Kontakty

Potrebujete výsledok, odbornú konzultáciu alebo radu? Neviete ako správne použiť odberový materiál? Kontaktujte nás.

Na oficiálnu korešpodenciu či v prípade iných otázok súvisiacich s našou činnosťou použite, prosíme, tieto kontakty:

Sídlo spoločnosti

Unilabs Slovensko, s. r. o.
Záborského 2 
036 01 Martin  
Slovenská republika

Unilabs Slovensko Patológia, s. r. o.
Záborského 2 
036 01 Martin  
Slovenská republika

Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o.
Záborského 2 
036 01 Martin  
Slovenská republika

Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. preberá výkon činnosti od Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. vykonávanú v rámci zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - Špecializovaných ambulancií -  Hematologické a transfúziologické ambulancie v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia a jednotlivé ambulancie budú od 01.08.2021 prevádzkované pod poskytovateľom Unilabs Slovensko, s. r. o.

Histopatologia, a. s.
Antolská 11 
851 07 Bratislava  
Slovenská republika

Vita-Test spol. s r.o.
Polianky 7
841 01 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľstvo

Digital park II
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
Katarina.Gallova@unilabs.sk
unilabs@unilabs.sk  
tel.: +421 2 32 112 222 (počas pracovných dní od 9:00 do 17:00)

Prevádzky

Unilabs Slovensko patológia, s. r. o.
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Slovenská republika

Histopatologia, a. s.
Antolská 11 
851 07 Bratislava  
Slovenská republika

Vita-Test spol. s r.o.
Polianky 7
841 01 Bratislava
Slovenská republika

Administratíva 

Záborského 2    
036 01 Martin 
Stefania.Hojova@unilabs.sk
tel: +421 43 422 00 41 

Adresa pre fakturáciu

Unilabs Slovensko, s. r. o. ​
Záborského 2   
036 01 Martin 
Slovenská republika;
fakturacia@unilabs.sk

IČO: 31647758 
DIČ: 2020577603 
IČ DPH: SK2020577603

Bankové spojenie:
UniCredit Bank
č. účtu: 6602253029/1111
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L


Unilabs Slovensko patológia, s. r. o.
Záborského 2 
036 01 Martin  
Slovenská republika

IČO: 36 415 758
DIČ: 2021782389
IČ DPH: nie je platca DPH, SK2021782389 (pre zahraničie)

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Rebuplic and Slovakia, a.s
č. účtu: 6622298013/1111
IBAN: SK95 1111 0000 0066 2229 8013
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14649/L.


Unilabs Slovensko hematológia, s. r. o.
Záborského 2 
036 01 Martin  
Slovenská republika

IČO: 36 592 501
DIČ: 2022003665
IČ DPH: SK2022003665

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Rebuplic and Slovakia, a.s
č. účtu: 1478958001/1111
IBAN: SK51 1111 0000 0014 7895 8001
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OR okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 69650/L

Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. preberá výkon činnosti od Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. vykonávanú v rámci zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - Špecializovaných ambulancií -  Hematologické a transfúziologické ambulancie v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia a jednotlivé ambulancie budú od 01.08.2021 prevádzkované pod poskytovateľom Unilabs Slovensko, s. r. o.


Histopatologia, a. s.
Antolská 11 
851 07 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 44 082 681
DIČ: 2022593727
IČ DPH: nie je platca DPH, SK2022593727 (pre zahraničie)

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Rebuplic and Slovakia, a.s
č. účtu: 1317507007/1111
IBAN: SK90 1111 0000 0013 1750 7007
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4442/B.


Vita-Test spol. s r.o.
Polianky 7
841 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 969 580
DIČ: 2022176398
IČ DPH: nie je platca DPH, SK2022176398 (pre zahraničie)

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Rebuplic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1317525002/1111
IBAN: SK98 1111 0000 0013 1752 5002
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 38702/B.