 007, 008, 025, 049, 060, 155, 323, 332, 341 VšZP
bez obmedzenia 001, 007, 008, 020, 025, 049, 060, 003, 155, 156,323, 332, 341 Union
P1NP bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 009, 011, 019, 045, 064, 108, 145, 153 VšZP
bez obmedzenia 001, 009, 011, 019, 045, 064, 108, 145, 153 Union
Prokalcitonín

zo skupiny E: E06*, E10.5*, E10.7*, E11.5*, E11.7*, E27.1, E31.0, E32.1

zo skupiny F: žiadna povolená!!!

zo skupiny G: G00*, G01*, G02*, G03*, G04.0, G04.2, G04.8, G04.9, G05*, G06*, G36.0, G36.1, G37.3, G37.4, G58.7, G61*, G63.0

zo skupiny H: H00*, H01*, H03.1, H04.0, H04.1, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H05.5, H10*, H13.0, H13.1, H15.0, H15.1, H15.8, H16.0, H16.1, H16.2, H16.3, H16.8, H16.9, H19.0, H19.1, H19.2, H19.3, H20.0, H20.1, H20.2, H20.8, H22*, H30*, H32.0, H35.0, H35.1, H35.2, H44.0, H44.1, H45.1, H46, H48.1, H60.1, H60.2, H60.3, H60.8, H60.9, H61.0, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H65*, H66*, H67*, H68.0, H70*, H72*, H73.0, H73.1, H74.1, H75.0, H81.2, H83.0, H92.0, H94.0, H94.8, H95.1, H95.8

zo skupiny I: I00, I01*, I09.0, I09.1, I09.2, I30*, I31.0, I31.1, I31.3, I32*, I33*, I38, I39.8, I40*, I41*, I43.0, I51.4, I51.8, I52*, I67.7, I68.1, I68.2, I68.8, I73.1, I77.5, I77.6, I79.1, I80*, I82.1, I83.1, I83.2, I88*, I89.1, I98.0, I98.1

zo skupiny Z: Z51.4

tu neuvedené skupiny diagnóz (A, B, C...): povolené
t. č. bez obmedzení Dôvera

zo skupiny E: E06*, E10.5*, E10.7*, E11.5*, E11.7*, E27.1, E31.0, E32.1

zo skupiny F: žiadna povolená!!!

zo skupiny G: G00*, G01*, G02*, G03*, G04.0, G04.2, G04.8, G04.9, G05*, G06*, G36.0, G36.1, G37.3, G37.4, G58.7, G61*, G63.0

zo skupiny H: H00*, H01*, H03.1, H04.0, H04.1, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H05.5, H10*, H13.0, H13.1, H15.0, H15.1, H15.8, H16.0, H16.1, H16.2, H16.3, H16.8, H16.9, H19.0, H19.1, H19.2, H19.3, H20.0, H20.1, H20.2, H20.8, H22*, H30*, H32.0, H35.0, H35.1, H35.2, H44.0, H44.1, H45.1, H46, H48.1, H60.1, H60.2, H60.3, H60.8, H60.9, H61.0, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H65*, H66*, H67*, H68.0, H70*, H72*, H73.0, H73.1, H74.1, H75.0, H81.2, H83.0, H92.0, H94.0, H94.8, H95.1, H95.8

zo skupiny I: I00, I01*, I09.0, I09.1, I09.2, I30*, I31.0, I31.1, I31.3, I32*, I33*, I38, I39.8, I40*, I41*, I43.0, I51.4, I51.8, I52*, I67.7, I68.1, I68.2, I68.8, I73.1, I77.5, I77.6, I79.1, I80*, I82.1, I83.1, I83.2, I88*, I89.1, I98.0, I98.1

zo skupiny Z: žiadna povolená!!!

tu neuvedené skupiny diagnóz (A, B, C...): povolené

001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 020, 025, 031, 040, 048, 049, 051, 056, 060, 063, 068, 069, 104, 108, 154, 155, 156, 163, 323, 329, 331, 332, 341

VšZP

zo skupiny E: E06*, E10.5*, E10.7*, E11.5*, E11.7*, E27.1, E31.0, E32.1

zo skupiny F: žiadna povolená!!!

zo skupiny G: G00*, G01*, G02*, G03*, G04.0, G04.2, G04.8, G04.9, G05*, G06*, G36.0, G36.1, G37.3, G37.4, G58.7, G61*, G63.0

zo skupiny H: H00*, H01*, H03.1, H04.0, H04.1, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H05.5, H10*, H13.0, H13.1, H15.0, H15.1, H15.8, H16.0, H16.1, H16.2, H16.3, H16.8, H16.9, H19.0, H19.1, H19.2, H19.3, H20.0, H20.1, H20.2, H20.8, H22*, H30*, H32.0, H35.0, H35.1, H35.2, H44.0, H44.1, H45.1, H46, H48.1, H60.1, H60.2, H60.3, H60.8, H60.9, H61.0, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H65*, H66*, H67*, H68.0, H70*, H72*, H73.0, H73.1, H74.1, H75.0, H81.2, H83.0, H92.0, H94.0, H94.8, H95.1, H95.8

zo skupiny I: I00, I01*, I09.0, I09.1, I09.2, I30*, I31.0, I31.1, I31.3, I32*, I33*, I38, I39.8, I40*, I41*, I43.0, I51.4, I51.8, I52*, I67.7, I68.1, I68.2, I68.8, I73.1, I77.5, I77.6, I79.1, I80*, I82.1, I83.1, I83.2, I88*, I89.1, I98.0, I98.1

zo skupiny Z: žiadna povolená!!!

