Upozornenie

Spoločnosť Unilabs Slovensko, s.r.o. neposkytuje priame telefonické kontakty a e-maily na laboratóriá. V prípade potreby, prosím, kontaktujte cal centrum na 0850 150 000.

Banská Bystrica
Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica
Diagnostické centrum patológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Bratislava - Polianky
Diagnostické centrum patológie Bratislava
Diagnostické centrum patológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Polianky 7, 841 01 Bratislava

Košice
Diagnostické centrum patológie Košice
Diagnostické centrum patológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Gorkého 8, 040 01 Košice

Prešov
Diagnostické centrum patológie Prešov
Diagnostické centrum patológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.
Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Topoľčany
Laboratórium patológie Topoľčany
Patológia

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany