Odberové pracoviská

V prípade, ak máte záujem o vyšetrenie ako samoplatca bez potreby kontaktovať lekára, alebo si k nám prinesiete našu žiadanku od s nami spolupracujúceho lekára potvrdenú jeho pečiatkou, na základe ktorej vám realizujeme vyšetrenia zo zdravotného poistenia, ponúkame vám možnosť odobrať vzorku potrebnú na vyšetrenie. V súčasnosnosti je na našich odberových  pracoviskách možné realizovať odber krvi (kapilárnej - z prsta, aj periférnej - žily) a poskytnutie vzorky moču stolice na požadované vyšetrenia.

Dôležité je vedieť, aký parameter máte záujem vyšetriť a poznať potrebnú prípravu pred samotným odberom. Jedná sa predovšetkým o nutnosť realizovať odber nalačno či po špeciálnom stravovacom režime, bez predchádzajúcej fyzickej záťaže či s prípadným vysadením liekovej terapie. V prípade odberov realizovaných na základe žiadanky je lekár resp. ním poverená osoba poskytnúť vám a vysvetliť potrebné informácie týkajúce sa prípravy na odber.

Odber si môžete dať spraviť na šiestich odberových pracoviskách. Odber vzorky a vyšetrenie vybraného parametra u samoplatcovských vyšetrení je spoplatňovaný v zmysle aktuálne platného cenníka.

Ak máte záujem o odber vzorky potrebný na vyšetrenie ako samoplatca a lokality odberových pracovísk nespĺňajú vašu predstavu, kontaktujte nás prosím prostredníctvom call centra.

 

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany
pondelok, štvrtok
07:00 – 11:00

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

Horná 67
974 01 Banská Bystrica

Pondelok, Utorok,Štvrtok
07:00 – 8:15

Streda
07:00 – 9:15

Piatok
07:00 – 8:45


Odberová sestra: Pásztorová Viera

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a mikrobiológie

Odberová miestnosť I.
v budove laboratória

Hviezdoslavova 37, 091 01 Stropkov
07:00 – 15:30
Bc. Michrinová Adela

0850 150 000

Centrálne laboratórium – STRED

Odberová miestnosť
v budove laboratória

J. Bellu 66,
034 95 Likavka
08:30 – 12:00
Šušová Eva

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník
07:00 – 10:00
Kandravá Mária

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove polikliniky ProCare

Šancová 110
831 04 Bratislava
7:30 – 13:00

0850 150 000