Laboratórium lekárskej genetiky Bratislava

Laboratórium lekárskej genetiky Bratislava

Katalóg vyšetrení

Zameranie laboratória

Hlavnou doménou pracoviska je pokročilý prístup v diagnostike Zriedkavých ochorení a široké portfólio ponúkaných vyšetrení.

Samozrejmosťou je neustále zvyšovanie kvalifikácie a erudovanosti zamestnancov, zavádzanie nových postupov a aplikácia svetových trendov. Zameriavame sa na molekulárno-genetickú diagnostiku mnohých aj raritných geneticky podmienených ochorení, pričom naša ponuka v súčasnosti zahŕňa viac ako 1000 chorobných jednotiek.

POUŽÍVANÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY A PRÍSTUPY

Z hľadiska komplexnosti prístupu v molekulárno-genetickej diagnostike poskytujeme širokú škálu vyšetrení s využitím základných metód považovaných za akýsi zlatý štandard v molekulárnej genetike (QF-PCR, MLPA, MS-MLPA, fragmentačná analýza a metóda priameho sekvenovania) v kombinácii s najmodernejšími postupmi, akými sú sekvenovanie novej generácie na báze klinického exómu a SNP microarray (NextSeq 550 Sequencing System od firmy Illumina).

Vďaka napojeniu na širokú sieť laboratórií spoločnosti Unilabs vieme v samoplatcovskom režime zabezpečiť mnoho ďalších vyšetrení – v neposlednom rade aj prenatálny neinvazívny test TOMORROW, ktorý je vhodný na detekciu najbežnejších aneuploídií: trizómia chromozómov 21, 18 a 13, stanovenie chromozómového pohlavia plodu a vyšetrenie numerických aberácií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY). 

 

 

PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská

Manažér laboratória, Odborný garant, Laboratórny diagnostik so špecializáciou

RNDr. Lívia Kotysová, PhD.

Zástupca manažéra laboratória, Manažér kvality laboratória, Laboratórny diagnostik

Laboratórni diagnostici:

 • Mgr. Anita Vaská, PhD.
  Laboratórny diagnostik
 • Mgr. Ágnes Nagy Baranyai
  Laboratórny diagnostik


 • Mgr. Darina Kralčáková
  Laboratórny diagnostik
 • Mgr. Natália Majcherová
  Laboratórny diagnostik
 • Mgr. Daniela Pokrivčáková
  Laboratórny diagnostik
 • Ing. Monika Králiková
  Laboratórny diagnostik
 • Mgr. Vladimír Buno
  Laboratórny diagnostik
 • Mgr. Oliver Ripka
  Laboratórny diagnostik

Laboranti:

 • Marcela Gallová
 • Katarína Bašistová
 • Mgr. Ivana Lukačovičová

Administratíva:

 • Mgr. Alena Viktorová
 • Renata Mikolášková

KONTAKT

KONTAKT

Call centrum: 0850 150 000

 
ADRESA LABORATÓRIA

Polianky 7
841 01 Bratislava

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA

07:00 – 15:30 hod.