Odberové pracoviská

V prípade, ak máte záujem o vyšetrenie ako samoplatca bez potreby kontaktovať lekára, alebo si k nám prinesiete našu žiadanku od s nami spolupracujúceho lekára potvrdenú jeho pečiatkou, na základe ktorej vám realizujeme vyšetrenia zo zdravotného poistenia, ponúkame vám možnosť odobrať vzorku potrebnú na vyšetrenie. V súčasnosnosti je na našich odberových  pracoviskách možné realizovať odber krvi (kapilárnej - z prsta, aj periférnej - žily) a poskytnutie vzorky moču stolice na požadované vyšetrenia.

Dôležité je vedieť, aký parameter máte záujem vyšetriť a poznať potrebnú prípravu pred samotným odberom. Jedná sa predovšetkým o nutnosť realizovať odber nalačno či po špeciálnom stravovacom režime, bez predchádzajúcej fyzickej záťaže či s prípadným vysadením liekovej terapie. V prípade odberov realizovaných na základe žiadanky je lekár resp. ním poverená osoba poskytnúť vám a vysvetliť potrebné informácie týkajúce sa prípravy na odber.

Odber si môžete dať spraviť na siedmich odberových pracoviskách. Odber vzorky a vyšetrenie vybraného parametra u samoplatcovských vyšetrení je spoplatňovaný v zmysle aktuálne platného cenníka.

Ak máte záujem o odber vzorky potrebný na vyšetrenie ako samoplatca a lokality odberových pracovísk nespĺňajú vašu predstavu, kontaktujte nás prosím prostredníctvom call centra.

 

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany
pondelok, štvrtok
07:00 – 11:00

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

Horná 67
974 01 Banská Bystrica

Pondelok, Utorok,Štvrtok
07:00 – 8:15

Streda
07:00 – 9:15

Piatok
07:00 – 8:45


Odberová sestra: Pásztorová Viera

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a mikrobiológie

Odberová miestnosť I.
v budove laboratória

Hviezdoslavova 37, 091 01 Stropkov
07:00 – 15:30
Bc. Michrinová Adela

0850 150 000

Centrálne laboratórium – STRED

Odberová miestnosť
v budove laboratória

J. Bellu 66,
034 95 Likavka
08:30 – 12:00
Šušová Eva

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove laboratória

MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník
07:00 – 10:00
Kandravá Mária

0850 150 000

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Odberová miestnosť
v budove polikliniky ProCare

Šancová 110
831 04 Bratislava
7:30 – 13:00

Vážení pacienti, prosím, prečítajte si podmienky vstupu do ambulancie platné od 25.8.2021. Ďakujeme za pochopenie

0850 150 000

Ambulancia lekárskej genetiky

Odberová miestnosť 
v budove polikliniky ProCare

Šancová 110
831 04 Bratislava

Pon, Ut - 7:50 – 14:00 , obedová prestávka: 11:30-12:00
Str - 7:50 - 12:00
Štv - zatvorené
Pia - 7:50 – 13:45 , obedová prestávka: 11:30-12:00

Zdena Čičmancová

Odbery sa vykonávajú na prízemí polikliniky v priestoroch genetickej ambulancie. Prevádzka odberového centra je otvorená len pre objednaných pacientov cez sk.lab.online.

Vážení pacienti, prosím, prečítajte si podmienky vstupu do ambulancie platné od 25.8.2021. Ďakujeme za pochopenie

0850 150 000