tu neuvedené skupiny diagnóz (A, B, C...): povolené

001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 020, 025, 031, 040, 048, 049, 051, 056, 060, 063, 068, 069, 154, 155, 156, 163, 331, 332, 341

Union
Protilátky proti laktóze IgA bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 001, 003, 007, 008, 018, 040, 048, 060, 140, 154, 156 VšZP
bez obmedzenia 001, 003, 007, 008, 018, 040, 048, 060, 140, 154, 156 Union
Protilátky proti laktóze IgG bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 001, 003, 007, 008, 018, 040, 048, 060, 140, 154, 156 VšZP
bez obmedzenia 001, 003, 007, 008, 018, 040, 048, 060, 140, 154, 156 Union
Proteín S100 C43*, C44* 018, 019, 043, 047, 591 všetky ZP
Protrombín (mutácia G20210A) bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 001, 007, 009, 031, 062, 049, 056, 059, 130, 329 VšZP
bez obmedzenia 001, 007, 009, 031, 062, 049, 056, 059, 130, 329 Union
PSA C61* 012, 019, 043, 047, 319, 322, 591 všetky ZP
Z12.5, N40* 012, 322 všetky ZP
PSA voľný  C61* 012, 019, 043, 047, 319, 322, 591 všetky ZP
SCCA C00* – C15* 001, 010, 014, 019, 037, 043, 047, 060, 319, 329, 350, 591 všetky ZP
C32* D38.0 iba Dôvera) 014, 019, 043, 047, 319, 591 všetky ZP
C43*, C44* (D48.5 iba Dôvera) 018, 019, 043, 047, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - koža 018, 019, 043, 047, 116, 219, 319, 591 Union
C51* – C53* (D39.7 iba Dôvera) 009, 019, 043, 047, 229, 591 VŠZP, Dôvera
onkomarker - krčok maternice a vonkajšie genitálie

009, 017, 019, 043, 047, 229, 591

Union
T3 celkový E05*, E23* 001, 007, 047, 060, 064, 153 Dôvera
bez obmedzenia 001, 007, 047, 060, 064, 153 VšZP
bez obmedzenia 001, 004, 006, 007, 008, 009, 020, 031, 060, 062, 064, 329 Union
T3 voľný E05*, E23* 001, 007, 047, 060, 064, 153 Dôvera
bez obmedzenia 001, 007, 047, 060, 064, 153 VšZP
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 009, 019, 020, 025, 031, 047, 049, 050, 060, 062, 064, 153, 155, 329 Union
T4 celkový bez obmedzenia 001, 007, 047, 060, 064, 153 Dôvera
bez obmedzenia 001, 004, 006, 007, 008, 009, 020, 024, 025, 031, 047, 049, 060, 062, 064, 104, 153, 155, 323, 329 VšZP
bez obmedzenia 001, 004, 006, 007, 008, 009, 020, 031, 049, 060, 062, 064, 153, 155, 329 Union
T4 voľný bez obmedzenia 001, 007, 047, 060, 064, 153 Dôvera
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 009, 019, 020, 024, 025, 031, 040, 043, 047, 048, 049, 050, 060, 062, 064, 104, 140, 153, 154, 155, 323, 329 VšZP
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 009, 019, 020, 025, 031, 040, 043, 047, 048, 049, 050, 060, 062, 064, 140, 153, 154, 155 Union
Troponín bez obmedzenia bez obmedzenia Dôvera
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 010, 013, 019, 020, 025, 032, 049, 060, 068, 069, 104, 155, 323, 332, 341 VšZP
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 010, 013, 019, 020, 025, 032, 049, 060, 068, 069, 155, 332, 341 Union
TSH bez obmedzenia 001, 004, 005, 007, 008, 009, 017, 020, 022, 037, 047, 049, 050, 051, 060, 064, 104, 105, 153, 155, 196, 197, 199, 203, 205, 278, 323 Dôvera
bez obmedzenia 001, 004, 005, 007, 008, 009, 018, 019, 020, 024, 025, 037, 045, 047, 048, 049, 050, 060, 063, 064, 104, 145, 153, 154, 155, 163, 219, 323 VšZP
bez obmedzenia 001, 004, 007, 008, 009, 018, 019, 020, 024, 025, 037, 045, 047, 048, 049, 050, 060, 063, 064, 104, 145, 153, 154, 155, 163, 219 Union
Tymidínkináza C40*, C41*, C49* 011, 018, 019, 043, 047, 591 všetky ZP
C81* – C96* 019, 031, 043, 047, 329, 591 všetky ZP
Tyreoglobulín C73* 001, 019, 043, 047, 064, 350, 591 všetky ZP

Zdravotná poisťovňa Union neudáva u onkomarkerov diagnózy výkonov, iba anatomickú oblasť.

Vysvetlenie k tabuľke: * platia všetky podčísla uvedenej skupiny diagnóz

Súvisiace:

2016

2015

2013

2011