Manažment

Ing. Peter Lednický

Generálny riaditeľ (CEO)

Ing. Jozef Karlík

Finančný riaditeľ (CFO)

RNDr. Ľubomír Gallik

Obchodný riaditeľ (CSO)

 

RNDr. Jozef Marčišin, MSc.

Prevádzkový riaditeľ (COO)

 

Mgr. Lívia Franková

Marketingový riaditeľ (CMO)

Ing. Gabriel Gajdoš

Riaditeľ IT (CIO)

Ing. Katarína Rumanová

Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky

MUDr. Marta Dobáková

Medicínsky riaditeľ

     

Ing. Mgr. Barnabás Balázs

Manažér projektovej kancelárie

Ing. Lucia Sýkorová

Riaditeľ nákupu (CPO)

Ing. Peter Kelčík

HR Director

  

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD.

Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca

MUDr. Jozef Bodnár

Manažér DCP a odborný zástupca

MUDr. Ľubomír Straka

Manažér DCP Prešov a odborný zástupca

MUDr. Viliam Gábriš

Manažér DCP Banská Bystrica
a odborný zástupca

RNDr. Viera Zboňáková, MSc.

Manažér konsolidácie a účtovníctva

Ing. Róbert Lamoš

Projektový manažér TaHO

Ing. Ivan Zaťko

Manažér logistiky

Tibor Majer

Senior koordinátor logistiky

 

Mgr. Katarína Dudová MPH

Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD

MUDr. Jana Koporcová

Manažér Centrálneho laboratória – STRED

Mgr. Stanislava Vargová

Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD

Mgr. Bibiana Straková MPH

Manažér kvality pre rutinné prevádzky

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

Manažér prevádzky ambulancií