Laboratórium lekárskej genetiky Košice

Laboratórium lekárskej genetiky Košice

Katalóg vyšetrení

Zameranie laboratória

Hlavnou doménou pracoviska je molekulárna analýza dedične podmienených nádorových syndrómov a somatických mutácií v rôznych typoch nádorov, prenatálna genetická diagnostika a diagnostika zriedkavých dedičných ochorení.


V oblasti onkologickej genetickej diagnostiky ponúkame genetickú analýzu zameranú na stanovenie mutačného statusu nádorov pri rôznych onkologických diagnózach (napr. kolorektálny karcinóm, malígny melanóm, karcinóm pľúc, karcinóm prsníka a vaječníkov, glioblastóm, GIST...).

Onkogenetické vyšetrenia sú nevyhnutnou súčasťou personalizovanej onkologickej liečby tak pre stanovenia diagnózy ako aj pre monitorovanie stavu liečby a včasné zachytenie prípadného nástupu relapsu. Ponuka našich testov je vyberaná tak, aby identifikovali relevantné biomarkery podľa aktuálnych smerníc a štúdií, vrátane imuno-onkologických markerov TMB a MSI.POUŽÍVANÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY A PRÍSTUPY

Pre jednotlivé vyšetrenia a analýzy využívame vysoko špecializované zariadenia, ako napr. genetický analyzátor ABI 3130xl, LightCycler Cobas z480,  Systém Idylla™, QuantStudio 3D Digital Real-Time PCR systém, zariadenia na platforme masívneho paralelného sekvenovania iSeq, NextSeq 550 Sequencing System a Ion Torrent PGM Sequencing System.

Z molekulárno-genetických a cytogenetických postupov využívame metódy PCR amplifikácie ako: qPCR, priame sekvenovanie DNA, masívne paralelné sekvenovanie resp. „Next Generation Sequencing“, na úrovni rôznych panelov génov, buď pre dedične podmienené nádorové syndrómy alebo tzv. komplexné genomické profilovanie (CGP) nádorov a  fluorescenčnú in situ hybridizáciu (FISH).

PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA

RNDr. Jana Verebová, PhD.

Manažér laboratória, Laboratórny diagnostik

RNDr. Angelika Vasiľová

Zástupca manažéra laboratória, Odborný garant, Manažér kvality laboratória, Laboratórny diagnostik so špecializáciou

Laboratórni diagnostici:

 • RNDr. Marianna Maurerová, PhD.
  Laboratórny diagnostik

 • Mgr. Antónia Cvoligová
  Laboratórny diagnostik
   
 • Mgr. Katarína Vietorisová
  Laboratórny diagnostik
   
 • Mgr. Patrícia Kurucová
  Laboratórny diagnostik


 • Mgr. Romana Repková
  Laboratórny diagnostik

 • Mgr. Slávka Kormaniková
  Laboratórny diagnostik

 • Mgr. Viktória Kenderová
  Laboratórny diagnostik


  Laboranti:

  • Mgr. Jarmila Ciglanová
  • Mgr. Miroslava Panócová


  Sanitári:

  • Monika Gáborová

  Administratíva:

  • Marcela Groskopová

  Kontakt

  KONTAKT

  Call centrum: 0850 150 000

   

  ADRESA LABORATÓRIA

  Gorkého 8
  040 01 Košice

    

  PREVÁDZKOVÁ DOBA

  07:00 – 15:30 hod.